Témata
Reklama

Když osmi- anebo šestnáctihodinový den už nestačí

Obráběcí centra Picomax 60 a Picomax 90 firmy Fehlmann vybavená automatizací Erowa a vlastním automatizačním softwarem umožňují bezobslužný provoz v nástrojárnách.

Strojírenská firma W. Fehlmann AG, založená v roce 1930, vyvíjí, vyrábí a uvádí na celosvětový trh kvalitní nástrojářské stroje, jichž bylo od roku 1958 vyrobeno více než 10 000. Spektrum výrobků sahá od ručních souřadnicových vrtaček a frézek až po vysokovýkonná obráběcí centra a HSC frézky.
Reklama
Reklama

Picomax 60 a 90

Moderní technologie obrábění, mezi něž patří HSC frézování, vyžadují nasazení strojů moderní koncepce. Konstrukce nových obráběcích center Picomax 60 a Picomax 90 je založena na nejnovějších poznatcích z oblasti HSC technologie. Současně jsou zachovány typické vlastnosti strojů řady Picomax, jako jednoduchost obsluhy, přesnost a spolehlivost. Vyšší rozsah otáček vřetena, vysoce dynamické číslicové pohony a vysoká tuhost stroje přitom umožňují úspěšné nasazení v oblasti vysokorychlostního obrábění. Stroje lze díky konstantnímu krouticímu momentu na vřeteni využívat jak v oblasti rychlostního obrábění, tak i v konvenční oblasti. Dílce je proto možné opracovat kompletně. To znamená. že lze provést nejenom HSC frézovací operace, ale i konvenční vrtání, vyvrtávání a řezání závitů. To je však samozřejmě spojeno s delšími časy pro opracování komplexního obrobku.

Picomax 60/90 MCM

Slovní spojení "čas pro uvedení na trh" jako kritérium pro přežití se vyskytuje u dnešních výrobců a nástrojařů stále častěji. Nové výrobky se vyvíjejí a vyrábějí ve stále kratších časových intervalech. V nástrojárnách, při výrobě forem i při kusové a malosériové výrobě se konkurenční boj čím dál tím víc vede prostřednictvím ceny výrobku. Stále kratší pracovní doba a nedostatek kvalifikovaných odborníků, kteří jsou ochotni pracovat na směny, nutí nástrojárny hledat stále nová řešení. Rozhodujícím činitelem se stává využití nočních hodin bez přítomnosti obsluhy, které umožňuje výrazně zkrátit průběžné výrobní časy.
Se stroji Picomax 60 anebo 90 ve spojení s automatizační technikou Erowa Robot nebo Erowa Easy Hand je možné tuto myšlenku uskutečnit. Podle velikosti palety lze zásobník obrobků osadit až 120 paletami a vykonávat velmi dlouhé směny bez přítomnosti obsluhy. Využití stroje a z toho vyplývající hospodárnost se tím významně zvýší.

Programové vybavení

Programové vybavení Fehlmann MCM (Milling Center Manager), speciálně vyvinuté firmou Fehlmann pro frézovací práce, řídí stroje prostřednictvím operačního systému Windows. Kliknutím myši se určuje pořadí jednotlivých úloh zařazených v tabulce, zvětšení anebo zmenšení podrozměru elektrod při výrobě elektrod pro elektroerozivní obráběcí stroje atd. Pokud dojde k zastavení stroje způsobenému např. chybou v programu, MCM situaci zjistí, chybný program a tomu odpovídající obrobek se ze stroje odstraní a výrazně v počítači označí. Stroj potom pokračuje v činnosti další úlohou v pořadí.
Prostřednictvím tohoto programového vybavení lze rovněž snadno, rychle a spolehlivě vkládat a vykládat obrobky do a z pracovního prostoru stroje. Přitom je zajištěn neomezený přístup k obráběcímu stroji v průběhu dne a zaručená bezpečnost procesu v průběhu noční směny při bezobslužném provozu. Ověřené programové vybavení Fehlmann MCM odpovídá současným požadavkům na automatizační prostředky a všeobecným průmyslovým normám. Protože programové vybavení MCM je produktem firmy Fehlmann stejně jako frézovací centra Picomax 60/90, získává uživatel plnou podporu ze stejných rukou.
-em-
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10184
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Automobilový průmysl / Automobilový průmysl
Autor:
Firmy
Související články
Skutečný pomocník

Na českém trhu je od září letošního roku k dostání nová generace vozů Opel Vivaro a to ve třech variantách: Van, Crew Van a Combi. První dvě verze jsou určeny především pro převoz nákladu a osob, Combi pak pro převoz větších skupin lidí či sportovních týmů. Všechny vozy pohání turbodieselové motory.

Vozový park pod kontrolou díky moderním technologiím

Mít na starost firemní flotilu není snadné, ale když se nebudete vyhýbat moderním technologiím, ušetříte spoustu peněz, času i stresu.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak máte obsazeny výrobní kapacity pro druhé pololetí roku 2021 (příp. ve srovnání se stejným obdobím roku předešlého), co tento stav nejvíce ovlivňuje a jak odhadujete výhledy ohledně svých zakázek pro rok 2022?

Související články
Svět zpoza volantu zatraceně rychlého náklaďáku

Sednout za volant, nastartovat, přidat plyn a ten držet na podlaze, pokud to jde. Šílená rychlost, mraky prachu za autem, to jsou atributy závodění, jak jej vidí spousta příznivců Rallye Dakar. V něm drží nepřehlédnutelnou roli klan Lopraisů. Ti starší si budou pamatovat na Karla Lopraise, Monsignora Dakar, který výrazně vstoupil do davu kamionů a dokázal pokořit i firemní flotily.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Kvalita v automobilovém průmyslu

Co znamená, když se řekne kvalita v automobilovém průmyslu? Proč se na ni tolik dbá zrovna v tomto oboru? To byly otázky, na něž odpovědi zazněly z úst odborníků v rámci webináře Kvalita v automobilovém průmyslu. Ten uspořádala 9. listopadu Česká společnost pro jakost.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 8. díl: Jak se vláda ČR staví k e-mobilitě

V minulých dílech našeho seriálu jsme se zabývali dílčími problematickými aspekty předpokládaného úplného přechodu na elektromobilitu. Poukázali jsme kupř. na energetickou i ekologickou náročnost výroby trakčních baterií, na energetickou náročnost hypotetického přechodu na elektromobilitu, na problém energetického mixu, ale i na bezpečnostní rizika a na sociální, ekonomická i politická úskalí takového podniku. V tomto díle přinášíme rozhovor s Mgr. Janem Bezděkovským, pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu, kterého jsme se na některá z uvedených témat zeptali. Má vůbec smysl v tuzemských podmínkách vést debatu o úplném přechodu na elektromobilitu? Jak se vláda České republiky staví k elektromobilům, jak bude reagovat na nízkou poptávku po tomto typu osobní dopravy a úroveň povědomí o něm? Bude mít fenomén elektromobility dopad i na provoz autoškol? Odpověď na tyto a další otázky nalezne čtenář v následujícím rozhovoru.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit