Témata
Reklama

Vstřikolisy na pryž

Firma VMI, světově známý výrobce strojů v oblasti výroby pneumatik a zařízení mícháren, převzala v roce 1999 licenční výrobu vstřikolisů na pryž od rakouské firmy Mayrhofer. Jedná se o osvědčenou a mnoha instalacemi prověřenou konstrukci.

Vstřikolisy jsou vyráběny pro vstřikovací objemy od 150 do 6000 cm-3 a s rozsahem uzavíracích sil od 400 do 6000 kN. Stroje jsou provedeny jako vertikální, horizontální nebo jako C-rám. Velikost vyhřívacích desek je od 300 x 300 mm do 650 x 800 mm, přičemž tyto rozměry je možno díky konstrukci stroje variabilně měnit. Připevnění forem je buď pomocí T-drážek, nebo pomocí průchozích šroubů. Umístění vstřikovací komory a tím i vstřik je možno volit z vrchu, ze spodu nebo horizontálně.
Reklama
Reklama

Vstřikovací jednotka

VMI vstřikovací jednotka pracuje na principu First In - Firts out (FIFO). Maximální vstřikovací množství je 6000 cm-3. Šnek je poháněn pomaloběžným seřiditelným hydromotorem. Chladicí zóna je nejen v oblasti vstřikovací komory, ale rovněž i v oblasti vstupu materiálu. Vysoký výkon plastifikace a nízká energetická náročnost zaručují vysokou ekonomiku provozu.
Důležitým detailem strojů VMI - RIMM je vtahovací šnek se speciálním ozubením a kompresní zónou. Plastifikační komora a vtahovací jednotka disponují přesným řízením teploty. Díky krátké dýze je udržován vysoký vstřikovací tlak bez vedlejších ztrát tlaku až do formy.
Čištění stroje při skončení provozu nebo změně směsi se provádí tak, že se zbytkový materiál nechá zvulkanizovat ve vstřikovací komoře. Zvulkanizování je dosaženo vypnutím chlazení. Poté vyjede píst do čisticí polohy a ztvrdlá zbytková směs se jednoduše ručně odstraní.

Řídicí systém

Všechny stroje RIMM mají nejnovější programovatelný řídicí systém pro řízení a kontrolu procesu. To umožňuje uchování všech dat při řízení a optimální naprogramování stroje pro daný typ výrobku. Řídicí systém je robustní a lehce obsluhovatelný.
Stroj je vybaven displejem NC 50, což je vysokorychlostní VGA-displej s rozlišením 640 x 480 pixelů. Obsluhu je možné provádět pomocí alfanumerické klávesnice nebo přes nabídku menu a dotykovou obrazovku. Systém umožňuje různé úrovně obsluhy, při chybě zobrazuje chybová hlášení s doplňujícím textem. Obsluhu usnadňuje automatické zapínání vyhřívací formy s možností naprogramování na týden. Dalšími výhodnými funkcemi jsou sledování všech měřených hodnot a analýza řízení pro diagnostiku, ruční obsluhu, automatický a poloautomatický provoz. Přenos dat umožňuje vestavěná disketová mechanika (3,5").
Řídicí systém VMI-RIMM dovoluje zaznamenat údaje nutné pro výrobu, jako jsou číslo výrobku, číslo formy, kód obsluhy, celkový čas výroby, zbývající čas výroby, průměrný čas pro jeden cyklus, spotřeba materiálu, statistika zmetkových dílů, čas klidu stroje a chybová hlášení.

Statistická kontrola procesu

Statistická kontrola procesu umožňuje kontrolu vstřikovacího procesu a vulkanizace, což zjednodušuje grafické znázornění průběhu tlaků s přesným znázorněním požadovaného a dosaženého tlaku. Jednoduché a rychlé nastavení požadovaných hodnot je možné pomocí převzetí dosažených hodnot. Dalšími kontrolovanými hodnotami jsou velikost uzavíracího tlaku a teplota (+/- tolerance v každé zóně).

Uložení a přenos dat

Uložení všech požadovaných a v provozu dosažených hodnot umožňuje opětné rychlé nasazení dané formy nebo dílu do provozu. Zadání parametrů druhu nebo formy se děje přes alfanumerickou klávesnici. Přenos všech dat a jejich případné změny je možno provádět na běžném PC (Windows 95), což velmi zvyšuje komfort obsluhy.
Stroje VMI - RIMM na český trh dodává firma Subter Dačice.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 10135
Datum: 31. 01. 2001
Rubrika: Trendy / Plasty
Autor:
Firmy
Související články
Reaktivní jednotka pro výrobu termoplastových kompozitů

Polymerizace in-situ přináší úžasné možnosti výroby plastových dílů s termoplastickou polyamidovou matricí vyztuženou textilními vlákny. Kombinace suché textilní výztuže s polymerizací a vstřikováním do formy je základem pro mimořádně efektivní a automatizované procesy v oblasti sériové výroby, například při produkci lehkých automobilových dílů. Rozhodujícím faktorem pro efektivitu zpracování a kvalitu produktu je reaktivní jednotka vyvinutá společností Engel speciálně pro přípravu a vstřikování ? kaprolaktamu. Společnost Engel své řešení systematicky optimalizovala a nyní přišla s novou, menší velikostí.

Makroplasty versus mikroplasty

Plasty se staly nenahraditelným materiálem sloužícím téměř všem oblastem lidské činnosti. V poslední době se pozornost odborníků i veřejnosti soustřeďuje na zcela nový ekologický fenomén, zvaný mikroplasty. Ve smyslu ekologické terminologie je pak možné výrobky z plastů označovat jako makroplasty.

Žíhání termoplastů

Moderní nauka o plastech v mnoha směrech vychází z nauky o kovech. Příkladem je žíhání, jeden ze způsobů tepelného zpracování. Společným účelem žíhání kovů i plastů je pomocí řízených teplotních změn dosáhnout rovnovážných stavů struktury a tím i cíleně ovlivňovat vlastnosti.

Související články
Plasty a kompozity v inovaci strojírenských výrobků

Plasty a kompozity s polymerní matricí přinesly revoluci v materiálových přístupech ke konstrukci strojírenských výrobků a zařízení. Nepřetržitě probíhající materiálové inovace v oblasti plastů a kompozitů spoluvytvářejí inovativní řešení ve strojírenství. Reagují na potřeby strojírenského průmyslu a stávají se kontinuálním procesem s jasnou perspektivou do budoucna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Optimalizace plastových výlisků s obsahem přírodních vláken

V průmyslové výrobě, především v automobilovém průmyslu, se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd.

Horké trysky jako nový standard

Studené plnicí kanály doprovázejí odvětví vstřikování plastů od prvopočátku. I dnes často vypadá tento způsob plnění dutiny jako ten nejjednodušší a nejelegantnější. Proč má tedy smysl zabývat se aplikací horkých trysek i do malých sérií a malých forem? Srovnejme oba způsoby plnění a porovnejme ekonomické přínosy.

Inteligentní řešení pro vstřikování plastů

Automatizace, výrobní technologie, optimalizace procesů a služby jsou nedílnou součástí filozofie rakouské společnosti Engel. Ta svá systémová řešení v oblasti zpracování plastů představila v říjnu pod mottem „více než stroj“ na veletrhu Fakuma 2015 v německém Friedrichshafenu.

Linka na výrobu umělé kůže obsluhovaná robotem

Na přístrojové desky osobních automobilů jsou kladeny specifické požadavky - vedle vhodného uspořádání všech ovládacích prvků je důležité, aby lahodily oku a byly příjemné také na omak. Proto se potahují "umělou kůží", tedy odolným materiálem na bázi PVC, který svým vzhledem a fyzikálními vlastnostmi kůži imituje.

Použité pneumatiky - kam s nimi?

Na začátku byl skvělý vynález: pneumatika. Byla vynalezena v devatenáctém století, úžasně zlepšovala vlastnosti jízdních kol a její vynález byl patentován. Později našla uplatnění především v automobilovém a leteckém průmyslu a dnes tvoří každodenní součást našeho života.

Budoucnost v simulacích vstřikování plastových dílů

Přesnost predikce budoucí kvality plastových dílů a forem pomocí simulačního softwaru pro vstřikování se stále zvyšuje. Je to dáno zejména využitím stále dokonalejších výpočetních technik a modelů. Zároveň roste šíře nabízených modulů pro různé technologie vstřikování.

Za plasty v říjnu na K 2013

Tradičně po třech letech se ve dnech 16. - 23. října 2013 koná v Düsseldorfu již 19. mezinárodní veletrh plastů a kaučuku K 2013, největší světová akce oboru od níž se očekávají nejen premiéry nových materiálů ale i ukázky nových aplikací s vyšším využitím vlastností známých materiálů s cílem snížení hmotnosti a spotřeby energie při užití obnovitelných zdrojů.

Polyuretanový řemen jako náhrada lan u výtahů

Moderní pohony sjednocují dynamickou únosnost, přesnost a provozní spolehlivost s co nejvyšší hospodárností. Dlouholeté zkušenosti firmy Continental Contitech a kooperace při vývoji a prvovýrobě nabízí konstruktérům a uživatelům neustále nové technologické perspektivy.

On-line sledování forem

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Principy konstrukce plastových výlisků

Rychlý vývoj moderních 3D CAD systémů způsobil evoluční krok v návrhu produktů, jehož výsledkem jsou organičtější formy se vzrůstající složitostí. Cílem tohoto článku je zaměřit se na nové konstrukční principy a jejich dopad na obrábění a výrobní procesy.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit