Témata
Reklama

Studentská formule: Víc než zábava

Vysoká škola + praxe během studia = hladký vstup do zaměstnání. Tato rovnice rozhodně platí v případě studentů VUT v Brně, kteří při studiu žijí druhým životem: konstrukcí, vývojem, vylaďováním a managementem projektu formule Dragon 6. Jedná se o projekt celosvětového ohlasu, do nějž je pod jménem Formula Student (formulastudent.com) zapojeno 530 univerzitních týmů, a ten z Brna, jenž si říká TU Brno Racing, patří mezi elitu. Neváhali jsme, vydali se do areálu Fakulty strojního inženýrství VUT a dílnu Dragon 6 navštívili; průvodcem nám byl team leader Tomáš Kolečář, student 4. ročníku FSI VUT.

V dílně burácí motor formule, která za moment vyjede na testovací jízdu. Kolem monopostu se míhá desítka mladíků v montérkách, jsou perfektně sehraní, každý zabraný do své týmové role, jejich klukovské nadšení mě pohlcuje. Vůně maziv, regály s potřebnými nástroji a odloženými součástmi, v koutě soustruh, vedle frézka, za nimi místnost lakovny… ale zpět ke středobodu dění, designově vyladěné formuli vybavené spalovacím motorem. „Koncept Dragon 6 jsme stanovili loni v létě, ještě s čerstvými zkušenostmi ze závodů s předchozím modelem Dragon 5,“ uvádí team leader Tomáš Kolečář. „Řešili jsme zejména hnací ústrojí, přeplňování motoru, zavěšení kol, přechod na nový typ pneumatik… a řekněme, že do konce října jsme vše modelově vyjádřili a mohli začít soustředit se na vylepšování jednotlivých dílů.“ Více než padesátičlenný tým TU Brno Racing pro šasi svého „dítěte“ použije vysokopevnostní slitiny hliníku, titanu, karbonových a hybridních tkanin. A nesmí otálet: do poloviny prosince musí jít vůz do výroby. „Zdaleka ne všechny součásti jsme měli finálně obrobené, proto jsme si vypomohli 3D tiskem chybějících dílů, které jsme prozatímně usadili na rám,“ podotýká team leader, jenž zdaleka není jen šéfem dílny.

Reklama
Reklama
Reklama
Servis formule Dragon 6 v dílně, která je součástí Fakulty strojního inženýrství VUT.(Foto: autor)

Profesionální organizace

Tomáš Kolečář, který na projektu jen od září do května strávil cca 2 500 hodin, je skutečným leaderem: spadá pod něj veškerá organizační, manažerská i PR agenda. „Máme tři hlavní podskupiny – technickou, byznys-marketingovou a dílenskou. Každá sekce má svého vedoucího, se kterým jsem v přímém kontaktu,“ dozvídám se, „přičemž v technické sekci máme další podsekce, jako je motor, podvozek, aerodynamika atd.; v marketingové části zase komunikujeme se sponzory, zařizujeme kontakt s médii, správu sociálních sítí, webu atd. – jde spíše o netechnické věci, ale ty jsou také potřeba, aby tým hladce fungoval. Protože pokud byznys sekce nesežene peníze, tak se nemůže postavit žádné auto a naopak. Co se týče dílenské sekce, jejíž chod teď mám jako na dlani, leader poznamenává: „… možná se to nezdá, ale jistou práci dá i zabezpečení hladkého chodu dílny včetně dokupování různých nástrojů a materiálu, udržování pořádku…“

Tomáš Kolečář, team leader TU Brno Racing, student 4. ročníku VUT (Foto: autor)

Tým TU Brno Racing se oproti loňsku rozrostl, z původního 25členného týmu Dragon 5 zůstalo dvacet (pět vesměs ukončilo studium), ovšem přibylo hned 34 kolegů spolustudentů, kteří prošli zářijovým výběrovým kolem. Tento nábor byl přímou iniciativou novopečeného team leadera. „Předtím jsme měli několik dílčích skupin, které neměly žádnou zodpovědnou osobu. Potřebovali jsme také posílit,“ podotkl Kolečář, jenž rozjel kampaň na celém VUT. „Na jednotlivých fakultách jsme postupně představovali loňskou formuli, a přitom měli možnost pobavit se se studenty – budoucími kolegy.“ Ve finále uspořádal tým kolem Tomáše Kolečáře přednášku pro zájemce, kterých „se urodilo“ celkem 112. Přihlášku o členství následně vyplnilo 85 zájemců, kteří poté absolvovali čtyřtýdenní školení. „Uchazečům, často studentům prvních ročníků, jsme ukazovali, jak náš tým funguje, co má za sebou, co od nich očekáváme atp.“ Následoval výstupní test, který hodnotil, co všechno aspiranti dovedli vstřebat a do jaké míry vše byli schopni prakticky uplatnit. Sítem prošla necelá polovina. Ovšem, jak leader poznamenává, „s nováčky ještě nelze moc počítat do vývoje aktuálního auta, protože většina věcí už je koncepčně uzavřených. Jde o to, že se zapojují, učí se, aby byli připraveni navrhnout a postavit auto příští sezonu.

Detail na použitý motor Husqvarna FE 501
Stojan na měření výkonu hnacího ústrojí na motorové zkušebně (Foto: autor).

Příkladné uplatnění

Stát se členem týmu TU Brno Racing je na VUT věcí prestiže, podpořené povědomím o zajímavém uplatnění bývalých členů týmu. „Jeden z nás, Patrik Štípák, dnes už inženýr, si založil firmu: analyzuje data pro řidiče a dokáže jim i pomoct v jejich zlepšení,“ jmenuje team leader. „ Anebo, je to asi měsíc, co bývalý vedoucí týmu Milan Špičák dostal nabídku z anglického Cosworthu.“ Exčlenové týmu se často uplatňují ve firmách Honeywell či Continental, kam nastupují na pozice vývojářů nebo konstruktérů a uplatňují slušné zkušenosti ať už s hnacím ústrojím nebo s podvozkem. Hodně absolventů také odchází do Škody Motorsport.

TU Brno Racing je projekt soběstačný, ovšem udržení v černých číslech není zadarmo; tím spíš, že podpora ze strany školy zajišťuje jen pětinu mnohamilionového rozpočtu. Byznys sekce týmu se má co ohánět, aby svým přístupem a hlavně objektivní kvalitou formulí oslovila a udržela významné partnery. Tím generálním je Bosch Jihlava, zajišťující především finance; dalšími významnými jsou Continental, Škoda auto, ZF a také Honeywell, který zásadně pomohl s vývojem turbodmychadla.
Právě konstrukce a zabudování turbodmychadla byla pro tým studentů velkou výzvou této sezóny. „V počátku nám pomohlo, že několik bývalých členů týmu dělá ve společnosti Honeywell, právě s nimi jsme konzultovali naše požadavky ohledně výroby,“ uvádí Kolečář, který musel vyřešit logickou komplikaci: Firma studentům z Brna nedala přístup ke kompletnímu modelu, z důvodu ochrany know-how; poskytla pouze vnější plášť vyplněný hmotou. Jak si mladí konstruktéři, které tlačil čas, poradili? „Zavčasu, již začátkem roku, jsme si na zapůjčené 3D tiskárně vytiskli náhradu turbodmychadla, podle které jsme napozicovali všechny ostatní díly. Tím jsme ušetřili asi dva týdny prací.“ Rozhodnutí bylo prozíravé. Turbodmychydlo, jehož část se za přispění Honeywellu tiskla v Číně a část (konkrétně kompresorová) v Brně na Ústavu konstruování, totiž bylo k  dispozici až začátkem března. A dva týdny náskoku rozhodly, že se vše stihlo do první prezentace Dragon 6 v polovině dubna.

3D tiskárna, jež pomohla uspíšit konstrukční práce

Důležité detaily

Vedle klíčového turbodmychadla jsou mladí konstruktéři z Brna hrdí na nové těhlice, nový volant, nový systém řízení, kterým se povedlo ušetřit 2,5 kg hmotnosti, anebo novou třístupňovou dvouhřídelovou převodovku vyrobenou na zakázku panem Fabíkem, soukromníkem z Vysočiny. „Letos poprvé jsme se významně soustředili na simulace dynamiky vozidla a verifikace navržených parametrů,“ pokračuje leader, „a proběhlo tenzometrické měření na zavěšení formule. Členové týmu šasi tak dokázali změřit torzní tuhost, kterou porovnali s počítačovými simulacemi.“ Rovněž byl vytvořen 25% model formule, umístěný do větrného tunelu, odkud vzešla cenná data. „Díky podpoře Ing. Krejčího z Ústavu mechaniky těles se nám také podařilo umístit tenzometrické snímače na hnací hřídele 175kilogramového monopostu, čímž chceme verifikovat zátěžná spektra hnacího ústrojí pro jednotlivé jízdní stavy,“ uzavírá technicko-fyzikální podrobnosti Kolečář.

Práce s daty a softwarové nastavování formule (foto: Ondřej Tichý)

Ve formuli Student ovšem nejde jen o technické provedení. Umělecký dojem vozů Dragon 4, 5 i aktuální šestky má na svědomí šéfdesignér Jan Štěpánek. A jak podotýká Tomáš Kolečář, „design kapotáže, to je naše pýcha. Snad nebude nabubřelé, pokud řeknu, že když se rozhlédnete po závodech, tak naše auto vypadá jako jedno z nejhezčích. Většina týmů se soustředí spíše na výkonnost než na vzhled, ale já si myslím, že bychom měli jít oběma směry.“ Ostatně, i ladný design napomáhá při navazování spolupráce, uzavírání smluv s firmami, kterých je celkem sedmdesát pět – v drtivé převaze jde o tuzemské firmy či pobočky nadnárodních koncernů, výjimkou je švédský Textreme, který týmu poskytuje uhlíkové tkaniny, obdobné jaké známe z formule 1.

Test akcelerace formule Dragon 6 (foto: Ondřej Tichý)

Studenti z Brna si taktéž velmi cení spolupráce s domácími institucemi – Ústavem konstruování, Leteckým ústavem, Ústavem materiálových věd a inženýrství (kde se provádějí tahové zkoušky), Ústavem automobilního a dopravního inženýrství, a potom ještě s Centrem sportovních aktivit CESA, kde probíhá příprava řidičů (těch je pro Dragon 6 celkem pět).

Týmová dodávka s formulí během testů na brněnském Výstavišti (foto: Ondřej Tichý)Jak již bylo zmíněno, TU Brno Racing je veskrze autonomní projekt, který si musí bedlivě hlídat finanční bilanci. Kolečář upřesňuje: „Všechna závažná rozhodnutí konzultujeme s fakultním zástupcem Ing. Michalem Janouškem, ale menší položky si hlídáme sami; máme členy, kteří speciálně spravují finance v týmu, takže máme o výdajích bezpečný přehled.“ Tým TU Brno Racing, který za svou nadšenou práci nedostává žádné finanční ohodnocení, neměl nikdy problémy se zadlužením, nečerpal žádné půjčky, dotace. „Přebytky převádíme do další sezony, protože ne vždycky se podaří uzavřít nové smlouvy včas. A finanční rezerva je nezbytná, aby se nezpomalil či nezadrhnul vývoj nového modelu. Každý den se totiž počítá,“ uzavírá team leader, který se řídí heslem: v nejlepším se má přestat. Pro příští sezonu a formuli Dragon 7 hodlá Tomáš Kolečář předat funkci mladšímu kolegovi, přednost dostane finiš studia. O tomto mladém muži v budoucnu ještě uslyšíme.

Rozhovor s členem týmu

Michal Belza (Foto: autor)

Oslovili jsme Michala Belzu, studenta prvního ročníku Fakulty strojního inženýrství VUT.

MM: Co vše vám účast na projektu přináší?

Michal Belza: Vždyť to vidíte: formule jezdí, dělá hrozný rachot a je krása vidět, co člověk s kamarády dokáže vytvořit. Samozřejmě je dobré, že se dostanu k věcem, které by mi jen škola nedala: ať už mluvíme o sladění a organizaci týmu, výrobě kompozitů, účasti na závodech… Když má člověk zájem, tak se toho dozví strašně moc.

MM: Kolik času prací na formuli strávíte?

Michal Belza: Těžko říct, kolik hodin. Člověk musí samozřejmě stíhat školu. Snažím se každý víkend věnovat alespoň jeden den, a v týdnu když mám čas, tak jdu na formuli. Ale přiznám, že byly týdny, kdy jsem ráno přišel na dílnu a odcházel pozdě večer.

MM: Jste v týmu prvním rokem, co budoucnost?

Michal Belza: Protože jsme v  sekci šasi, čeká mě obrovská změna a škola. Pro příští rok totiž opustíme trubkový rám a přejdeme na monokok, tedy celouhlíkové šasi auta. Budeme se mít hodně co učit, ale právě na to se těším nejvíc.

SOUTĚŽ FORMULE STUDENT

Jedná se o konstrukční soutěž pro studenty inženýrských škol. Na počátku každé sezony Formule Student je oficiálně vyhlášený konstrukční úkol, který by mohla položit jakákoliv automobilová výrobní firma. Zadáno je fiktivní výběrové řízení na vývoj vozu formulového typu, přičemž zákazník, pro kterého je vůz určen, je víkendový neprofesionální závodník holdující autokrosu nebo sprintu. Vůz proto musí disponovat velkým výkonem ve smyslu co nejlepší akcelerace, brzdění a ovladatelnosti. Musí být levný, spolehlivý, údržba musí být snadná a musí být konkurenceschopný. Formule také musí být esteticky na úrovni, pohodlná a využívat co nejvíce běžně dostupných součástí. Produkční plán je 1 000 vozů za rok. Týmy mají za úkol vyvinutý vůz demonstrovat jedním prototypem. Za Česko se soutěže účastní i techniky v Praze, Liberci, Plzni a Ostravě. Tým TU Brno Racing v současné době figuruje mezi padesátkou nejlepších týmů z více než pěti set.

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 160705
Datum: 29. 06. 2016
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Nebojte se výzev!

Tuto větu mi na konec rozhovoru řekl Ing. Radomír Zbožínek, člen představenstva Tajmac-ZPS, který se stále podílí na dění v mateřské firmě. Slovo "mateřská" pro pana Zbožínka platí dvojnásob, do firmy totiž nastoupil 1. listopadu 1972, takže zde "kroutí" již svou 46. sezonu. Tak akorát na to, aby jeho slova mohla posloužit i dalším lidem.

Český mozek pro světové vozy

Rozhodnete-li se pořídit si nový vůz, pravděpodobně nebudete znát člověka, který rozhodl o konkrétním dílu, jež bude součástí automobilu. Pokud však tím vozem bude Škodovka, pak je velmi pravděpodobné, že mužem, který o mnohém ve vašem voze rozhodoval, je Ing. Radek Urbiš, PhD., MBA.

Související články
Český mozek pro německé inovace

Ing. Petr Grulich pracuje jako poradce a podporovatel vývojových týmů pro speciální technická témata ve společnosti Robert Bosch GmbH v německém Stuttgartu. Ačkoli to podle jeho jména nepoznáte, je Čech. Tento rodák z České Lípy je absolventem Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT. Je jedním z těch „našich“, díky nimž v zahraničí začínají chápat, že Česko není jen o pivu a hokeji.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nováček v soutěži se chystá na novou sezonu

V tomto vydání vám představíme další z řady studentských formulí. Tentokrát nahlédneme do ostravské dílny týmu VŠB – Technické univerzity Ostrava. Studenti Fakulty strojní se tam s vervou pustili do stavby nového monopostu studentské formule #2 pro závodění na rok 2016!

Dragon 5 - Revoluční změny v podání TU Brno Racing

V tabletovém vydání MM Průmyslového spektra jste si mohli přečíst o tom, jak se dělají studentské formule v Praze. V tomto článku se přesuneme do Brna a podrobněji vás seznámíme s týmem TU Brno Racing.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice.

Je nutné stanovit diagnózu a následně zvolit léčbu

Bohdan Wojnar vždy razil zásadu, že je třeba si všechno řádně odpracovat a každý den zkusit udělat něco navíc. Nikdy se nebránil novým věcem, trpělivě se je učil a s potřebnou dávkou štěstí se pak dostával k zajímavým pracovním příležitostem. Během čtyřiceti profesních let ušel cestu od chemického inženýra, přes dlouhou kariérou ve Volkswagenu Slovakia ve financích a controllingu až po člena představenstva za oblast HR ve Škoda Auto. Toto je dle jeho slov výhodou velkého koncernu, kdy nemusíte zůstat na jednom místě, u jednoho oboru a v jedné zemi. Tyto zkušenosti mu poskytly velký profesní přehled, ze kterého vycházejí témata aktuálního otevíracího rozhovoru MM Průmyslového spektra.

Příklady táhnou: Umět řídit i motivovat

Ačkoli byla Ing. Andrea Urban - tehdy ještě Andrea Kovačiková ze Žiliny- již od střední školy orientována humanitním a ekonomickým směrem, vystudovala posléze v doktorandském programu obor Strojírenská technologie na ostravské VŠB-TUO. A také toto vzdělání ji katapultovalo do prestižních pozic ve špičkových technologických firmách, z nichž zatím poslední, od roku 2014, je Volvo stavební stroje v německém městě Hameln.

Příklady táhnou:
Maximum aerodynamiky pro nejrychlejší vozy

Petra Palizu již od mládí zajímaly automobily a záhy se rozhodl, že se v dospělosti bude podílet na jejich vývoji. V průběhu prvních ročníků studia Wichterlova gymnázia v Ostravě si ujasnil, že jeho profesní dráha povede přes strojírenský obor na univerzitě. Že se za několik let bude podílet na vývoji nejrychlejších automobilů na světě, by jej nejspíš v té době ještě nenapadlo…

Příklady táhnou - Být součástí něčeho velkého

Začít po gymnáziu studovat na technické univerzitě, to chce velký kus cílevědomosti a odhodlání. Maturita na gymnáziu sice určitě není zadarmo, ale - jak říká Ing. Petr Jániš - třeba strojnické tabulky vidí student gymnázia leda tak z vlaku. I přes tento počáteční handicap se tento maturant z krnovského gymnázia v roce 1998 nejen na první pokus dostal na Fakultu strojní VŠB-TUO, ale také ji o pár let později úspěšně absolvoval, aby s titulem Ing. a se spoustou nabytých znalostí vyrazil dobývat svět.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Vždy se snažíme konkurenci předběhnout

Špičkový výzkum a transfer high-tech technologií do medicínské, průmyslové a environmentální praxe s důrazem na mezinárodní spolupráci je hlavním cílem Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), vědecko-výzkumného pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit