Témata
Reklama

Řešení problémů s utvářením třísky

Lámání třísky v průběhu soustružení je často zapeklitým problémem, který dělá vrásky na čele zaměstnancům v mnoha provozech. Pracovní prostor stroje přeplněný chuchvalci nepoddajné třísky, časté odstávky strojů, problémy s evakuací špon, polámané nástroje a dopravníky, trauma personálu, nemožnost vejít se do nákladů kvůli ztrátě času - to je neúplný výčet závažných problémů, které vznikají z důvodu špatného utváření špony.

Problémem je, že materiály, které jsou náchylné k tomuto jevu, jsou na českém trhu zastoupeny v největší míře. Jedná se např. o oceli tříd ČSN11xxx, 12xxx, nerezové a jiné vysoce legované oceli, ale rovněž o hliník s nízkým obsahem přísad. Jelikož materiál obrobků je dán předpisem na výkrese, většina firem si klade stejnou otázku: Jak na to? Z tohoto důvodu se vám v rámci možností předkládaného článku pokusíme podat informace o tom, jaké prostředky v tomto směru máme k dispozici.
Reklama
Reklama
Reklama

Soustružení povrchu

Hrubování povrchu - operace z hlediska lámání třísky zdánlivě poměrně snadná, situace se však rapidně zhoršuje zmenšením hloubky třísky a posuvu. Pro tyto případy se firmy působící v oblasti obrábění snaží vyvinout speciální utvářeče, které by dokázaly "ulomit" třísku i při nízkých posuvech a malých hloubkách třísek. Velmi úspěšné jsou např. utvářeče s označením XP, XQ, XS od firmy Kyocera (na českém trhu zastoupené firmou Grumant, s. r. o.). Tyto utvářeče se za provozu chovají doslova jako jakýsi "mlýnek na třísky" a ve většině případů umožní vyřešit problém s utvářením a následným "ulomením" třísky.
V čem spočívá "kouzlo" funkce těchto lamačů? Základní rozdíl je v tom, že utvářeče firmy Kyocera zatáčejí třísku dvěma směry současně, což je odlišuje od mnoha jiných. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím utváření je řezná rychlost, která by měla být co nejvyšší, aby při obrábění docházelo k efektu jakéhosi "odstřelu" krátkých kusů třísky. Cílem je produkovat co nejkratší třísky (pokud možno "semínka") místo "drátů". Podobný efekt jako výše zmíněné utvářeče přináší převážná většina utvářečů Kyocera, např. CQ, GP, HQ, avšak rovněž utvářeče Wiper (označení WP pro dokončování a WQ pro střední obrábění). Ty využívají princip vyhlazování povrchu a umožňují dosáhnout stejné drsnosti povrchu při dvojnásobném posuvu (dvojnásobná produktivita). Současně však byly i tyto utvářeče vyvinuty tak, aby tvořily co nejkompaktnější třísku, která se snadno láme a nepřekáží v místě řezu (viz obrázek).
Značené problémy s utvářením třísek se velice často vyskytují při soustružení různých profilů (např. kulové tvary apod.). Hlavní příčinou je opět malá hloubka třísky a malý posuv. Vhodným řešením může být nový utvářeč označený VF od firmy Kyocera v kombinaci s VBD tvaru VNMG (úhel 35 stupňů), který je jako stvořený pro snadné "ulamování" třísek. Tento utvářeč s velkým rozsahem možností (viz diagram) si snadno poradí i s hlubokými zápichy tvaru V s úhlem ? 40o .
Další převratnou novinkou od firmy Kyocera jsou nové VBD s utvářečem a připájeným plátkem z kubického nitridu boru (CBN). Tyto VBD jsou standardně vyráběny s třemi typy utvářečů označenými BB1 (dokončování), BB2 (lehké obrábění), BB3 (střední obrábění). Pojmy dokončování, lehké obrábění, střední obrábění je však v tomto případě nutno brát s velkou rezervou, jelikož se hovoří o obrábění kalených materiálů s tvrdostí okolo 60 HRc. Lepší představu nám přináší graf působnosti jednotlivých utvářečů.

Soustružení otvoru

Soustružení otvoru je operace, která je ještě více závislá na utváření třísky než v případě vnějšího soustružení. Vyvrtávací tyče mají většinou malé rozměry a v případě, že se tříska na těleso namotá, hrozí nejen poškození povrchu obrobku, ale i zlomení držáku. Jako nástroj pro eliminaci těchto problémů můžeme použít nejen výše zmíněné VBD s utvářeči XP, XQ, XS, ale i nový utvářeč GK, který nejen pomůže s utvářením třísky, ale je tou nejlepší volbou pro použití v případech, kde se při obrábění vyskytují vibrace (utvářeč má schopnost tyto vibrace snižovat na co nejnižší úroveň). Utvářeč je opět použitelný v širokém pásmu (ap = 0,5 - 3 mm af = 0,1 - 0,3 mm) a snadno si poradí i s nejproblémovějšími situacemi.
Ing. Valerij Zakrepa
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10199
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: ČNI / Automobilový průmysl
Autor:
Firmy
Související články
Skutečný pomocník

Na českém trhu je od září letošního roku k dostání nová generace vozů Opel Vivaro a to ve třech variantách: Van, Crew Van a Combi. První dvě verze jsou určeny především pro převoz nákladu a osob, Combi pak pro převoz větších skupin lidí či sportovních týmů. Všechny vozy pohání turbodieselové motory.

Vozový park pod kontrolou díky moderním technologiím

Mít na starost firemní flotilu není snadné, ale když se nebudete vyhýbat moderním technologiím, ušetříte spoustu peněz, času i stresu.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Sedmnáctá země spolková na kolečkách

Problémy koncernové automobilky jsou vážnější, než si většina lidí umí představit. Kombinace emisního skandálu DieselGate, změny trhu a návyků spotřebitelů, inflace a neschopnosti na to všechno pružně reagovat je pro VW smrticí koktejl. Může jí dokonce hrozit osud finské Nokie či amerického Kodaku, které před lety nedokázaly zachytit nastupující disruptivní změny a se svým ikonickým byznysem skončily. Jak zásadní problém by podobný osud znamenal pro Německo, potažmo celou subdodavatelskou Evropu, se můžeme jen domýšlet.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

MM Podcast: Glosa - Made in Germany: Richtig oder falsch?

Proč stále není slyšet o problémech průmyslových firem, do kterých se kvůli souběhu všech krizí dostaly? Obecně, ať se jedná o jedince, či instituci, vždy máme obavy přiznat určité potíže. V momentu, kdy majitel firmy či management pustí do éteru první negativní zprávu, přestane být podnik důvěryhodný pro zákazníky, banky a zaměstnance, jak současné, tak i potenciální. Proto to všichni zatím drží pod pokličkou a vyčkávají do doby, kdy situace již bude neudržitelná či na stav upozorní okolí.

Příklady táhnou: Umět řídit i motivovat

Ačkoli byla Ing. Andrea Urban - tehdy ještě Andrea Kovačiková ze Žiliny- již od střední školy orientována humanitním a ekonomickým směrem, vystudovala posléze v doktorandském programu obor Strojírenská technologie na ostravské VŠB-TUO. A také toto vzdělání ji katapultovalo do prestižních pozic ve špičkových technologických firmách, z nichž zatím poslední, od roku 2014, je Volvo stavební stroje v německém městě Hameln.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Příklady táhnou:
Maximum aerodynamiky pro nejrychlejší vozy

Petra Palizu již od mládí zajímaly automobily a záhy se rozhodl, že se v dospělosti bude podílet na jejich vývoji. V průběhu prvních ročníků studia Wichterlova gymnázia v Ostravě si ujasnil, že jeho profesní dráha povede přes strojírenský obor na univerzitě. Že se za několik let bude podílet na vývoji nejrychlejších automobilů na světě, by jej nejspíš v té době ještě nenapadlo…

Stroje v pohybu:
Jak uhasit letadlo

Pozoruhodný stroj, který vám v tomto článku představíme, se pohybuje na šesti kolech a setkáte se s ním nejčastěji v prostoru letiště. Jde o speciální zásahové vozidlo hasičů. Kombinovaný hasicí automobil Rosenbauer Panther 6 x 6 je tři metry široký a téměř 12 metrů dlouhý, váží až 36 tun a ve výbavě má dlouhé teleskopické rameno. Dva tyto vozy slouží na letišti v Praze-Ruzyni.

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

MM Podcast: Glosa - Inovačních lídrů zašlá sláva

Většina ze stovky největších společností pochází z USA. Sídlo jich tam má na 60 a na celkové tržní kapitalizaci se podílí dvěma třetinami. Následuje 14 čínských společností, na které jsme se ještě nedávno dívali skrz prsty a viděli jsme v nich především plagiátory. To klíčové nám v naší neohroženosti a neomalenosti unikalo. A jakou v tom všem hraje roli Německo, Francie, Švýcarsko… potažmo celá Evropa? Hádejte. Odpověď je bohužel nasnadě. Nejhodnotnější evropské firmy, které byste spočítali na prstech jedné ruky, jsou spíše ze segmentu módy a luxusního zboží, nikoliv technologií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit