Témata
Reklama

Bavorsko? Na západní frontě pozitivní saldo

Bavorsko a Bádensko-Württembersko zůstávají v české představě zeměmi, které splňují stará klišé o Západě. Bohaté, uklizené, s nablýskanými fasádami a Němci v mercedesech nebo alespoň v BMW.

Psychologicky pohodlnější by bylo mít za sousedy například Italy, Řeky nebo jižní Francouze. Západní styl života by byl "blíže", zdálo by se, že jej brzy doženeme a předeženeme, euroskeptici by jistě tvrdili, že se tak už dávno stalo. V sousedství chudších či méně pořádku- a spotřebymilovných zemí by však celkový obchodní obrat patrně nevypadal tak optimisticky jako s dvěma původně zmíněnými zeměmi.
Reklama
Reklama
Reklama

Vzájemné obchody

K červenci roku 2000 vzrostl český vývoz do Bavorska o 28,3 % oproti stejnému období roku předchozího, dovoz do ČR se zvýšil o 22,21 %. Pro ČR činí pozitivní saldo 1 688 mil. DM. V konkrétních číslech je to za období leden až červenec 2000 vývoz z ČR v hodnotě 4 285 mil. DM, dovoz do ČR v hodnotě 2 597 mil. DM.
Ve stejném období zaznamenal nárůst také obchod s Bádenskem-Württemberskem. Vývoz z ČR vzrostl o 22,34 %, dovoz do ČR o 27,45 %. ČR zaznamenala negativní obchodní saldo ve výši 202 mil. DM. V konkrétních číslech je to za období leden až červenec 2000 vývoz z ČR v hodnotě 1 878 mil. DM, dovoz do ČR v hodnotě 2 080 mil. DM.
Hlavními vývozními položkami z ČR jsou elektrotechnické výrobky, kovové výrobky, vozidla, stroje pro textilní a kožedělný průmysl, ostatní stroje. Neplatí tedy zjednodušující představa o ČR jako vývozci surovin.
Bavorsko je pro ČR obchodně nejdůležitější spolkovou zemí (v roce 1999 činil podíl SRN na celkovém obratu českého zahraničního obchodu cca 38 %) s přibližně třetinovým podílem na celkovém obchodu s Německem. Pro Bádensko-Württembersko je ČR největším obchodním partnerem ze zemí střední a východní Evropy, v případě Bavorska je ČR těsně za Maďarskem. Česká republika vykazuje ve statistikách obou zemí větší obchodní obrat než např. Čína nebo Rusko.

České centrum Mnichov

V říjnu 2000 bylo v Mnichově otevřeno České centrum, po Berlínu a Drážďanech se jedná o třetí zastoupení svého druhu v Německu. České centrum se v bavorském prostředí těší pověsti oficiální státní instituce a jako takové má otevřené dveře tam, kam by se zástupci českých firem sami nedostali. Má možnost spojovat aktivity, například při kulturní akci vyzdvihnout sponzorskou účast české firmy a provést nenásilnou formu prezentace. Všechny ekonomické aktivity ČC jsou průběžně konzultovány s ekonomickým oddělením generálního konzulátu. Možná je též konzultace s kanceláří CzechTrade sídlící v Kolíně nad Rýnem. Česká firma může využít prostor ČC pro velmi široké spektrum činností - od obvolání partnerů (zákazník pouze proplatí telefonní účet) přes tiskové konference až po prezentace různých typů. Sál ČC má kapacitu 80 osob, je v něm možné promítat, uspořádat malou recepci či jen setkání s obchodními partnery. Nájemné na den, které je spíše pokrytím režijních nákladů, činí 4500 Kč.

Každý má svůj přístup

Příznivá čísla vzájemného obchodu mezi dvěma spolkovými zeměmi a ČR bohužel nezaznamenávají, které obchodní kontakty vznikly z iniciativy německých firem a kolika českým firmám se vlastním úsilím podařilo svými výrobky prorazit bariéru konkurence a proniknout na německý trh. V Bavorsku má obchod a akvizice institualizovanou nebo ritualizovanou podobu. Institualizovanou podobou jsou veletrhy a přednášky v obchodních komorách, ritualizovanou podobu je možné dokumentovat na příkladě italských obchodníků. Mnozí z nich vsadili na bavorskou družnost a práci se zákazníkem prokládají návštěvami italských restaurací, dovolenými v Itálii a kulturními programy. Nevyplatí se zvát firmy podle telefonního seznamu, potenciální partner většinou nemá důvěru k akci, o které předem nic neví. Českému centru docházejí faxy českých firem s popisem výrobků a připojeným poděkováním za pomoc při hledání obchodního partnera. Na takový fax lze zareagovat pouze zařazením informace o firmě do databáze Spolkové centrály pro informace o zahraničním obchodu se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Zařazení do databáze je zdarma, stejně jako odpovědi zahraničním subjektům, ČC zde není jako zprostředkovatel nutné. Čím více si své působení v Německu česká firma dovede zajistit vlastními silami, tím efektivnější může být pomoc českých státních subjektů. Zvláště u výrobků, kde je na německém trhu silná konkurence, vyžaduje proniknutí na trh cílenou, poměrně dlouhodobou a finančně náročnou práci. České centrum může být nápomocno orientací v terénu hostitelské země. Pomoc se může týkat věcí triviálních, jako je doporučení levných hotelů v místě a varování před dny, kdy jsou prázdniny či veletržní ceny, až po snahu doplnit obraz místního trhu či Bavorska, který si udělala česká firma. Není třeba doplňovat, že výskyt obchodníků, kterým nejde o dlouhodobou spolupráci, ale o jednorázově lukrativní akci, na které tratí česká firma, je značný.

Kvalitní produkt se sám neprodává

České centrum může tedy kromě svých prostor poskytnout jasně definované asistenční služby, při nichž využívá příznivé pověsti v místě, důvěry německých subjektů ve státní instituci a znalost místní společenské normy. Nebrání se velmi individuální práci a práci v terénu. Státní instituce však nemůže řešit obchodní strategii české firmy a k zisku dovést český subjekt, který do Německa přichází nepřipraven. Dobrý výrobek je jen první, samozřejmou částí případného úspěchu. Za vhodný odrazový můstek je možno v této souvislosti považovat využití obchodně-ekonomických informací, které jsou průběžně soustřeďovány, zpracovávány a tříděny v ČR a jsou k dispozici zejména v teritoriálních útvarech divize MPO pro vnější ekonomické vztahy a evropskou integraci, v teritoriálních útvarech MZV, v agentuře CzechTrade (www.tpo.cz, e-mail: czechtrade@tpo.cz ) a na Správě českých center (www.export.cz, e-mail: info@czech.cz).

Historické prameny nestačí

Vstup na trh dvou bohatých zemí plných BMW a mercedesů je vstupem do přesycené krajiny, kde v nadbytku kvalitních výrobků někdy o koupi rozhoduje sympatie a zájem německého protějšku. Ke správnému chování je nutné dodržet řadu nepsaných pravidel a zároveň udržet originalitu. Svými kulturními programy se také česká centra snaží přispět k tomu, aby Česká republika zůstávala v povědomí nejen jako země piva a Švejka, ale i velmi zajímavých současných výkonů. Ke spolupráci jsou pravidelně získávány důležité německé subjekty a česká díla se tak ocitají v kontextu mezinárodních kulturních výkonů. Ve vyspělých zemích společenský a ekonomický úspěch velmi blízce souvisejí, často se prostupují.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10122
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Internetový vyhledávač dotací

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky nabízí jednoduchý vyhledávač dotací. Na internetové adrese www.podporapodniku.cz najdete přehlednou webovou aplikaci, která dokáže zobrazit všechny aktuálně platné dotační nabídky. Zadáte stáří firmy, její velikost, místo realizace projektu a zvolíte oblast podpory a aplikace vyhledá nabídky, které zadaným parametrům odpovídají.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit