Témata
Reklama

Řešení problémů s utvářením třísky

Lámání třísky v průběhu soustružení je často zapeklitým problémem, který dělá vrásky na čele zaměstnancům v mnoha provozech. Pracovní prostor stroje přeplněný chuchvalci nepoddajné třísky, časté odstávky strojů, problémy s evakuací špon, polámané nástroje a dopravníky, trauma personálu, nemožnost vejít se do nákladů kvůli ztrátě času - to je neúplný výčet závažných problémů, které vznikají z důvodu špatného utváření špony.

Problémem je, že materiály, které jsou náchylné k tomuto jevu, jsou na českém trhu zastoupeny v největší míře. Jedná se např. o oceli tříd ČSN11xxx, 12xxx, nerezové a jiné vysoce legované oceli, ale rovněž o hliník s nízkým obsahem přísad. Jelikož materiál obrobků je dán předpisem na výkrese, většina firem si klade stejnou otázku: Jak na to? Z tohoto důvodu se vám v rámci možností předkládaného článku pokusíme podat informace o tom, jaké prostředky v tomto směru máme k dispozici.
Reklama
Reklama

Soustružení povrchu

Hrubování povrchu - operace z hlediska lámání třísky zdánlivě poměrně snadná, situace se však rapidně zhoršuje zmenšením hloubky třísky a posuvu. Pro tyto případy se firmy působící v oblasti obrábění snaží vyvinout speciální utvářeče, které by dokázaly "ulomit" třísku i při nízkých posuvech a malých hloubkách třísek. Velmi úspěšné jsou např. utvářeče s označením XP, XQ, XS od firmy Kyocera (na českém trhu zastoupené firmou Grumant, s. r. o.). Tyto utvářeče se za provozu chovají doslova jako jakýsi "mlýnek na třísky" a ve většině případů umožní vyřešit problém s utvářením a následným "ulomením" třísky.
V čem spočívá "kouzlo" funkce těchto lamačů? Základní rozdíl je v tom, že utvářeče firmy Kyocera zatáčejí třísku dvěma směry současně, což je odlišuje od mnoha jiných. Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím utváření je řezná rychlost, která by měla být co nejvyšší, aby při obrábění docházelo k efektu jakéhosi "odstřelu" krátkých kusů třísky. Cílem je produkovat co nejkratší třísky (pokud možno "semínka") místo "drátů". Podobný efekt jako výše zmíněné utvářeče přináší převážná většina utvářečů Kyocera, např. CQ, GP, HQ, avšak rovněž utvářeče Wiper (označení WP pro dokončování a WQ pro střední obrábění). Ty využívají princip vyhlazování povrchu a umožňují dosáhnout stejné drsnosti povrchu při dvojnásobném posuvu (dvojnásobná produktivita). Současně však byly i tyto utvářeče vyvinuty tak, aby tvořily co nejkompaktnější třísku, která se snadno láme a nepřekáží v místě řezu (viz obrázek).
Značené problémy s utvářením třísek se velice často vyskytují při soustružení různých profilů (např. kulové tvary apod.). Hlavní příčinou je opět malá hloubka třísky a malý posuv. Vhodným řešením může být nový utvářeč označený VF od firmy Kyocera v kombinaci s VBD tvaru VNMG (úhel 35 stupňů), který je jako stvořený pro snadné "ulamování" třísek. Tento utvářeč s velkým rozsahem možností (viz diagram) si snadno poradí i s hlubokými zápichy tvaru V s úhlem ? 40o .
Další převratnou novinkou od firmy Kyocera jsou nové VBD s utvářečem a připájeným plátkem z kubického nitridu boru (CBN). Tyto VBD jsou standardně vyráběny s třemi typy utvářečů označenými BB1 (dokončování), BB2 (lehké obrábění), BB3 (střední obrábění). Pojmy dokončování, lehké obrábění, střední obrábění je však v tomto případě nutno brát s velkou rezervou, jelikož se hovoří o obrábění kalených materiálů s tvrdostí okolo 60 HRc. Lepší představu nám přináší graf působnosti jednotlivých utvářečů.

Soustružení otvoru

Soustružení otvoru je operace, která je ještě více závislá na utváření třísky než v případě vnějšího soustružení. Vyvrtávací tyče mají většinou malé rozměry a v případě, že se tříska na těleso namotá, hrozí nejen poškození povrchu obrobku, ale i zlomení držáku. Jako nástroj pro eliminaci těchto problémů můžeme použít nejen výše zmíněné VBD s utvářeči XP, XQ, XS, ale i nový utvářeč GK, který nejen pomůže s utvářením třísky, ale je tou nejlepší volbou pro použití v případech, kde se při obrábění vyskytují vibrace (utvářeč má schopnost tyto vibrace snižovat na co nejnižší úroveň). Utvářeč je opět použitelný v širokém pásmu (ap = 0,5 - 3 mm af = 0,1 - 0,3 mm) a snadno si poradí i s nejproblémovějšími situacemi.
Ing. Valerij Zakrepa
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10199
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: ČNI / Automobilový průmysl
Autor:
Firmy
Související články
Skutečný pomocník

Na českém trhu je od září letošního roku k dostání nová generace vozů Opel Vivaro a to ve třech variantách: Van, Crew Van a Combi. První dvě verze jsou určeny především pro převoz nákladu a osob, Combi pak pro převoz větších skupin lidí či sportovních týmů. Všechny vozy pohání turbodieselové motory.

Vozový park pod kontrolou díky moderním technologiím

Mít na starost firemní flotilu není snadné, ale když se nebudete vyhýbat moderním technologiím, ušetříte spoustu peněz, času i stresu.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Související články
Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit