Témata
Reklama

Inteligentní řízení vstřikovacích lisů

Řízení dnešních strojů je ve všech oborech všeobecně založeno na použití mikroprocesorů. Také stroje na zpracování plastů přešly od u nás dosud známých "koncáků" na nový způsob ovládání.

Mezi uživateli je již jen málo výjimek, které se bojí "počítače" ve svém stroji a domnívají se, že nedokáží stroj správně nastavit. Zejména pro ně je určen tento článek.
Nastavit stroj tak, aby skutečně dělal to, co je od něj požadováno, je dnes poměrně jednoduché. Takový stroj musí být vybaven hlavně příslušným hardwarem, tedy oním počítačem, a také celou řadou dalších prvků, které má tento počítač řídit. Aby byla zajištěna jejich součinnost, je nutno vdechnout celému tomuto stroji duši, tedy vložit do něho software. To vše je ale úkol pro výrobce stroje. Na uživateli je pouze výběr funkcí, které jsou pro jeho výrobní provoz potřeba a které má stroj umět navíc. Povězme si, jak se s problematikou řízení vstřikovacích lisů na plasty a gumu vyrovnává jeden z největších výrobců těchto strojů, firma Engel.
Reklama
Reklama

Co je pro obsluhu důležité

Stejně jako u počítače, i u vstřikovacího lisu je základem pro ovládání stroje monitor a klávesnice, pomocí nichž lze zadávat do stroje požadavky, kontrolovat zadání i odezvu na ně. Pro určitou funkci je k dispozici vždy jedna "stránka" (obrazovka s textem nebo grafem) s možností nastavení konkrétních údajů. Např. na stránce uzavírání formy je možno zjistit skutečnou pozici pohyblivé desky vůči pevné desce, je možno nastavit dráhu otevření, tři uzavírací rychlosti ve třech úsecích dráhy uzavírání, údaje týkající se ochrany formy při uzavírání atd. Skutečný průběh zavírání formy lze vidět na grafu, ve kterém lze popsané hodnoty také nastavovat. Takto postupujeme i při nastavování dalších funkcí stroje.
Jaké to jsou funkce? Z těch nejdůležitějších je to nastavení výšky formy, uzavírací síla, již zmíněné zavírání a rovněž otvírání formy včetně její ochrany, kontrola cyklu, řízení vyhazovače, tahačů jader a vzduchového ventilu. To jsou hlavní funkce uzavírací jednotky. Vstřikovací jednotka má plně řízené vytápění vstřikovací komory a ohřevu oleje, řízení dávkování, vstřiku a dotlaku s kontrolou polštáře.
Pro každou formu potřebujete svá nastavení uložit do paměti, abyste při jejím příštím upnutí nemuseli znovu vzpomínat na to, v jakém režimu stroj vlastně vyráběl, a znovu vše pracně nastavovat. K tomu slouží buď vnitřní paměť RAM, nebo disketová jednotka, kam lze vložit disketu a nahrát data - disketu pak můžete uložit do tepla své kanceláře. Disketu je možné zabezpečit proti různým závistivcům, kteří by rádi zjistili, jak máte stroj nastaven, že vám z něho padají tak krásné výlisky, nebo proti plamenům či vodě; slouží vám i tehdy, když některý pracovník úmyslně či neúmyslně data ve stroji vymaže. Máte-li stroj připojen do počítačové sítě, je možné přímo nahrávat data nastavení stroje do paměti počítače.

Zajištění spolehlivosti

Jak jsou ve skutečnosti ve stroji popsané funkce realizovány, není pro vás důležité. Hlavní je, že stroj byl výrobcem vyvinut a zkonstruován tak, že jeho spolehlivost a reprodukovatelnost výroby je maximální.
Výrobce řadu komponentů stroje vyrábí ve vlastních výrobních závodech a také je s velkou péčí kontroluje. Totéž platí i o elektrické a hydraulické výstroji, nakupované od subdodavatelů. Informace od jednotlivých prvků, které jsou na stroji použity, jsou předávány přímo v digitální formě do centrální sběrnice - tedy kanálu vedoucího až k mozku stroje. Tento způsob přenosu zabezpečuje vysokou spolehlivost vstřikovacího lisu. Díky možnostem mikroprocesorové techniky má stroj schopnost samokontroly, a dojde-li k nějaké poruše (nezapomeňte, že i vstřikovací lis je jen stroj), oznámí vám ji na tzv. stránce chyb. Zde se ukáže číslo chyby a stručná příčina jejího vzniku. Podle příručky v češtině, dodávané ke stroji, lze najít přesněji, co se vlastně přihodilo a jak závadu odstranit. Nelze-li závadu odstranit vlastními silami, nastupuje odborný servis.

Kvalita výlisku

Neexistuje jednoduchá rada, jak zajistit dobrou kvalitu jakéhokoliv výrobku, a tedy ani plastového výlisku. Existuje však nejen mnoho metod a rad "jak na to", ale také mnoho pomůcek, jak jednou dosaženou kvalitu hlídat. Takovou možnost má i řízení vstřikovacích lisů. Do řízení stroje lze vložit program CPC (Continuos Process Control - průběžná kontrola procesu). Tento program umožňuje uložit pro každý zdvih do paměti až osm parametrů a zobrazit je v trendové grafice. To znamená, že zobrazuje, do jakých skutečných hodnot který parametr směřuje. V součinnosti s dalšími programy lze sledovat průměrné hodnoty nastavených parametrů a vyhodnocovat toleranční pole. Tato toleranční pole si lze rovněž nastavit. Při překročení tolerancí vás stroj nejprve upozorní, a není-li učiněn vhodný zásah, sám se zastaví. Raději nevyrábí, než aby produkoval nepoužitelné zmetky.
Výstupy z tohoto programu jsou rovněž důležité pro výlisky, pro které je nejvyšší kvalita nutností, například pro bezpečnostní výrobky v automobilovém, zdravotnickém či elektrotechnickém průmyslu, vzhledové výlisky, výrobky sledované vaším odběratelem např. podle směrnic ISO 9000 nebo VDA 6.1 apod.

Vstřikovací lis a svět počítačů

V mnoha lisovnách, zatím většinou bohužel ne u nás, je dnes nutné připojovat stroje k počítači. Proč je to tak nutné? Hlavně z důvodu sběru dat vykonané práce. Princip je v podstatě jednoduchý. Přes vhodné rozhraní na stroji a pomocí propojení strojů s počítačem lze neustále zapisovat do počítače data jednotlivých strojů, jakým způsobem na nich probíhala výroba. To vše probíhá ve skutečném čase. Víte přesně, v kolik hodin byl stroj zastaven, kdy vyráběl podle vašeho nastavení, kdy byl do cyklu udělán zásah a jaký.
K dispozici je řada počítačových programů, které dokáží sledovat výše popsané parametry výroby, kopírovat nastavení strojů přímo do paměti počítače, je možné i ovládat jednotlivé funkce stroje z počítače. U firmy Engel se tento balík programů jmenuje EMS - Engel Monitoring System.
Z vaší kanceláře nebo od mistra lisovny lze tedy jednoduše sledovat pracovní úsilí zaměstnanců, archivovat si data jednotlivých forem, provádět korektury v nastavení stroje tak, aby kvalita a rychlost cyklu byly optimální, provádět tisky výkazů výrobků expedovaných vašim odběratelům atd. Možností je skutečně mnoho a každý správce počítače vám jistě dobře poradí.
Vybavíte-li svůj počítač kartou pro připojení telefonní linky, lze dokonce připojit váš stroj k počítači firmy Engel. Odborníci ve výrobním závodě tak mohou přímo na dálku provádět analýzu případné poruchy vstřikovacího lisu. Je to vzdálená budoucnost, nebo nutná realita?
Řízení strojů je dnes závislé na mikroprocesorech. Tento směr vývoje se s jejich zvětšujícím se výkonem stále rozšiřuje. Dnešní způsoby řízení strojů se chovají vůči uživateli co nejpřátelštěji. Moderní technika má člověku pomáhat a v  případě řízení výrobních strojů tomu tak skutečně je. Co bude za pět či deset let? Na tuto otázku vám nedají odpověď ani daleko zkušenější prognostici, než je autor tohoto článku.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10131
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Reaktivní jednotka pro výrobu termoplastových kompozitů

Polymerizace in-situ přináší úžasné možnosti výroby plastových dílů s termoplastickou polyamidovou matricí vyztuženou textilními vlákny. Kombinace suché textilní výztuže s polymerizací a vstřikováním do formy je základem pro mimořádně efektivní a automatizované procesy v oblasti sériové výroby, například při produkci lehkých automobilových dílů. Rozhodujícím faktorem pro efektivitu zpracování a kvalitu produktu je reaktivní jednotka vyvinutá společností Engel speciálně pro přípravu a vstřikování ? kaprolaktamu. Společnost Engel své řešení systematicky optimalizovala a nyní přišla s novou, menší velikostí.

Související články
Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Vnitřní napětí v plastovém výrobku

Vstřikované plastové výrobky mají různou úroveň vnitřního (zbytkového) napětí. Vnitřní napětí ovlivňuje kvalitu výrobku, především pak jeho pevnost, rozměrovou přesnost a u transparentních dílů vznik případných vzhledových vad.

Použité pneumatiky - kam s nimi?

Na začátku byl skvělý vynález: pneumatika. Byla vynalezena v devatenáctém století, úžasně zlepšovala vlastnosti jízdních kol a její vynález byl patentován. Později našla uplatnění především v automobilovém a leteckém průmyslu a dnes tvoří každodenní součást našeho života.

Kompozitová kapota sériového vozu Ford Focus

Na říjnovém veletrhu Composite Europe 2012 v Düsseldorfu vystavil Ford první přední kapotu sériového vozu Ford Focus z  CFRP kompozitu z uhlíkových vláken, vyrobenou vysokorychlostním procesem vhodným pro velkosériovou výrobu.

Principy konstrukce plastových výlisků

Rychlý vývoj moderních 3D CAD systémů způsobil evoluční krok v návrhu produktů, jehož výsledkem jsou organičtější formy se vzrůstající složitostí. Cílem tohoto článku je zaměřit se na nové konstrukční principy a jejich dopad na obrábění a výrobní procesy.

Za plasty v říjnu na K 2013

Tradičně po třech letech se ve dnech 16. - 23. října 2013 koná v Düsseldorfu již 19. mezinárodní veletrh plastů a kaučuku K 2013, největší světová akce oboru od níž se očekávají nejen premiéry nových materiálů ale i ukázky nových aplikací s vyšším využitím vlastností známých materiálů s cílem snížení hmotnosti a spotřeby energie při užití obnovitelných zdrojů.

On-line sledování forem

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Plasty v automobilovém průmyslu

Na světě je v současnosti přibližně 800 miliónů automobilů a prognózy růstu mluví o zvýšení jejich počtu na dvě miliardy do roku 2030. Tento výhled činí z automobilového průmyslu jedno z nejperspektivnějších průmyslových odvětví pro nejbližších patnáct let.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit