Témata
Vydání #1,2
Leden 2001Téma měsíce

Nové stroje a technologie v oblasti zpracování plastů

Slévárenství, progresivní materiály ve strojírenství

Články

Servis

Indický trh očima účastníků mise

Bezprostředně po ukončení obchodní mise jsme její členy požádali o krátké shrnutí jejich postřehů z osobních setkání se zástupci navštívených výrobních firem či organizací, bombajské představitele Czech Trade a Strojimportu pak o stručnou charakteristiku specifik, které s sebou obchod s indickým partnerem přináší.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Automobilový průmysl

Hydromechanické tváření vnějším vodním přetlakem

Vývojová firma HMT Werkstoffverformung GmbH z Leobenu, centra rakouského metalurgického školství a výzkumu, vyvinula a k výrobě tvarově zajímavých aplikaci aplikovala technologii hydromechanického hlubokého tažení využitím vnějšího vodního přetlaku.

Trik s odlamovatelnými břity

Už při prvních zkouškách vzbudil Ceratizit pozornost v odborném světě díky svému novému systému nástrojů MaxiClick pro zapichovací a upichovací procesy. Nezvyklé tvarování nástrojů umožňuje pomocí jednoduchého odlomení mimořádně rychlou výměnu opotřebovaných břitů (ostří) a tím vyloučení neproduktivních prostojů.

Když osmi- anebo šestnáctihodinový den už nestačí

Obráběcí centra Picomax 60 a Picomax 90 firmy Fehlmann vybavená automatizací Erowa a vlastním automatizačním softwarem umožňují bezobslužný provoz v nástrojárnách.

ČNI

Řešení problémů s utvářením třísky

Lámání třísky v průběhu soustružení je často zapeklitým problémem, který dělá vrásky na čele zaměstnancům v mnoha provozech. Pracovní prostor stroje přeplněný chuchvalci nepoddajné třísky, časté odstávky strojů, problémy s evakuací špon, polámané nástroje a dopravníky, trauma personálu, nemožnost vejít se do nákladů kvůli ztrátě času - to je neúplný výčet závažných problémů, které vznikají z důvodu špatného utváření špony.

Informační technologie

Specialista na technické výkresy

Už jste viděli katalog náhradních dílů pro vaše auto? A umí takovou dokumentaci vytvořit váš konstrukční systém? IsoDraw ano.

Digitální certifikáty

V reálném světě člověk prokazuje svoji identitu pomocí různých listin a průkazů. Tento způsob prokazování totožnosti člověka však nelze jednoduše použít ve virtuálním světě počítačů, se kterým stále více pracujeme.

CFD výpočty oběžného kola turbíny

Celosvětový trend ohleduplného využívání přírodní energie klade vysoké nároky na účinnost její přeměny na energii spotřební. Snaha o efektivní využití této energie vede ke zvyšování účinnosti technologických zařízení.

Inovace

Konstrukce kráčejících mobilních robotů

V předchozích dílech našeho seriálu jsme popisovali výhody, nevýhody, účel a použití jednonohých a dvounohých kráčejících lokomočních ústrojí mobilních robotů.

Inovativní materiály pro energetiku

Jednou z nejvýznamnějších částí německého výzkumného programu MaTech, zabývajícího se novými materiály pro klíčové technologie 21. století a zahájeného v roce 1994, je výzkum inovativních materiálů pro energetiku, pro výrobu elektrické energie a její akumulaci a výzkum následného dopadu na životní prostředí. Právě zde již malá zlepšení vlastností materiálu mohou znamenat velký přínos v účinnosti využití primárních zdrojů a ve snížení zátěže životního prostředí.

Management

Minerva podepsala první smlouvu na komplexní outsourcing

Minerva na sklonku loňského roku podepsala se společností ATESO, a. s., první smlouvu na komplexní outsourcing informačního systému MFG/PRO. ATESO je významným českým výrobcem topení, pérování a tlumičů pro užitková vozidla, mechanických dílů brzd, zvedáků a automobilového elektropříslušenství.

Globální manažer

Za nejproduktivnějšího manažera posledního roku 20. století je považován Jorma Ollila. Tento padesátiletý předseda a generální ředitel finské společnosti Nokia, která za poslední léta udivila svými výzkumnými, výrobními a obchodními úspěchy v oblasti mobilních telefonů, má zajímavou filozofii. Lze ji shrnout do jedné věty: Zatímco tucty šéfů technologicky nejvyspělejších firem se pokoušejí spojit lidi, slova, data a internet dohromady kdekoliv a kdykoliv, Nokia dělá totéž, ale bez drátů.

Povrchové úpravy v novém kabátě

V loňském roce oznámila veletržní správa Terinvest svůj nový projekt s názvem

Bavorsko? Na západní frontě pozitivní saldo

Bavorsko a Bádensko-Württembersko zůstávají v české představě zeměmi, které splňují stará klišé o Západě. Bohaté, uklizené, s nablýskanými fasádami a Němci v mercedesech nebo alespoň v BMW.

SST představuje

Několik slov o našem seriálu

Spolupráce mezi Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a časopisem MM Průmyslové spektrum trvá již několik let. Od ledna roku 2000 však došlo k podstatné změně a na stránkách MM Průmyslového spektra byli systematicky představováni výrobci obráběcích strojů a jejich výrobní sortiment. Pro lepší přehled byli jednotliví výrobci rozděleni podle sortimentních skupin, takže během roku 2000 se představili výrobci soustružnických strojů (včetně automatů a center), frézovacích strojů (včetně center), vrtaček, vyvrtávaček a brusek.

Trendy

Vstřikolisy na pryž

Firma VMI, světově známý výrobce strojů v oblasti výroby pneumatik a zařízení mícháren, převzala v roce 1999 licenční výrobu vstřikolisů na pryž od rakouské firmy Mayrhofer. Jedná se o osvědčenou a mnoha instalacemi prověřenou konstrukci.

Inteligentní řízení vstřikovacích lisů

Řízení dnešních strojů je ve všech oborech všeobecně založeno na použití mikroprocesorů. Také stroje na zpracování plastů přešly od u nás dosud známých "koncáků" na nový způsob ovládání.

Vstřikovací formy v systému Catia

Catia V5, vyspělý CAD/CAM/CAE systém předního světového producenta, francouzské firmy Dassault Systemes, představuje v současné době špičku mezi inženýrskými systémy určenými pro počítačem podporovaný vývoj nových výrobků.

Výroba forem pro vstřikování plastů

Dnes již není pochyb o tom, že jedním z nejdynamičtějších oborů průmyslové výroby je zpracování plastů a s tím související výroba nástrojů a strojů.

Nosné kovoplastové díly pro lehké konstrukce

Při návrhu nosných dílů složených z kovu a plastů je třeba optimalizovat jejich konstrukci tak, aby bylo možno zvýšit jejich únosnost při současném snížení hmotnosti. Tyto prvky sestávají z tvářených, lisovaných nebo vystřižených plechových dílů vyztužených žebrováním z plastů, které navíc umožňuje integraci funkčních prvků. Jejich první aplikace již byly realizovány v automobilovém průmyslu.

Generátory dusíku pro plastikářský průmysl

Moderní technologie zpracování plastických hmot vyžadují ve stále rostoucí míře kvalitní zdroj dusíku.

Sendvičové konstrukce

Sendviče jsou progresivní konstrukce s vysokou ohybovou pevností a tuhostí při nízké hmotnosti, ale mají i řadu dalších výhod. Uplatnění nacházejí nejen v letecké a dopravní technice, ale i v ostatních průmyslových odvětvích.

Měření teplot tavenin kovů

Vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na kvalitu odlitků, které produkují naše slévárny, je kladen důraz na přesné dodržování technologických procesů při jejich výrobě. Na kvalitu odlitků má nezanedbatelný vliv i přesná znalost teploty taveniny v průběhu technologického procesu výroby.

Intenzifikace elektrické obloukové pece

Článek pojednává o praktických zkušenostech s provozem kyslíko-palivového hořáku na malé elektrické obloukové peci v PSP Slévárna, a. s. Hořákový systém přispěl ke snížení spotřeby elektrické energie a zkrácení doby tavby a tím i k úspoře nákladů na vytavenou ocel.

Porovnání vlivu vysokotlakého a standardního chlazení na životnost nástrojů

V prosinci 2005 byla ukončena série testů realizovaná v Kovosvitu Sezimovo Ústí a zaměřená na porovnání vlivu vysokotlakého (70 barů) a standardního chlazení (20 barů) na životnost nástrojů. Některé nejzajímavější výsledky shrnujeme v následujícím článku.

Aplikace technologií Rapid Prototyping

Opět se po několika měsících vracíme k technologiím Rapid Prototyping (RP), které, jak je již dostatečně známo, transformují 3D data v reálný, fyzický model.

Vyplatí se investovat do simulačních softwarů?

V současné době se na Fakultě strojní ČVUT v Praze rozjíždí projekt, který si dává za úkol zmapovat ekonomickou situaci ve slévárnách v České republice. Hlavním cílem projektu je zmapování nákladových kalkulací jednotlivých typů sléváren a jejich srovnání s kalkulací nákladů na technologii, která je utvářena pomocí simulačního softwaru.

Kluzná ložiska z plněných termoplastů

Použití plněných termoplastů jako materiálu na kluzná ložiska není žádnou novinkou. Polyamidy plněné grafitem se k tomuto účelu používají již přes 40 let.

Polytetrafluoretylen druhé generace

Díky svým unikátním vlastnostem je polytetrafluoretylen (PTFE) používán v mnoha špičkových aplikacích (pod označením teflon), a to již od svého vynálezu v roce 1938 firmou DuPont.

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace

Pro domovní vodovodní instalace jsou používány slitiny mědi s obsahem olova. Představují téměř ideální strojírenský materiál pro toto použití. Mají odpovídající mechanické vlastnosti a v pitné vodě vysokou korozní odolnost. Snadno se odlévají, některé z nich i dobře tváří za tepla či za studena a mohou být obráběny vysokými rychlostmi, takže dovolují výrobu součástek s relativně nízkou cenou. Měděné slitiny jsou navíc známé jako silné biostatikum proti řadě patogenních organismů, takže příznivě působí na kvalitu pitné vody.

Technologie outsert

Na veletrhu Materialica 2000 v Mnichově vystavovala firma Philips APM Outsert z německého Wetzlaru novou aplikaci hybridních konstrukcí z kovů a plastů v technologii outsert, využívající vstřikování plastů.

Tepelně vodivý pěnový grafit

Nový pěnový grafit PocoFoam, vyvinutý v amerických jaderných laboratořích Oak Ridge National Laboratories, zaznamenal nečekaný úspěch jako ideální tepelně vodivý materiál.

Výroba

Perspektivy a rizika využívání jaderné energie

V minulém čísle jsme nastínili principy využívání jaderné energie a základy jaderné legislativy. Druhá část článku se zabývá otázkami jaderné bezpečnosti a problematikou nakládání s vyhořelým jaderným palivem.

Řezné materiály na IMTS 2000

Největší strojírenský veletrh světa International Manufacturing Technology Show v Chicagu bývá již tradičně příležitostí k uvedení světových novinek.

Speciální pohybové mechanismy

Základním charakteristickým rysem výrobních strojů a zařízení, nezbytným pro plnění jejich funkce, jsou rotační a přímočaré pohyby udělované jednotlivým částem.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit