Témata
Reklama

Vstřikolisy na pryž

Firma VMI, světově známý výrobce strojů v oblasti výroby pneumatik a zařízení mícháren, převzala v roce 1999 licenční výrobu vstřikolisů na pryž od rakouské firmy Mayrhofer. Jedná se o osvědčenou a mnoha instalacemi prověřenou konstrukci.

Vstřikolisy jsou vyráběny pro vstřikovací objemy od 150 do 6000 cm-3 a s rozsahem uzavíracích sil od 400 do 6000 kN. Stroje jsou provedeny jako vertikální, horizontální nebo jako C-rám. Velikost vyhřívacích desek je od 300 x 300 mm do 650 x 800 mm, přičemž tyto rozměry je možno díky konstrukci stroje variabilně měnit. Připevnění forem je buď pomocí T-drážek, nebo pomocí průchozích šroubů. Umístění vstřikovací komory a tím i vstřik je možno volit z vrchu, ze spodu nebo horizontálně.
Reklama
Reklama
Reklama

Vstřikovací jednotka

VMI vstřikovací jednotka pracuje na principu First In - Firts out (FIFO). Maximální vstřikovací množství je 6000 cm-3. Šnek je poháněn pomaloběžným seřiditelným hydromotorem. Chladicí zóna je nejen v oblasti vstřikovací komory, ale rovněž i v oblasti vstupu materiálu. Vysoký výkon plastifikace a nízká energetická náročnost zaručují vysokou ekonomiku provozu.
Důležitým detailem strojů VMI - RIMM je vtahovací šnek se speciálním ozubením a kompresní zónou. Plastifikační komora a vtahovací jednotka disponují přesným řízením teploty. Díky krátké dýze je udržován vysoký vstřikovací tlak bez vedlejších ztrát tlaku až do formy.
Čištění stroje při skončení provozu nebo změně směsi se provádí tak, že se zbytkový materiál nechá zvulkanizovat ve vstřikovací komoře. Zvulkanizování je dosaženo vypnutím chlazení. Poté vyjede píst do čisticí polohy a ztvrdlá zbytková směs se jednoduše ručně odstraní.

Řídicí systém

Všechny stroje RIMM mají nejnovější programovatelný řídicí systém pro řízení a kontrolu procesu. To umožňuje uchování všech dat při řízení a optimální naprogramování stroje pro daný typ výrobku. Řídicí systém je robustní a lehce obsluhovatelný.
Stroj je vybaven displejem NC 50, což je vysokorychlostní VGA-displej s rozlišením 640 x 480 pixelů. Obsluhu je možné provádět pomocí alfanumerické klávesnice nebo přes nabídku menu a dotykovou obrazovku. Systém umožňuje různé úrovně obsluhy, při chybě zobrazuje chybová hlášení s doplňujícím textem. Obsluhu usnadňuje automatické zapínání vyhřívací formy s možností naprogramování na týden. Dalšími výhodnými funkcemi jsou sledování všech měřených hodnot a analýza řízení pro diagnostiku, ruční obsluhu, automatický a poloautomatický provoz. Přenos dat umožňuje vestavěná disketová mechanika (3,5").
Řídicí systém VMI-RIMM dovoluje zaznamenat údaje nutné pro výrobu, jako jsou číslo výrobku, číslo formy, kód obsluhy, celkový čas výroby, zbývající čas výroby, průměrný čas pro jeden cyklus, spotřeba materiálu, statistika zmetkových dílů, čas klidu stroje a chybová hlášení.

Statistická kontrola procesu

Statistická kontrola procesu umožňuje kontrolu vstřikovacího procesu a vulkanizace, což zjednodušuje grafické znázornění průběhu tlaků s přesným znázorněním požadovaného a dosaženého tlaku. Jednoduché a rychlé nastavení požadovaných hodnot je možné pomocí převzetí dosažených hodnot. Dalšími kontrolovanými hodnotami jsou velikost uzavíracího tlaku a teplota (+/- tolerance v každé zóně).

Uložení a přenos dat

Uložení všech požadovaných a v provozu dosažených hodnot umožňuje opětné rychlé nasazení dané formy nebo dílu do provozu. Zadání parametrů druhu nebo formy se děje přes alfanumerickou klávesnici. Přenos všech dat a jejich případné změny je možno provádět na běžném PC (Windows 95), což velmi zvyšuje komfort obsluhy.
Stroje VMI - RIMM na český trh dodává firma Subter Dačice.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10135
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Související články
Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Plasty pomáhají modernizovat strojírenství

S pokračujícím vývojem nových materiálů se mění i materiálová skladba strojírenských výrobků a zařízení. V současné době si již nelze rozvoj téměř všech strojírenských odvětví bez použití plastových materiálů představit. Vývoj pak ukazuje, že plasty budou hrát ve strojírenství stále významnější úlohu.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Absorbér energie, izolace nebo kreativní materiál?

Vypadá jako polystyren, ale není to polystyren. Rozdíl poznáte nejpozději ve chvíli, kdy jej vezmete do ruky. Řeč je o expandovaném polypropylenu, materiálu, který pod obchodním názvem Arpro vyrábí globálně působící japonská společnost JSP. Vnitřní struktura dílů z něj vyrobených na první pohled připomíná díly z pěnového polystyrenu, ale jejich vlastnosti jsou zcela rozdílné.

Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Plasty a robot – jde to dohromady?

Žijeme v době, kdy nás plasty provázejí na každém kroku. Možná si ani neuvědomujeme, kde všude nám pomáhají, kde nás ovlivňují. Od tužky či propisky přes klávesnici, u které sedíme skoro každý den, po stravování a umělohmotné vařečky, které nahradily ty dřevěné, jež používaly naše babičky. Snažíme se usnadnit si život. Těžké díly ze železa vyměnit za lehčí, plastové. Stejně tak i tvůrci softwaru se snaží zjednodušit výrobu.

Automatizační řešení pro kratší doby cyklů

Díky nové funkci active vibration control rozpoznají lineární roboty Engel viper nejen své vlastní vibrace, ale mohou také reagovat na vibrace, které jsou způsobeny vnějšími vlivy. Aktivní kompenzace kmitání během běžícího procesu zvyšuje rychlost nastavení polohy a zkracuje dobu cyklu.

Jedině CO2 laser pro opracování plastů? Dnes už ne

Implementace a nahrazování mechanických střihadel funkčními celky s CO2 lasery je již dlouhou dobu etablovaný proces pro odstraňování vtokových soustav. Ale co když chceme výrobek z plastu kompletně opracovat? Zjednodušit tvar formy a snížit tak náklady ve výrobě? Musíme kupovat drahé 3D CO2 laserové celky? Není možné laserovou technologii integrovat do technologie stávající?

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit