Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Měření a kontrola odvalovacích fréz

10. 10. 2001

Měření odvalovacích fréz pro výrobu ozubení lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: na kontrolu prováděnou ve výrobě a na externí přípravu fréz před jejich nasazením na výrobním stroji.

Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS

10. 10. 2001

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou se mimo jiné zabývá i vývojem a výrobou kovacích manipulátorů, jež slouží k manipulaci výkovku v pracovním prostoru lisu.

České stroje v předvečer výstavy EMO Hannover

05. 09. 2001

Světovým trhům dneška dominují informační technologie, ovšem skutečným základem technického a ekonomického pokroku zůstává i na počátku 21. století strojírenství, poskytující výchozí oporu i těm nejvyspělejším technologiím.

Normálie pro výrobu nástrojů a forem

05. 09. 2001

Jedním z oborů, který v uplynulých letech zaznamenal nebývalý rozvoj, je výroba nástrojů a forem. Růst objemu zakázek pro tuzemské a zahraniční odběratele je provázen zvýšenými požadavky na kvalitu a zkrácení dodacích lhůt. Použití normálií představuje moderní a výhodné řešení.

Zakružovačky a ohýbačky se značkou Unicorn

05. 09. 2001

Společnost VSŽ Unicorn Tornaĺa, spol. s r. o., má 27letou tradici ve výrobě tvářecích strojů a ve výrobě různých strojírenských součástek vyráběných svařováním nebo strojním obráběním.

Od Storka až po Šmeral

05. 09. 2001

Šmeral Brno, a. s., patří k předním výrobcům tvářecích strojů a jejich příslušenství ve světě. Společnost je pokračovatelem výroby zahájené v roce 1861 firmou Ignác Storek.