Témata
Zdroj: Ceratizit

Společnost Ceratizit představuje systém pro digitální budoucnost třískového obrábění. Monitorovací a regulační systém ToolScope neustále zaznamenává signály přicházející ze stroje, které vznikají v rámci výrobního procesu. Tato data se vizualizují a používají pro monitorování a regulaci řezného procesu a stroje. Výsledkem optimalizace je zpravidla dvouciferné procentuální zlepšení bezpečnosti procesu, zkrácení doby cyklů a prodloužení životnosti nástroje.

Reklama

Systém ToolScope přináší vylepšení v celé řadě oblastí, včetně řízení procesu, životnosti nástroje, kvality obrobku, hospodárnosti a ochrany stroje. Loguje komplexní data generovaná strojem, zobrazuje je ve formě grafu nebo tabulky a tato data vyhodnocuje. Odchylky od požadovaných stavů jsou detekovány v reálném čase a uživatelé mohou v případě potřeby nechat ToolScope automaticky zasahovat do výrobního procesu. ToolScope využívá data o použití nástroje k vytvoření informativní analýzy životnosti nástroje a zaznamenané prostoje stroje spolu s jejich příčinami jsou použity v analýze doby obrábění. Kritické parametry procesu jsou dokumentovány, aby bylo zajištěno, že kvalita komponent je vždy taková, jaká je požadována. ToolScope také monitoruje stav stroje a funguje jako „airbag“: pokud dojde ke kolizi, lze se spolehnout, že ToolScope spustí nouzové zastavení.

Systém ToolScope poskytuje širokou škálu vylepšení, včetně řízení procesu, životnosti nástroje, kvality obrobku, hospodárnosti a ochrany stroje. (Zdroj: Ceratizit)

Aplikace pro každý požadavek

Na mikroúrovni lze tyto výhody přičíst různým softwarovým komponentám, které společnost Ceratizit poskytuje v rámci systému ToolScope a které si zákazníci mohou vybrat individuálně podle svých vlastních požadavků. Každá z níže popsaných aplikací má potenciál optimalizovat výrobní proces a učinit jej spolehlivějším a také zlepšit nákladovou efektivitu.

Hardwarový modul CD (detekce kolize) zaznamená kolize v rychloposuvu pomocí senzoru zrychlení. Za méně než jednu milisekundu se aktivuje nouzové zastavení a tím se zabrání vzniku větších škod. (Zdroj: Ceratizit)

TS-PM (monitorování procesu) detekuje zlomení nástroje a minimalizuje následné poškození nástroje, obrobku a stroje. Tuto funkci lze rychle a snadno přizpůsobit individuálnímu výrobnímu procesu. Umožňuje bezobslužnou výrobu díky 100% kontrole pracovních operací.

Pomocí TS-WEAR (monitorování opotřebení) systém ToolScope identifikuje opotřebené nástroje na základě průměrných řezných sil, což umožňuje plně využít životnost nástroje. Díky tomu dochází k redukci nákladů na nástroje, protože je optimalizováno využívání nástrojů, dochází k minimalizaci zničení nástroje a zvyšuje se využitelnost stroje.

TS-AFC (adaptivní regulace posuvu) urychluje proces tam, kde je to bezpečné a možné, a současně chrání nástroj tím, že zachycuje výkonové špičky. Hodnota posuvu stroje je přizpůsobena na základě skutečných parametrů obrábění. Software zkracuje doby cyklů a chrání stroj před přetížením.

Následná analýza výrobních dat umožňuje zvýšit produktivitu výroby. (Zdroj: Ceratizit)
Reklama

Ochrana stroje

Hardwarový modul CD (detekce kolize): Senzor zrychlení zaznamená kolizi v rychloposuvua za méně než jednu milisekundu se aktivuje nouzové zastavení, které zabrání vzniku větších škod. Tato funkce může snížit náklady na opravy, zkracuje prostoje stroje a dokumentuje kolize.

TS-CM (monitorování provozního stavu): Zde se snímá takzvaný otisk prstu stroje. Tak lze prostřednictvím provozního stavu stroje zobrazovat tendenční průběh. Sledování tendenčního průběhu usnadní údržbě provádět konkrétní nezbytná opatření. To poskytuje týmu údržby užitečné informace, které jim pomohou při plánování údržby a vyhledávání chyb. Softwarový nástroj umožňuje včasnou detekci poškození ložisek v osách a vřetenech.

Funkce TS-TCLog (protokol výměny nástrojů) zaznamenává využití nástroje pomocí počitadla obrobených kusů nebo počitadla životnosti (řezné hrany), čímž se sníží administrativní zátěž. Analýza odchylek životnosti nástroje odhaluje optimalizační potenciál.

Pokud chcete zaznamenat výrobní data stroje a uložit je pro další analýzu, můžete se rozhodnout pro TS-MDA (analýzu dat stroje). Výrobní data zahrnují prostoje strojů a jejich příčiny. Analýza těchto dat může umožnit vysoké zvýšení produktivity.

TS-QRep (dokumentace kvality): Tento modul ukládá data z monitorování kritických procesů v reálném čase a vytváří tak kompletní dokumentaci jejich kvality. Aby se zajistil vysoký jakostní standard, jsou podporovány i speciální kontrolní normy „GEP11TF12“ a „MTV548-4“, platné pro letecký průmysl.

TS-Connect (síťové funkce): Implementace systému ToolScope do firemní sítě umožňuje automatický přenos dat na server nebo na síťový disk. Tím je zajištěno dlouhodobé ukládání dat, automatická funkce zálohování i dálkový přístup.

V návaznosti na instalaci je společnost Ceratizit schopna nadále podporovat uživatele relevantním know-how, aby mohl systém ToolScope využít pro nové komponenty a procesy a dosáhnout tak celkové optimalizace výroby.

Související články
100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Všestranná kontrola obráběcího procesu

Podstatným prvkem digitální budoucnosti třískového obrábění jsou monitorovací a regulační systémy. Takovým nástrojem je i systém ToolScope od společnosti Ceratizit. Systém zaznamenává data z řídicího systému stroje a na základě jejich vyhodnocení může automaticky zasahovat do výrobního procesu. Tím pomáhá optimalizovat celý proces a zvyšuje jeho bezpečnost.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

Související články
Nástroje nepřetržitě k dispozici

Proces nákupu nástrojů může být v mnoha malých i středních výrobních podnicích výraznou administrativní zátěží. Řešení Tool Supply od společnosti Ceratizit může tuto administrativní zátěž výrazně snížit a uspořit náklady s tímto procesem spojené.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Průmysl 4.0 pro energeticky efektivní výrobu

Školicí a tréninkové technické centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí si za svoji dosavadní existenci vydobylo respekt a uznání ze strany technické veřejnosti. Vedle úzce technologicky zaměřených seminářů se započala tradice konferencí zaměřených na aspekty zavádění prvků inteligentní výroby do praktických aplikací. Třetí ročník akce Průmysl 4.0, tentokráte s podtitulem Energeticky efektivní výroba, se konal za spoluúčasti partnerů začátkem května.

Nový tým potvrzuje pozici technologického lídra

Skupina Ceratizit Group se rozrostla o další členy a s nimi rozšířila portfolio nabízených nástrojů i technologické know-how. Spojením mezinárodních značek Ceratizit, WNT, Komet a Klenk je nyní silným dodavatelem kompletního sortimentu řezných nástrojů a příslušenství pod společným názvem Team Cutting Tools. Nahlédnutím do tří výrobních závodů a jednoho logistického centra potvrdila padesátce zúčastněných novinářů v průběhu dnů otevřených dveří svou vedoucí pozici v oblasti výroby nástrojů. Dvoudenní program zahrnoval prezentace využívání progresivních technologií, návštěvu vysoce automatizovaného logistického centra či ukázky velmi produktivních výrobních technologií.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit