Témata
Zdroj: archiv J. Úlovce

Společnost Ceratizit Česká republika je dlouholetým partnerem časopisu MM Průmyslové spektrum. Články o produktech z dílny společnosti Ceratizit (dříve WNT) jsou součástí všech vydání (tak široké je jejich portfolio!), a proto v tom prvním letošním doprovázíme produktový článek ještě rozhovorem s obchodním ředitelem Janem Úlovcem. Ptali jsme se na to, jak si po dvou letech zvykli na novou značku, jak zvládli loňský rok, co je nového, a neopomněli jsme ani téma tohoto vydání, jímž je formařina.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Reklama

Jan Úlovec pracuje ve společnosti Ceratizit od roku 1996, která se v té době ještě jmenovala Plansee Tizit. Dalo by se tedy říci, že o společnosti ví všechno. Byl u toho, když se přejmenovala na WNT, když rostl počet jejích zákazníků nejen v České republice, když začali svým zákazníkům nabízet něco navíc, tzv. Servis2 (servis na druhou). Tedy zejména dodávku zboží objednaného do sedmi večer do druhého dne. A byl také u toho, když se WNT připojilo do skupiny Ceratizit. Proto jsme následující otázky položili právě jemu.

MM: Od září 2018 se WNT sloučila ještě se společnostmi Klenk a Komet do skupiny Ceratizit pod souhrnným označením Tým Cutting Tools. Jak s odstupem času tento krok hodnotíte? Jak jej hodnotí vaši zákazníci?

J. Úlovec: Určitě pozitivně. Postupně se podařilo všechny značky zabudovat do společnosti Ceratizit a získali jsme tak komplexní portfolio nástrojů, takže jsme schopni našim zákazníkům nabídnout řešení pro téměř každý jejich požadavek a aplikaci. Zákazníci nás vnímají jako spolehlivého a důvěryhodného partnera. Je fakt, že ještě musíme zapracovat na tom, abychom jméno Ceratizit upevnili a zákazníci si nás pamatovali, protože byli dlouhá léta zvyklí na WNT a Komet, ale věříme, že díky kvalitě našich nástrojů a služeb to nebude trvat dlouho.

MM: Loňský rok byl pro obchod v naprosté většině oborů fatální. Nevyhnutelnou krizi či recesi ještě mnohonásobně umocnila celosvětová pandemie nemoci covid-19. V rámci online prezentace nazvané It’s Tool Time uvedl člen představenstva společnosti Ceratizit Thierry Wolter, že společnost byla na krizi připravena. Jak byste komentoval nebo popsal poslední rok z pohledu hlavně českého průmyslu a zákazníků?

J. Úlovec: Byl to hodně zvláštní a náročný rok. Myslím, že celý průmysl, jak my, tak i naši zákazníci, jsme byli v očekávání nějaké krize, ale nikdo nečekal to, co přišlo spolu s covidem-19. Omezení osobních kontaktů, uzavírání celých provozů z důvodů šíření infekce, zákaz cestování, výpadky dodávek. Jako velmi důležitý vidím z dnešního pohledu i bezproblémový přechod celé kanceláře ve Velkém Meziříčí na home office, aniž bychom jakýmkoliv způsobem ovlivnili fungování našeho servisu.

Jednou ze služeb, jež společnost Ceratizit nabízí, je také vyhotovení tzv. časové studie, a to i v oblasti formařiny. V praxi to znamená zvolení vhodné technologie, výběr vhodných řezných nástrojů a jejich upnutí. Dále pak hledání vhodných řezných parametrů a podmínek tak, aby bylo kýženého výsledku bezpečně dosaženo. (Foto: autorka)

MM: Mě osobně v rámci prezentace nejvíce oslovil právě fakt, že od prvních prezentací revolučního způsobu soustružení HDT nástroji FreeTurn jsou k dispozici už tři různé způsoby programování této technologie, což byl zpočátku značný oříšek. Jaký je zájem o tuto technologii u zákazníků?

J. Úlovec: High Dynamic Turning s nástrojem FreeTurn jsme představovali loni na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Od té doby jsme udělali velký krok dopředu. Jak zmiňujete, máme již různé způsoby programování. Dalším krokem je úzká spolupráce s výrobci strojů a dodavateli SW, kteří by nám mohli pomoci dostat tento revoluční nástroj více do povědomí zákazníků.

MM: V posledních letech se skloňuje pojem digitalizace ve všech pádech. Také skupina Ceratizit vyvinula digitální nástroj ToolScope, jenž monitoruje proces obrábění a pyšní se dalšími funkcionalitami pro zákazníka. Je to i jedna z novinek – dodali jste již tento moderní nástroj pro obrábění zákazníkům v ČR?

J. Úlovec: ToolScope je, troufl bych si říct, jediný komplexní nástroj svého druhu na trhu. Je to digitální nástroj pro kontrolu celého výrobního procesu. Systém neustále zaznamenává signály ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a následně používají pro monitorování a regulaci stroje. Šetří tak uživatelům náklady, čas a zajišťuje stálou kvalitu procesu. Můžeme se pochlubit několika instalacemi v České republice a na Slovensku. Pro ty, které by tento systém zajímal, je možnost ho vidět u nás v technickém centru, kde ho máme instalovaný na pětiosém obráběcím centru Hermle.

V sídle společnosti Ceratizit se nachází také renovované technické centrum, kde mohou zájemci vidět nové nástroje přímo v akci, ale také třeba digitální nástroj ToolScope. (Foto: autorka)

Dalším směrem digitalizace výrobních procesů je nástroj Komflex, který v součinnosti s odměřováním Blum umožňuje uzavřený cyklus výroby otvorů v režimu obrábění – měření – korekce stále dokola, dokud není dosaženo požadovaných rozměrů. To vše je díky komunikaci nástroje se strojem zcela bezobslužné a jsou tak automaticky vyráběny jen dobré otvory.

MM: Formy jsou často vyráběny z velmi odolných legovaných ocelí, jejichž obrobitelnost nemusí být vždy ideální. Jaké nástroje z vašeho portfolia jsou vhodné pro výrobu forem?

Jan Úlovec, obchodní ředitel společnosti Ceratizit Česká republika. Ve společnosti pracuje od roku 1996. Poslední změnu názvu společnosti (nejprve PlanseeTizit, poté WNT a nyní Ceratizit) vnímá pozitivně zejména proto, že nyní díky rozšířenému produktovému portfoliu nástrojů dokážou nabídnout řešení téměř na každý požadavek. (Zdroj: archiv J. Úlovce)

J. Úlovec: Formařina není jen o materiálu, mnohdy je nutné popasovat se i s jinými výzvami, jako jsou například dlouhé vyložení nástrojů, hůře dostupná místa, požadovaná jakost opracování, úzké tolerance a mnoho dalších aspektů, které je nutné předem vyhodnotit. Zvolení vhodné technologie, výběr optimálních nástrojů a jejich upnutí je důležitým začátkem. V praxi je to potom o hledání vhodných řezných parametrů a podmínek, tak aby bylo kýženého výsledku bezpečně dosaženo. V našem programu máme mnoho nástrojů a způsobů upnutí a umíme výsledek ovlivnit a dosáhnout oboustranné spokojenosti. V našem sortimentu najdete řezné nástroje pro různé jakosti materiálů – to je vlastně odpověď na váš dotaz. Obráběným materiálem nejsme téměř limitováni, nástroje umíme nabídnout od neželezných kovů až po nástrojové kalené oceli. Našim zákazníkům rádi pomůžeme a poradíme, jak správně nástroj vybrat a odladit. Ve formařině se uplatňují především technické zkušenosti a aplikační přístup. V tomto směru jsme přesvědčeni, že naši technici i výrobní program jsou na vysoké úrovni.

Jako specifické nástroje bych vypíchl naše monolitní frézy 3DFinish, které díky specifickému tvaru umožňují při dokončování dosahovat rapidně vyšších přísuvů oproti kulovým frézám i při zachování potřebné kvality obráběného povrchu.

MM: Děkuji za rozhovor.

Související články
Systém pro kontrolu a optimalizaci obrábění

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Související články
100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Nástrojáři sobě

V letošním roce slaví Svaz nástrojáren ČR své 20leté výročí. Při této příležitosti jsme požádali jejího předsedu představenstva doc. Ing. Václava Kličku, CSc., Ph.D., o rozhovor.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Technologie pro náročné obrábění

MM Průmyslové spektrum požádalo o rozhovor majitele obchodní společnosti Ludačka Machine Tools (LMT) Ing. Zbyňka Ludačku, který na českém a slovenském trhu zastupuje řešení leaderů ve svém oboru – rakouského WFL pro multifunkční obrábění rozměrově větších dílů především rotačního charakteru a švýcarské skupiny Starrag Group, globálního technologického leadera nabízejícího vysoce přesné obráběcí stroje pro frézování, soustružení, vyvrtávání a broušení dílů všech velikostí z kovů, kompozitů a keramických materiálů. Za necelé čtyřleté působení zprostředkovala společnost LMT obchody za necelých 15 milionů eur a v dalších letech plánuje posílení týmu a další rozvoj v oblasti high-tech řešení obrábění pro své náročné zákazníky.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit