Témata
Zdroj: CyberPower

Energetická jistota pro datová centra

Potřebujete zajistit adaptabilitu pro datová centra různých velikostí, jejich nepřetržitý provoz je 24 hodin denně po 7 dní v týdnu, a především mít jistotu, že budou v provozu i v kritických situacích? Díky třífázovému zdroji nepřerušovaného napájení od společnosti CyberPower lze získat nejen to; toto unikátní řešení pro datová centra dokonce snižuje provozní náklady na energie.

Reklama

Datová centra se servery běžícími prakticky nepřetržitě spotřebují mnohem více energie než klasické kancelářské budovy. Pro jejich bezproblémový provoz je potřeba zajistit především IT služby bez výpadků, a to i v případě poruchy napájení. Obvyklé řešení spočívá ve využití dvojitých rozvodů napájení ze dvou nezávislých zdrojů tak, aby v případě nenadálé situace dokázal každý z nich plně obsloužit celý systém.

V případě datových center je nutno zajistit nepřetržité napájení i v situacích, kdy dojde k výpadku dodávky elektrické energie z hlavního zdroje. (Zdroj: CyberPower)

Zárukou jsou zdvojené přívody napájení

Společnost CyberPower doporučuje instalaci dvojitých přívodů napájení zvlášť ke každé serverové skříni. Každý z obou přívodů by přitom měl vycházet ze samostatné UPS jednotky, která podporuje napájení z generátoru. Rozvodové jednotky jsou pak obsluhovány ze dvou zdrojů (Input Power #1 a Input Power #2, viz schéma na obrázku) a dodávají tak energii zdvojeným přívodem napájení. Takové řešení je přímočaré, efektivní a bezpečné. Společnost CyberPower nabízí také možnost začlenit do systému s vysokou dostupností zařízení s jedním přívodem napájení, a to použitím automatického přepínače zdroje napájení (ATS).

Společnost CyberPower doporučuje instalaci dvojitých přívodů napájení zvlášť ke každé serverové skříni. (Zdroj: CyberPower)

Benefitem řešení od firmy CyberPower je především záruka, že pokud dojde k výpadku nebo poruše jedné UPS, druhá se o zbylou zátěž postará. Nepřetržitý provoz IT zařízení a služeb je tak spolehlivě zajištěn, přičemž díky nižším energetickým nárokům a menšímu zahřívání pomáhá ušetřit za náklady na elektřinu. Další nespornou výhodou je nulová doba přepnutí, přičemž čistý sinusový výstup je samozřejmostí.

Reklama
Reklama

Napájení pomocí dvojice AC vstupů umožňuje realizovat připojení k dalšímu zdroji energie, aby byly zajištěny alternativní zdroje napájení. V případě potřeby zvýšit výkon lze zapojit několik jednotek UPS.

Rozvodné jednotky můžete mít od základních modelů až po plně automatické se zdvojeným napájením, monitoringem a vzdáleným ovládáním na úrovni jednotlivých zásuvek. (Zdroj: CyberPower)

Pokročilá správa zajišťuje měření teploty a vlhkosti okolního prostředí pomocí senzoru. Jednotky je možné ovládat i dálkově pomocí softwaru pro správu napájení od společnosti CyberPower. Samozřejmostí je i flexibilní řešení montáže, protože lze vybírat mezi horizontálními a vertikálními modely. Nakonec nesmíme zapomenout na certifikace Energy Star, Cisco Compatible a VMware Ready, které potvrzují, že dané řešení od společnosti CyberPower je ohleduplné k životnímu prostředí a zároveň je kompatibilní s průmyslovými standardy.

Modulární koncepce umožňuje nakonfigurovat záložní zdroje s požadovanou kapacitou. (Zdroj: CyberPower)

Důležitá role řídicího softwaru

Software PowerPanel pro správu napájení je nezbytnou součástí komplexního zálohování datového centra. Jeho správné nastavení zajistí odpovídající funkcionalitu a jistotu správného fungování a další reakce jednotlivých komponent v případě abnormality, výpadku a obnovení dodávek proudu či kritického nebezpečí, a to i ve spojení s dalšími bezpečnostními a záchrannými prvky. Díky tomu je zajištěno například uzavření požárních vrat, či naopak otevření evakuačních závor a dveří, aktivace nouzového osvětlení, větrání a rozeslání varovných hlášek osobám v budovách nebo místech, jež jsou mimořádným stavem potenciálně ohrožena. Při nebezpečném zvyšování teploty prostředí je možné spustit např. chladicí nebo klimatizační systémy a zapnout nezbytné odvětrávací cesty a ventilátory. V případě ohrožení se často požaduje i to, aby se napájení UPS i celého systému vypnulo centrálně, byla provedena následná bezpečnostní opatření (nouzové osvětlení, uzavření/otevření definovaných únikových či přístupových okruhů…) a zároveň byly správcům nebo majitelům objektu zaslány notifikace.

Související články
Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Společná řešení pro IT a průmysl

Integrace IT do automatizace tak, aby bylo bezpečné z hlediska výpadků, představuje výzvu, i když infrastruktura, jako elektrické napájení, klimatizace, monitorování a bezpečnost, je podobná. Řešením je společný, modulární základ se standardizovanými systémy, který vyhovuje jak stroji a řídicímu systému, tak i počítačům a serverům.

Související články
Elektroměry mohou šetřit peníze

Na první pohled může titulek působit jako nepovedený reklamní slogan - jak asi elektroměr může šetřit? Již při bližším prozkoumání se však sdělení ukáže více než výstižné. První a nejzákladnější pravdou je, že "bez měření není kontroly".

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?

Úspory naruby - Lži o úsporách v domácnostech

Poté, co již máme jasno, jak je to s úsporou v případě úsporných světelných zdrojů. Víme čím, jak a kde svítit, přinášíme další díl seriálu Úspory naruby. Tentokrát se podíváme na zoubek spotřebičům v domácnosti.

Úspory naruby - Zákaz výroby a dovozu halogenových žárovek

Pod tímto nadpisem redakce připravila sérii zásadních článků o odvrácených stranách tzv. úspor, jejichž skutečné výsledky jsou často přinejmenším sporné.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit