Témata
Reklama

Měření teplot tavenin kovů

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu odlitků, které produkují naše slévárny, je kladen důraz na přesné dodržování technologických procesů při jejich výrobě. Na kvalitu odlitků má nezanedbatelný vliv i přesná znalost teploty taveniny v průběhu technologického procesu výroby.

Jedním z nejpřesnějších způsobů měření teplot taveniny, ale i odlitků, pánví apod., je měření teploty pomocí ponorných nebo dotykových čidel na bázi termočlánků. V oblasti slévárenství železných a neželezných kovů, kde se teploty různých slitin pohybují v rozmezí od 300 °C do 1700 °C, se dají s úspěchem používat u měřicích sond termočlánky typu K (Ni-NiCr), určené pro teploty do 1000 °C, a termočlánky typu S (Pt-PtRh 10 %), určené pro měření teplot do 1650 °C. Článek typu S lze krátkodobě použít až do teploty 1700 °C, ovšem s poněkud nižší přesností. Pro měření teplot do 1800 °C lze použít termočlánky typu B (PtRh 6 % - PtRh 30 %).
Reklama
Reklama

Termočlánky typu K

Sondy pro kontaktní měření teplot se dají v zásadě rozdělit podle typu použitého termočlánku. Zmíníme se podrobněji o třech nejpoužívanějších druzích. Prvním druhem použitého termočlánku je termočlánek typu K (Ni-NiCr). Je vhodný pro sondy měřící teplotu od -40 °C do 1000 °C. I když tabulkově je tento článek schopen měřit teploty přes 1200 °C, projevuje se v této oblasti pro uživatele již několik negativních jevů. Především se v této oblasti teplot projevuje větší rozptyl naměřených hodnot a také velice prudce klesá trvanlivost měřicí sondy. Proto jsou sondy s použitým termočlánkem typu K vhodné především pro slévárenství barevných kovů a různá měření pomocí dotykových sond, například pro měření teploty předehřátých pánví, chladnoucích odlitků atd.

Termočlánky typu S a B

Další dva druhy termočlánků jsou si velmi podobné. Oba jsou na bázi platiny a rhodia. Liší se pouze vzájemným poměrem uvedených prvků a výší teploty, kterou jsou schopny měřit. Jsou to články typu S a typu B. Sondy s použitým termočlánkem typu S jsou nejčastěji používanými čidly pro měření teploty tavenin kovů nad 900 °C. Tyto sondy se vyrábějí v provedení pro jednorázové měření, aplikované především v ocelárenském průmyslu ve velkých a těžko dostupných agregátech, anebo v provedení pro opakované měření, které je vhodné pro menší slévárenské agregáty s lepším přístupem k tavenině, možností odstranění strusky z povrchu taveniny a s teplotou lázně do 1500 °C. Uvedená hodnota však není podmínkou, pouze při vyšší teplotě může poklesnout počet možných měření jednou sondou.

Měřicí řetězec

Pro přesné měření teplot tavenin je nutná nejen vysoká kvalita měřicích čidel, ale celého měřicího řetězce. Ten sestává z měřicí sondy, z měřicí tyče opatřené kompenzačním vedením a kompenzovaným konektorem, zajišťujícím bezvadné spojení se sondou, z propojovacího kompenzačního kabelu a z měřicího přístroje, který je schopen velice přesný signál ze sondy vyhodnotit. Nachází-li se v tomto měřicím řetězci jakákoliv chyba, je celé měření do jisté míry znehodnoceno.
Pro měření teploty tavenin je nejvhodnější použít specializované přístroje, jejichž algoritmus měření odpovídá specifickým podmínkám měření teplot v taveninách pomocí termočlánkových čidel. V nabídce dostupné na našem trhu je více než 10 typů vyhodnocovacích přístrojů, které se vyznačují vysokou přesností a liší se možnostmi využití a uživatelským komfortem. Nabídka zahrnuje jak jednoduché přenosné přístroje, tak přístroje schopné komunikovat s PC či s nadřazeným systémem a vybavené rozsáhlou pamětí, tiskárnou, signalizací a dalšími funkcemi.

Diterm 2000

Termosondy Kladno, s. r. o., připravily pro rok 2001 nový měřicí přístroj určený k vyhodnocování signálu z ponorných termočlánkových sond. Tento přístroj dostal název Diterm 2000 a doplňuje mezeru ve stávající řadě, kterou tvoří bateriový přenosný Diterm 97 a komfortní přístroj DITTA, vyráběný v nástěnné a přenosné verzi. Diterm 2000 je kompaktní přístroj za přijatelnou cenu, vybavený velkým displejem a komunikací s PC. Je určen pro použití v ocelárnách, slévárnách a tavírnách. Přístroj je navržen tak, aby splňoval podmínky požadované přesnosti měření, provozní spolehlivosti a jednoduchosti obsluhy. Koncepčně vychází z osvědčené verze přenosného přístroje Diterm 97. Čelní panel obsahuje displej s výškou číslic 57 mm a signální semafor. Na zadním panelu jsou umístěny nezbytné analogové, komunikační, napájecí a signální konektory. Přístroj je napájen ze sítě 220 V/50 Hz pomocí běžného univerzálního síťového zdroje, přičemž vlastní přístroj je napájen pouze nízkým napětím. Pro případ výpadku proudu je v přístroji vestavěn olověný akumulátor. Podle zvoleného způsobu přenosu naměřených hodnot se do centrálního počítače ukládá buď výsledná naměřená hodnota, nebo celá měřicí křivka s odstupem měřených hodnot 100 ms. Možnost nastavení měřicího místa lze využít k provozování sítě těchto zařízení.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10118
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Trendy / Slévárenství
Autor:
Firmy
Související články
Slévárna navýší kapacitu výroby

Uplynulý rok 2015 byl ve slévárně Kovosvitu MAS obdobím řady důležitých změn a rozhodnutí.

Technologie pro zpracování druhotného odpadu

Tváří v tvář současným náročným ekonomickým podmínkám závody na zpracování hliníku napříč celou Evropou hledají lepší a efektivnější způsoby, jak zpracovat druhotný kovový odpad. Z finančního hlediska je to logické, ale přináší to kromě zajímavých možností také komplikace.

Odlitek nebo výkovek - vždy perfektně tryskaný

Rozmanitost slévárenských a kovárenských technologií vyrábějících díly nezná mezí. U výkovků a odlitků jsou nepostradatelnými pracovními procesy odstranění okují, písku a jader a tryskání pro sjednocení povrchu. Zvláště pro tyto průmyslové účely byly vyvinuty různé koncepty tryskacích zařízení na míru – včetně automatizace.

Související články
Náhrada drahých legur v metalurgii slitin neželezných kovů

Přesto, že tradiční a ověřené slévárenské procesy v posledních desetiletích nezaznamenaly významné změny, nedá se totéž říci o procesech metalurgických. Mimo jiné je kladen stále větší důraz na chemické složení slévárenských slitin a to jak z hlediska jejich čistoty, resp. obsahu nežádoucích či doprovodných prvků, tak z hlediska přídavků prvků zlepšujících jejich vlastnosti.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Tradice a perspektivy slévárenství

Slévárenství je jedním z nejstarších výrobních oborů, odlitky velmi úspěšně nahrazují součásti, vyráběné svařováním nebo obráběním z hutních polotovarů. Slévárenství umožňuje vyrobit velmi složité dílce pro nejrůznější odvětví průmyslu. Odlitky jsou využívány také v lékařství (kloubní náhrady, dentální odlitky a podobně), slévárenské postupy jsou využívány ve šperkařství a dalších výtvarných oborech (drobné plastiky, prsteny, náramky, brože, reliéfy, sochy a podobně).

Nejmodernější slévárna litin v Evropě

V příspěvku jsou stručně popsány segmenty výroby tekutého kovu a bentonitových forem pro odlitky ve slévárně Kasi postavené na zelené louce v letech 2010 a 2011 v Novém Bydžově - Zábědově.

Jediná slévárna hořčíkových slitin v ČR

V posledních dvaceti letech zaznamenaly hořčíkové slitiny ve světě značný rozmach. V České republice je bohužel situace odlišná a využití hořčíkových slitin upadá. Tento trend je způsoben zejména malým povědomím konstrukčních a výrobních firem o výhodných vlastnostech těchto slitin a o existenci slévárny hořčíkových slitin v ČR.

Výroba modelových zařízení a forem

Výroba modelových zařízení a kovových forem patří neoddělitelně ke slévárenství. Modelárny vyrábí velmi složité tvary nejrůznějšími technologiemi. K tradičním postupům patří třískové obrábění, stále častěji s využitím elektronicky řízených obráběcích center dále CNC).

Virtuální testování aneb není čas na hrdinství

Pokud tlačí zákazník a trh do komplikovanějších, složitějších a rizikovějších projektů a pokud je zvažováno, zda vůbec daný projekt přijmout? Jestli je možné ještě snížit náklady při zachování kvality výrobků? Numerická simulace technologických procesů sama řešení nevymyslí, avšak stává se významným pomocníkem při hledání odpovědí.

Rheocasting otevírá nové možnosti tlakově litých odlitků

Požadavky automobilového průmyslu, jako úspora hmotnosti, zvyšování užitných vlastností a snižování nákladů vytvářejí na všechny výrobní technologie, tlakové lití nevyjímaje, tlak na zvýšení hodnot mechanických vlastností, eliminaci vnitřních vad a stabilitu procesu. Požadavkům na vyšší pevnost a tažnost jde tlakové lití vstříc především zaváděním nových sofistikovaných slitin. Tyto slitiny jsou ovšem výrazně dražší a navíc kladou vysoké požadavky jak na proces tavení, tak na vlastní proces lití, který se tak dostává na samotnou hranici stability v sériové výrobě.

Proteinové pojivo - alternativa při výrobě odlitků

Článek popisuje princip použití proteinových pojiv ve slévárenské výrobě, jejich technologické, ekologické a ekonomické výhody. Ukazuje také výsledky provozních zkoušek těchto pojiv provedených v několika slévárnách při výrobě odlitků ze slitin hliníku a šedé litiny.

Slévárna, která exportuje také na západní trhy

Díky téměř stomilionové investici a včasné diverzifikaci výroby jsou nyní pro slévárnu Kovosvitu MAS hlavními exportními partnery Německo, Švýcarsko a Anglie.

Unikátní technologie 3D tisku písku

3D tisk písku neboli sandprint je technologie, která byla vyvinuta primárně pro výrobu pískových forem pro odlévání kovů.

Keramická jádra v technologii lití hliníkových slitin na vytavitelný model

Používání keramických jader pro odlitky lité na vytavitelný model je běžná praxe u odlitků ze superslitin a ocelí, zvláště pak u odlitků pro náročné aplikace v leteckém a energetickém průmyslu. Tato jádra jsou vyráběna technologií vstřikolisování směsi keramických komponent a vosků do kovových forem. Jádra se následně pálí v zásypu v keramických pouzdrech. Během výpalu dochází k vyhořívání vosku a ke vzniku keramické vazby.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit