Témata
Zdroj: Volvo stavební stroje

Příklady táhnou: Umět řídit i motivovat

Ačkoli byla Ing. Andrea Urban - tehdy ještě Andrea Kovačiková ze Žiliny- již od střední školy orientována humanitním a ekonomickým směrem, vystudovala posléze v doktorandském programu obor Strojírenská technologie na ostravské VŠB-TUO. A také toto vzdělání ji katapultovalo do prestižních pozic ve špičkových technologických firmách, z nichž zatím poslední, od roku 2014, je Volvo stavební stroje v německém městě Hameln.

Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

Reklama

Od srpna 2018 zde pracuje na pozici senior inženýr rozvoje dodavatelů, což je v rámci Volva již druhé působiště. Jak ale probíhal její dosavadní profesní život?

Andrea absolvovala gymnázium v Kysuckém Novém Mestě na Slovensku. Z něj vedla její cesta na Žilinskou univerzitu v Žilině, kde absolvovala inženýrské studium ekonomického zaměření. V době studia na univerzitě však dostala příležitost dva roky studovat marketing v australském Melbourne na Hales Institute. Vyřídila si tedy na své alma mater dvouletou studijní přestávku a rozjela se do Austrálie. Tato zkušenost jí však nepřinesla jen vědomosti z oboru, ale především perfektní znalost angličtiny, kterou měla možnost si procvičovat v praxi po večerech a o víkendech jako číšnice ve zdejší kavárně. A právě to byla druhá skutečnost, která měla stěžejní vliv na směřování její další profesní cesty.

To, jak budu žít, pokud snad nezasáhne vyšší moc, bude záležet jen na mně a mé snaze,“ říká Andrea Urban. (Zdroj: archiv Andrey Urban)

Po skončení studia na Žilinské univerzitě v roce 2008 jsem získala nabídku pracovat jako asistentka oddělení kvality v žilinské firmě Sungwoo Hitech, což je hlavní dodavetel komponent pro společnosti Hyundai Motor v Nošovicích a KIA Motors v Žilině,“ vzpomíná Andrea Urban. „Mojí předností, která rozhodla o získání této pozice, byla právě moje kvalitní angličtina, která byla potřebná pro komunikaci s korejským managementem. Náplní práce v této firmě bylo jednoduché reportování KPI oddělení kvality a také aktivity spojené s back officem, jako byla například příprava kontrolních plánů či nákup náhradních dílů, různého materiálu a nástrojů.

Což o to – angličtina byla perfektní, jenže po pár měsících Andrea zjistila, že má poměrně značné mezery v technické  odbornosti.

V té chvíli mi přišlo jako ideální řešení absolvovat technicky zaměřené studium,“ vysvětluje Andrea Urban. „Rozhodla jsem se však pro dálkové doktorandské studium na ostravské VŠB-TUO, protože jsem chtěla již pracovat, a ne být opět studentem ‚na plný úvazek‘.

Mám skvělé rodinné zázemí,“ pochvaluje si paní Andrea. „Manžel i Natálka mě absolutně podporují, takže skloubit práci a rodinný život pro mě není problém.“ (Zdroj: archiv Andrey Urban)

Vše bude záležet jen na mně

Když dnes Andrea přemýšlí o svých studentských letech, říká: „Vlastně každé z mých tří studií mi přineslo něco podstatného, bez čeho bych asi dnes nebyla tam, kde jsem.

Když odjela do Austrálie, bylo jí 21 let a měla hlavu plnou ideálů. Jak dnes říká, v Austrálii se naučila samostatnosti a uvědomila si dvě zásadní věci:

To, jak budu žít, pokud snad nezasáhne vyšší moc, bude záležet jen na mně a mé snaze,“ vzpomíná. „Avšak nejdůležitější bylo, že jsem se zde naučila akceptovat různé kultury, protože moji spolužáci byli doslova ze všech koutů světa. A samozřejmě podstatným benefitem zdejšího studia bylo další zdokonalení angličtiny.

Na Žilinské univerzitě Andrea zase, jak říká, získala úžasný přehled o všeobecných ekonomických teoriích a základech fungování a řízení podniku.

Reklama
Reklama
Reklama

A konečně studium na VŠB-TUO jí rozšířilo technické obzory, přičemž teoretické znalosti si měla možnost ověřit v praxi – nejprve jako zaměstnanec Sungwoo Hitech, později (od roku 2011) jako zaměstnanec Oddělení kvality nakupovaných dílů ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav, a posléze též ve svém současném působišti – Volvo stavební stroje v Hamelnu.

Máte odhodlání, tak to s vámi zkusíme

Andrea Urban si však rozhodně nemyslí, že by její profesní úspěch byl jen a jen její vlastní zásluhou.

Na tom, že se mi v životě dařilo a daří to, co chci dokázat, mají samozřejmě zásluhu i další lidé,“ říká. „Například moji rodiče. Právě oni mi umožnili studium v Austrálii, které pro mě bylo doslova bránou do světa.

Andrea však měla v průběhu života štěstí i na další lidi.

Později mi dali jedinečnou šanci dva manažeři GQD oddělení ve Škoda Auto,“ vzpomíná Andrea Urban. „Při přijímacím pohovoru viděli moje obrovské přesvědčení a rozpoznali nepředstíraný zájem o práci v této firmě. Současně však viděli i moje technické mezery. Řekli mi: ‚Slečno Kovačiková, máte určité odborné mezery, ale současně velké odhodlání a vůli učit se, tak to s vámi zkusíme.‘ A tak jsem dostala práci ve Škoda Auto…

Dalším člověkem, na jehož podporu Andrea vzpomíná s láskou, je její manžel.

Můj muž mě neuvěřitelně podpořil v dokončení doktorandského studia,“ vzpomíná. „Především psaní dizertační práce bylo časově náročné a vyžadovalo denně studium po běžné pracovní době. Manžel v té době dokonale zabezpečil chod domácnosti, beze zbytku zvládl péči o Natálku (to je naše dcera z jeho strany), a navíc do mého silně omezeného času dokázal zařadit nějaké sportovní aktivity, které zmírnily moje zatížení a dodaly mi energii.

Cílem práce paní Urban je najít nejlepší pracovní řešení pro interní i externí zákazníky v náročných úkolech, jako je například nedávné představení kloubového nakladače A30G vyrobeného z oceli bez fosilních zdrojů. (Zdroj: Volvo stavební stroje)

Pokud se Andrea Urban zamýšlí nad lidmi, díky jejichž vlivu se naučila dobře vést lidi, nemůže opomenout svého otce, přirozeného lídra, a také ani svého současného vedoucího Rahmiho Toptase.

Můj otec má obrovské charisma a úctu k lidem a já jsem od dětství tento model vnímala. Ale že vlastně jde o chování vůdce podle value-based leadership, jsem si uvědomila až později,“ vysvětluje a dodává: „Za odborné teorie vedení lidí a možnost vnímání snad nejlepšího ‚change managementu‘ v praxi, umocněného výbornými komunikačními schopnostmi, zase vděčím Rahmimu Toptasovi.

Ovlivňovat růst a rozvoj lidí

V době, kdy Andrea pracovala v Sungwoo Hitech již tři a půl roku, získala pozvolna pocit, že se zde už naučila vše, co bylo možné, a začala toužit po nových zkušenostech a příležitostech. Navíc měla zájem se z osobních důvodů přestěhovat do Česka.

Když jsem si tehdy začala hledat práci v Čechách, kamarádům a rodině jsem říkala – budu spokojená s kteroukoli firmou v oblasti automotive, ale jako ideál bych viděla Škodu Auto. A ono se mi to splnilo,“ vzpomíná Andrea Urban a s úsměvem dodává: „Pozor na sílu myšlenky…

Posléze v roce 2014, když se Andrea stěhovala do Německa, měla zde dvě paralelní nabídky – z firmy Volkswagen a z firmy Volvo stavební stroje. Volba padla na Volvo a od té doby je profesní kariéra Andrey Urban spojená právě s touto firmou.

Reklama

Čtyři a půl roku jsem zde pracovala jako inženýr rozvoje dodavatelů a cítila jsem, že je čas na další krok,“ říká. „Věděla jsem, že správná cesta pro mě je manažerská pozice s přímými podřízenými, protože mě velmi motivuje ovlivňovat růst a rozvoj lidí. V podstatě mohu říci, že se při své práci manažerky rozvoje dodavatelů pro Evropu v oblasti v oblasti komodit rámy, příslušenství a komponenty řídím třemi hlavními principy – vedení s vášní, vykonávání práce s jasným účelem a transformace s vizí. Navíc od letošního roku jsem součástí nově vzniklé pracovní skupiny, která má na starosti dosažení 35% podílu žen v oddělení nákupu v naší firmě do roku 2030.

Firemní kultura skutečně v praxi

Růst lidí a jejich rozvoj jsou pro Andreu Urban velkou pracovní motivací. Vzhledem k tomu, že díky svému hodně všestrannému vzdělání rozumí komplexnosti byznysu po ekonomické i technické stránce, má na své pozici současně příležitost formovat firemní strategii. Momentálně je se svou pracovní náplní ve Volvo stavební stroje zcela spokojená. Jak říká, do budoucna chce tuto svoji práci vykonávat v Evropě, neplánuje se stěhovat na jiný kontinent.

S městem Hameln, kde dnes Andrea Urban pracuje a žije se svojí rodinou žije, je spojená legenda o Krysařovi. (Zdroj: Wikipedie)

Mám skvělé rodinné zázemí,“ pochvaluje si paní Andrea. „Manžel i Natálka mě absolutně podporují, takže skloubit práci a rodinný život pro mě není problém. A to přesto, že práce v oddělení rozvoje dodavatelů představuje velké procento pracovních cest. Ostatně, jsme celkově flexibilní rodina, rádi cestujeme, třeba i proto, abychom se mohli setkat s rodinou či kamarády.

Pokud se paní Andrey Urban zeptáte, jaké vidí rozdíly mezi přístupem k práci v západní Evropě a České republice, chvíli váhá, nechce totiž generalizovat. Nicméně odpovídá: „Jako zaměstnanec společnosti Volvo stavební stroje vidím, že naše firma má velmi silné firemní hodnoty, které nespočívají jen v jejich vizualizaci a prezentaci, ale jsou lidmi respektované a skutečně žijí. Švédská kultura je zaměřená na člověka jako společenského tvora, žijícího v souladu s ostatními lidmi a s přírodou. Přičemž všichni si zaslouží být ostatními vyslechnuti a respektováni. Přitom cílem je najít nejlepší pracovní řešení pro interní i externí zákazníky v náročných úkolech, které jsou součástí ambice společnosti Volvo stavební stroje být do roku 2040 uhlíkově neutrální.

Vydání #9
Kód článku: 220958
Datum: 07. 09. 2022
Rubrika: Redakce / Technické školství
Firmy
Související články
Příklady táhnou:
Maximum aerodynamiky pro nejrychlejší vozy

Petra Palizu již od mládí zajímaly automobily a záhy se rozhodl, že se v dospělosti bude podílet na jejich vývoji. V průběhu prvních ročníků studia Wichterlova gymnázia v Ostravě si ujasnil, že jeho profesní dráha povede přes strojírenský obor na univerzitě. Že se za několik let bude podílet na vývoji nejrychlejších automobilů na světě, by jej nejspíš v té době ještě nenapadlo…

Příklady táhnou - Být součástí něčeho velkého

Začít po gymnáziu studovat na technické univerzitě, to chce velký kus cílevědomosti a odhodlání. Maturita na gymnáziu sice určitě není zadarmo, ale - jak říká Ing. Petr Jániš - třeba strojnické tabulky vidí student gymnázia leda tak z vlaku. I přes tento počáteční handicap se tento maturant z krnovského gymnázia v roce 1998 nejen na první pokus dostal na Fakultu strojní VŠB-TUO, ale také ji o pár let později úspěšně absolvoval, aby s titulem Ing. a se spoustou nabytých znalostí vyrazil dobývat svět.

Český mozek pro světové vozy

Rozhodnete-li se pořídit si nový vůz, pravděpodobně nebudete znát člověka, který rozhodl o konkrétním dílu, jež bude součástí automobilu. Pokud však tím vozem bude Škodovka, pak je velmi pravděpodobné, že mužem, který o mnohém ve vašem voze rozhodoval, je Ing. Radek Urbiš, PhD., MBA.

Související články
Český mozek pro německé inovace

Ing. Petr Grulich pracuje jako poradce a podporovatel vývojových týmů pro speciální technická témata ve společnosti Robert Bosch GmbH v německém Stuttgartu. Ačkoli to podle jeho jména nepoznáte, je Čech. Tento rodák z České Lípy je absolventem Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT. Je jedním z těch „našich“, díky nimž v zahraničí začínají chápat, že Česko není jen o pivu a hokeji.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Studentská formule: Víc než zábava

Vysoká škola + praxe během studia = hladký vstup do zaměstnání. Tato rovnice rozhodně platí v případě studentů VUT v Brně, kteří při studiu žijí druhým životem: konstrukcí, vývojem, vylaďováním a managementem projektu formule Dragon 6. Jedná se o projekt celosvětového ohlasu, do nějž je pod jménem Formula Student (formulastudent.com) zapojeno 530 univerzitních týmů, a ten z Brna, jenž si říká TU Brno Racing, patří mezi elitu. Neváhali jsme, vydali se do areálu Fakulty strojního inženýrství VUT a dílnu Dragon 6 navštívili; průvodcem nám byl team leader Tomáš Kolečář, student 4. ročníku FSI VUT.

Nováček v soutěži se chystá na novou sezonu

V tomto vydání vám představíme další z řady studentských formulí. Tentokrát nahlédneme do ostravské dílny týmu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Studenti Fakulty strojní se tam s vervou pustili do stavby nového monopostu studentské formule #2 pro závodění na rok 2016!

Dragon 5 - Revoluční změny v podání TU Brno Racing

V tabletovém vydání MM Průmyslového spektra jste si mohli přečíst o tom, jak se dělají studentské formule v Praze. V tomto článku se přesuneme do Brna a podrobněji vás seznámíme s týmem TU Brno Racing.

Příklady táhnou: Stavět mosty mezi obory

Propojení techniky a medicíny. To je to, co především lákalo Evu Hrbáčkovou, když se rozhodovala, kterou univerzitu bude studovat. Volba proto padla na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Profesní cesta ji posléze zavedla do britského města Crawley, konkrétně do společnosti Elekta, která se zabývá radioterapií. Zde nyní pracuje na pozici produktového manažera.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit