Témata
Vydání #10
Říjen 2001Téma měsíce

Spojování a dělení materiálů

Ochrana životního prostředí, odpady a jejich využití. Dřevozpracující průmysl

Články

Servis

Co chystají mnichovské veletržní areály

Pořádání odborných veletrhů v Německu má dlouhou tradici. Jejich kvalitu každoročně prověřují i vystavovatelé a návštěvníci z České republiky.

Wood-Tec • EnviBrno • Tex-Tec

Brněnské výstaviště, 30. října - 2. listopadu 2001

Brněnské výstaviště na přelomu října a září

Dvě největší akce svého druhu ve střední a východní Evropě plus jedna premiérová - to je základní aritmetika veletržního dění na brněnském výstavišti na přelomu října a listopadu letošního roku. Potvrdí EnviBrno a Wood-Tec svou pověst a vydaří se novému veletrhu Tex-Tec start?

Návrat dřeva - výzva 21. století

Závěr minulého století přinesl do světového hospodářství pozoruhodný a současně vítaný jev - návrat dřeva.

Informační technologie

Duše stroje

Chceme-li poznat tajemství funkce některého strojírenského výrobku, musíme se podrobně seznámit s jeho konstrukcí. A právě za tímto slůvkem je schována činnost lidí, kteří dokáží vdechnout neživým věcem duši.

Informační společnost

Evropská unie svou podporou budování informační společnosti sleduje zlepšení konkurenceschopnosti Evropy díky novým příležitostem, které prorůstání aplikací informačních technologií prakticky všemi vrstvami fungování společnosti přinese.

SST představuje

Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou se mimo jiné zabývá i vývojem a výrobou kovacích manipulátorů, jež slouží k manipulaci výkovku v pracovním prostoru lisu.

Trendy

Unikátní zdroj kapalného vodíku

Počátkem září, v souvislosti s pravidelnou údržbou výrobního zařízení v Litvínově, instalovala společnost Air Products u svého největšího zákazníka unikátní mobilní zdroj kapalného vodíku, který se při této příležitosti poprvé objevil i v České republice.

Zdroj pro pulzní svařování GMAW

Snad největší rozvoj a aplikace nových elektronických prvků ve svařovacích zdrojích pro obloukové svařování byl aplikován ve svařovacích zdrojích pro technologii GMAW (MIG/MAG), přičemž snahou je řídit přechod svarového kovu do tavné lázně ve sprchovém režimu.

Regenerace a likvidace průmyslových kapalin

Při regeneraci či likvidaci průmyslových kapalin je často potřeba použitou tekutinu rozdělit na jednotlivé složky. K tomuto účelu obyčejně lze využít membránové separační procesy.

CNC technologie - ano, či ne?

Není náhodou, že majitelé a řídící pracovníci malých, středních, ale i velkých dřevařských a nábytkářských firem stanou před rozhodnutím, zda si pořídit CNC obráběcí centrum nebo spíše zůstat u klasické technologie. Otázka spočívá v tom, zda investovat nemalé prostředky, jaký přínos bude investice mít a jaká bude její návratnost. Problém je o to větší, že dostupnost úvěrů je velmi malá a nákup centra není pro velkou většinu dřevozpracujících a nábytkářských výrobců z těchto důvodů reálnou šancí.

Software pro CNC obrábění dřeva

Nábytkářský průmysl vyžaduje nejen výkonné stroje pro hromadné uspokojení poptávky, ale i podporu pro uspokojování individuálních přání zákazníků. Proto, vzhledem k pracnosti přípravy výroby, je vhodné doplnit příslušné obráběcí stroje softwarovým zázemím.

CNC frézovací centra a CNC soustruhy na dřevo

Jedním z tuzemských výrobců CNC strojů pro obrábění dřeva je společnost Sahos, v jejímž výrobním programu jsou CNC soustruhy a CNC frézovací centra pro nábytkářský průmysl a výrobu modelů.

Odstranění kontaminace z podzemních vod

Čištění podzemních vod je základní součástí většiny sanačních akcí na území České republiky. Vyplývá to zejména z faktu, že v rámci možných expozičních scénářů na člověka a populaci jsou rizika spojená s používáním podzemní a povrchové vody nejpravděpodobnější a také nejčastější.

Světová premiéra svařování systémem LaserHybrid

Na letošním veletrhu v Essenu byl prezentován "State of the art" ve svařovací technologii - nový, možno říci nejmodernější svařovací postup LaserHybrid. Poprvé se technická veřejnost měla možnost seznámit s výsledky výzkumu, kterým se pracovníci firmy Fronius zabývali v posledních třech letech.

Mikrosféry - od odpadu k perspektivní surovině

Jednou ze součástí elektrárenského popílku jsou mikrosféry. Jedná se o duté hlinito-křemičité částice kulovitého tvaru s příznivými fyzikálně-chemickými vlastnostmi.

Vodohospodářské laboratoře

Úkolem vodohospodářských laboratoří je podávat aktuální informace o stavu vodního prostředí, popřípadě systematickým způsobem monitorovat jeho změny.

Solární systémy pro rodinné domy

V posledních letech roste v zemích západní Evropy i v České republice poptávka po solárních systémech pro ohřev vody, bazénů a vytápění objektů.

Nové možnosti širokopásových brusek

Na mezinárodním odborném veletrhu Drema v Poznani v květnu tohoto roku vzbudil pozornost dřevoobráběcí stroj BSH 650, který byl oceněn zlatou medailí.

Technologie pro dřevozpracující průmysl

První NC stroje se v dřevozpracujícím průmyslu objevily před více než 20 lety, ovšem svědky silného pronikání CNC technologií i do tohoto odvětví jsme zejména v posledních 10 letech.

Dělení kovů plazmatem

Nástupem nové generace plazmových zdrojů a díky vzestupu kvality CNC pálicích strojů tuzemských výrobců dochází k rozvoji průmyslového tvarového dělení materiálů plazmatem.

Solární panely pro střechy a fasády

Novinkou solárních střešních i stěnových panelů jsou fotovoltaické články z amorfního křemíku s výkonem až o 20 % vyšším než srovnatelné články z krystalického křemíku, které představují inovativní ekologické a stavebně jednodušší řešení ekonomického využití alternativních zdrojů čisté energie.

Regulace u fotovoltaických systémů

Jednou z priorit společnosti Solartec, s. r. o., Rožnov pod Radhoštěm jsou dodávky fotovoltaických systémů, tedy solárních panelů a dalšího příslušenství. Firma zajišťuje nejen výrobu, ale především návrh řešení fotovoltaických systémů a konstrukcí fotovoltaických aplikací.

Odplynění skládky Ďáblice

Skládka pražského komunálního odpadu v Praze-Ďáblicích, kterou provozuje společnost A.S.A., spol. s r. o., má jako jedna z mála v republice nainstalován systém odplynění s důsledným využitím energie získaného plynu.

Laserové technologie na Laser 2001

Nedávný mnichovský veletrh laserové techniky a optoelektroniky Laser 2001, který je vždy po dvou letech přehlídkou světové špičky laserové techniky a zároveň i místem k zamyšlení nad budoucím vývojem a uplatněním laserů, potvrdil nebývalý rozvoj jak výroby samotných laserů, tak i jejich aplikací.

Nástroje na výrobu oken

Pro výrobce dřevěných oken hrají podstatnou roli informace o vývoji v oblasti výroby dřevoobráběcích nástrojů a dá se říci, že jejich znalost má prakticky stejný význam jako znalosti o výrobě oken samotných.

Nový zákon o odpadech a povinnosti producentů odpadů

Od 1. ledna 2002 nabývá účinnosti nový zákon o odpadech č.185/2001 Sb. a je to již třetí zákonná úprava v oblasti odpadového hospodářství od roku 1991.

Svařování konstrukcí v ochranných atmosférách.

Aplikace technologií svařování GMAW a FCAW s odtavující se elektrodou v ochranných atmosférách směsných plynů v provozních podmínkách velkých firem není jednoduchá a vyžaduje realizaci řady postupných, vzájemně navazujících kroků.

Sdružení pro ekologickou výchovu

Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu, patří mezi nevládní neziskové organizace s celostátní působností v 72 okresech.

České 3D gravírovací frézky

Před třemi roky byly vyvinuty a zavedeny do výroby počítačem řízené 3D gravírovací frézky Comagrav, určené pro nejširší použití.

Schody z počítača

Ako vo všetkých oblastiach remeselnej výroby, tak aj v oblasti výroby schodov zohráva technická príprava výroby pomocou počítača stále väčšiu úlohu.

Výroba

Měření a kontrola odvalovacích fréz

Měření odvalovacích fréz pro výrobu ozubení lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: na kontrolu prováděnou ve výrobě a na externí přípravu fréz před jejich nasazením na výrobním stroji.

Novinky brousicích nástrojů Norton

Přední světový výrobce brusiv a první výrobce brousicích materiálů a nástrojů na bázi netkaných textilií non-wovens americká společnost Norton Company, člen skupiny Saint-Gobain, uvedla několik novinek a obnovila výrobu v mexickém závodě v Reynose, zničeném katastrofálním požárem v roce 1999.

Zbytková napětí v povlacích žárových nástřiků

Tento článek se snaží nastínit problematiku zjišťování zbytkových napětí v povlacích žárových nástřiků, přesněji jejich kvalitativního vztahu k parametrům žárového nástřiku, v podmínkách poměrně jednoduše realizovatelného experimentu.

Indukční ohřívací aparát pro smršťovací upínací pouzdra

S rozšiřováním použití vysokovýkonného a zejména vysokorychlostního obrábění (HSC) nabývá na významu upínání nástrojů v tepelně smrštitelných upínacích pouzdrech.

Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích

Povlakovat, nebo chladit? Na tuto častou otázku z praxe se zaměřuje studie FSI VUT v Brně, kde byla provedena již celá řada testů aplikací PVD povlaků i substrátů od různých firem a společností včetně hodnocení vlivu různých chladicích a mazacích prostředí.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit