Témata

TechTest

Vývoji a výrobě optických detektorů Recognoil pro kontrolu stavu povrchu v procesech předúpravy a čištění povrchu se věnujeme více jak 10 let. Naším zaměřením je především bezkontaktní detekce nežádoucí kontaminace povrchu mastnotou a kontrola nanášení olejových filmů.
Společnost TechTest se také věnuje problematice protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, a to formou technického dozoru při zhotovení protikorozní ochrany, prováděním korozních průzkumů, posuzováním životnosti povlaků a navrhováním povrchových úprav.

Kontakty

Semonice 110, 551 01 Jaroměř

Sociální sítě

LinkedIn: @techtest-s-r-o

Články TechTest

Inteligentní systém mazání pro lisování

S rostoucí poptávkou je na výrobce kontaktů, konektorů a podobných malých elektronických součástek vyvíjen značný tlak na zvýšení produktivity, snížení výsledné ceny, dodržení úzké výrobní tolerance i na minimalizaci ekologické zátěže. Optimalizace a zabezpečení stability těchto výrobních procesů jsou proto stále častěji přenechávány inteligentním systémům, které zpracovávají data v reálném čase a zpětnovazebně přizpůsobují nastavení výrobních parametrů. Modulové zařízení pro online detekci nanesení mazacího prostředku při procesu lisování zajišťuje vhodné tribologické podmínky, které mají vliv na celý lisovací proces včetně kvality výlisků. Tuto část systému v rámci projektu vyvinula česká společnost TechTest.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce