Témata
Reklama

Řešení problémů s utvářením třísky

Lámání třísky v průběhu soustružení je často zapeklitým problémem, který dělá vrásky na čele zaměstnancům v mnoha provozech. Pracovní prostor stroje přeplněný chuchvalci nepoddajné třísky, časté odstávky strojů, problémy s evakuací špon, polámané nástroje a dopravníky, trauma personálu, nemožnost vejít se do nákladů kvůli ztrátě času - to je neúplný výčet závažných problémů, které vznikají z důvodu špatného utváření špony.

Problémem je, že materiály, které jsou náchylné k tomuto jevu, jsou na českém trhu zastoupeny v největší míře. Jedná se např. o oceli tříd ČSN11xxx, 12xxx, nerezové a jiné vysoce legované oceli, ale rovněž o hliník s nízkým obsahem přísad. Jelikož materiál obrobků je dán předpisem na výkrese, většina firem si klade stejnou otázku: Jak na to? Z tohoto důvodu se vám v rámci možností předkládaného článku pokusíme podat informace o tom, jaké prostředky v tomto směru máme k dispozici.
Reklama
Reklama

Soustružení povrchu

Hrubování povrchu - operace z hlediska lámání třísky zdánlivě poměrně snadná, situace se však rapidně zhoršuje zmenšením hloubky třísky a posuvu. Pro tyto případy se firmy působící v oblasti obrábění snaží vyvinout speciální utvářeče, které by dokázaly "ulomit" třísku i při nízkých posuvech a malých hloubkách třísek. Velmi úspěšné jsou např. utvářeče s označením XP, XQ, XS od firmy Kyocera (na českém trhu zastoupené firmou Grumant, s. r. o.). Tyto utvářeče se za provozu chovají doslova jako jakýsi "mlýnek na třísky" a ve většině případů umožní vyřešit problém s utvářením a následným "ulomením" třísky.
V čem spočívá "kouzlo" funkce těchto lamačů? Základní rozdíl je v tom, že utvářeče firmy Kyocera zatáčejí třísku dvěma směry současně, což je odlišuje od mnoha jiných. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím utváření je řezná rychlost, která by měla být co nejvyšší, aby při obrábění docházelo k efektu jakéhosi "odstřelu" krátkých kusů třísky. Cílem je produkovat co nejkratší třísky (pokud možno "semínka") místo "drátů". Podobný efekt jako výše zmíněné utvářeče přináší převážná většina utvářečů Kyocera, např. CQ, GP, HQ, avšak rovněž utvářeče Wiper (označení WP pro dokončování a WQ pro střední obrábění). Ty využívají princip vyhlazování povrchu a umožňují dosáhnout stejné drsnosti povrchu při dvojnásobném posuvu (dvojnásobná produktivita). Současně však byly i tyto utvářeče vyvinuty tak, aby tvořily co nejkompaktnější třísku, která se snadno láme a nepřekáží v místě řezu (viz obrázek).
Značené problémy s utvářením třísek se velice často vyskytují při soustružení různých profilů (např. kulové tvary apod.). Hlavní příčinou je opět malá hloubka třísky a malý posuv. Vhodným řešením může být nový utvářeč označený VF od firmy Kyocera v kombinaci s VBD tvaru VNMG (úhel 35 stupňů), který je jako stvořený pro snadné "ulamování" třísek. Tento utvářeč s velkým rozsahem možností (viz diagram) si snadno poradí i s hlubokými zápichy tvaru V s úhlem ? 40o .
Další převratnou novinkou od firmy Kyocera jsou nové VBD s utvářečem a připájeným plátkem z kubického nitridu boru (CBN). Tyto VBD jsou standardně vyráběny s třemi typy utvářečů označenými BB1 (dokončování), BB2 (lehké obrábění), BB3 (střední obrábění). Pojmy dokončování, lehké obrábění, střední obrábění je však v tomto případě nutno brát s velkou rezervou, jelikož se hovoří o obrábění kalených materiálů s tvrdostí okolo 60 HRc. Lepší představu nám přináší graf působnosti jednotlivých utvářečů.

Soustružení otvoru

Soustružení otvoru je operace, která je ještě více závislá na utváření třísky než v případě vnějšího soustružení. Vyvrtávací tyče mají většinou malé rozměry a v případě, že se tříska na těleso namotá, hrozí nejen poškození povrchu obrobku, ale i zlomení držáku. Jako nástroj pro eliminaci těchto problémů můžeme použít nejen výše zmíněné VBD s utvářeči XP, XQ, XS, ale i nový utvářeč GK, který nejen pomůže s utvářením třísky, ale je tou nejlepší volbou pro použití v případech, kde se při obrábění vyskytují vibrace (utvářeč má schopnost tyto vibrace snižovat na co nejnižší úroveň). Utvářeč je opět použitelný v širokém pásmu (ap = 0,5 - 3 mm af = 0,1 - 0,3 mm) a snadno si poradí i s nejproblémovějšími situacemi.
Ing. Valerij Zakrepa
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10199
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: ČNI / Automobilový průmysl
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit