Témata

Komponenty

Strojní komponenty patří mezí základní stavební kameny strojních zařízení a technologických celků. Jejich vývoj jde rychle kupředu a představuje velký potenciál pro aplikace nových výzkumně-vývojových poznatků v rámci inovačních procesů.

Likvidace olejové mlhy vznikající při obrábění a tváření

21. 05. 2003

Je potěšující, že se po mnoha letech stagnace začala problematice pracovního prostředí v kovoprůmyslu věnovat odpovídající pozornost. Způsobil to příliv zahraničních firem, které si tento vyšší standard přináší ze svých mateřských zemí, ale i aktivní přístup nových odborových organizací a v neposlední řadě i zvyšující se odborné a právní vědomí samotných pracovníků.

Vytápění a větrání průmyslových objektů

16. 07. 2002

Vzhledem ke zvyšování cen energií je při snaze o ekonomické úspory nutno jít cestou snižování spotřeby. V případě vytápění objektů je současným trendem nahrazování centrálních výtopen lokálními topnými jednotkami. Návratnost instalace přímotopných agregátů se pohybuje v rozmezí 2 až 3 let. Úspora tepla se ve srovnání s centrálním vytápěním pohybuje okolo 30 %. Současnou situaci a možnosti dobře vystihuje postřeh "nejlevnější energie je energie uspořená".

Trend v sušení velkých průtoků stlačeného vzduchu

05. 09. 2001

Na letošním strojírenském veletrhu v Brně společnost domnick hunter hiross , největší světový výrobce kondenzačních sušičů pro velké vzduchové výkony, poprvé představí veřejnosti inovovanou řadu kondenzačních sušičů se suchým výparníkem pro průtoky 7800 až 21 000 m3/hod.

Odvod kondenzátu při chlazení vzduchu

11. 07. 2001

Při chlazení vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních dochází při poklesu teploty ochlazovaného vzduchu většinou i k jeho odvlhčování neboli ke kondenzaci vodních par obsažených ve vzduchu a jejich vylučování ve formě vody.

Adsorpční sušení stlačeného vzduchu

11. 07. 2001

Kvalita tlakového vzduchu významně ovlivňuje efektivnost průmyslové výroby. Kompresorem stlačený vzduch obsahuje řadu nečistot, jako prachové částice, vodu, olej a podobně. Toto nežádoucí znečištění, způsobující korozi potrubí a poškozující pneumatická zařízení, je nutné odstranit.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

11. 07. 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.