Témata
Reklama

Malý šroubový kompresor s plynulou regulací

31. 01. 2001
Přednosti kompresorů s frekvenčními měniči jsou dostatečně známy. Nevýhody tohoto řešení jsou známy rovněž - tou hlavní a téměř jedinou jsou podstatně vyšší investiční náklady stroje. Proto byla regulace kompresorů frekvenčními měniči dosud používána především u velkých strojů, kde jsou vysoké investiční náklady rychle kompenzovány úsporou energií. Firma Atmos Chrást se rozhodla rozetnout gordický uzel a přinést výhody kompresorů regulovaných frekvenčními měniči i uživatelům malých kompresorů, pro které zatím byla návratnost takovéhoto řešení příliš dlouhá.
Reklama
Reklama
Reklama

Kompresor Albert E.60 Vario

Výsledkem vývoje je nový, nesmírně kompaktní stroj Albert E.60 Vario s motorem 7,5 kW, který vychází z konstrukčního základu oblíbené řady kompresorů Albert E, jež během krátké doby díky svému originálnímu řešení získala vedoucí postavení na českém trhu malých šroubových kompresorů a nyní se úspěšně prosazuje i v zahraničí.
Albert E.60 Vario je charakterizován přímým spojením motoru a pomaluběžného šroubového bloku, které odstraňuje všechny provozní nesnáze pohonu klínovými řemeny a optimalizuje spektrální charakteristiku vibrací s důrazem na potlačení vyšších harmonických. Tato koncepce je odvozena od stávající řady Albert E.

Regulace kompresoru

Nově je řešen systém regulace kompresoru, neboť instalovaný frekvenční měnič nahrazuje dvoupolohovu diskrétní regulaci regulací spojitou. V závislosti na odebíraném množství stlačeného vzduchu je regulována rychlost otáčení celého soustrojí a tím i množství vzduchu. Pokud spotřeba stlačeného vzduchu klesne k nule, rychlost otáčení se sníží také na minimum, a proto při běhu naprázdno Albert E60 Vario téměř nespotřebovává energii. Spotřeba energie při běhu naprázdno je hlavním důvodem nižší energetické účinnosti klasických kompresorů. Na druhé straně není nutné při krátkodobém snížení spotřeby zcela odstavovat kompresor, neboť opakované starty samozřejmě životnost každého zařízení snižují.
Je však nutné poznamenat,že soustrojí Albert E.60 Vario je starty zatěžováno méně než klasické stroje, neboť všechny změny otáčení i regulace probíhají plynule a tedy podstatně šetrněji k zařízení, než je tomu při skokových změnách u klasických kompresorů. Použití frekvenčního měniče Danfoss samozřejmě také znamená, že kompresor je vybaven Softstartem, čímž je zcela eliminována proudová špička při startu elektrického motoru. Zvláště pro menší firmy je tato charakteristika velmi výhodná, neboť jim spoří náklady na elektrickou instalaci a nezatěžuje jejich síť.

Hlavní parametry

Shrňme ve stručnosti přednosti nového kompresoru:
 • úspory energie plynulou regulací podle skutečné spotřeby stlačeného vzduchu;
 • softstart šetrný k rozvodné síti;
 • plynulé zatěžování soustrojí;
 • snížení počtu pohyblivých komponent, odstranění převodu klínovými řemeny;
 • nízká rychlost otáčení soustrojí;
 • zvýšení životnosti a spolehlivosti při současném snížení provozních nákladů.
 • Kompresor Atmos Albert E.60 Vario je dodáván v provedení na vzdušníku 270 litrů s výtlačným přetlakem 7 až 12 barů. Výkonnost kompresoru je 96 m3.hod-1 při výtlačném přetlaku 7 barů.
  Reklama
  Vydání #1,2
  Kód článku: 10198
  Datum: 31. 01. 2001
  Rubrika: Trendy / Kompresory
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Inteligentní řízení kompresorů přináší úsporu energie

  Novinkou na českém trhu, kterou představila společnost Veskom, je inteligentní nadřazené řízení až dvanácti kompresorů Gardner Denver Connect 12. Mezi jeho výhody patří optimalizace tlaku ve vzduchové soustavě, flexibilita spínání kompresorů, zobrazování aktuálního stavu stanice a kompresorů, vyšší bezpečnost provozu a úspora energie.

  Modulární příprava vzduchu pro průmyslové aplikace

  Stlačený vzduch je bezpečný a spolehlivý zdroj energie za předpokladu, že se správně používá a upravuje. Často je mylně pokládán za levný nebo dokonce "bezplatný" zdroj energie, avšak v místě použití má přibližně stejnou cenu jako zemní plyn. Proto je velmi důležité instalovat správné vybavení pro úpravu a regulaci přívodu vzduchu.

  Modulární lisovací systémy

  Od univerzálních standardních lisů až po jednoúčelové speciální lisy - firma TOX Pressotechnik je díky svému modulárnímu systému lisů a pohonů schopna realizovat speciální a úsporná řešení v krátkém čase. Lisy ecoLine je možné sestavit v online konfigurátoru.

  Související články
  Přichází doba zmenšování

  Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Bílá kniha - zónová bezpečnost

  Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

  Pneumatické válce certifikované dle ISO

  Nové pohony řady P1F řeší širokou škálu průmyslových aplikací pro všeobecné použití v různých provozních podmínkách.

  Hydraulika a pneumatika. Quo vadis?

  Vážení čtenáři, opět po roce se vám dostává do rukou letní vydání magazínu MM Průmyslové spektrum věnované hydraulice a pneumatice. Ve své úvaze se pokusím najít odpověď na úvodní otázku, tedy kam tyto tradiční obory směřují.

  Chvění zakázáno

  Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  V pohybu

  Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

  Prediktivní údržba se vždy vyplatí

  Náklady spojené s provozem a údržbou zařízení mnohdy několikrát převyšují jeho hodnotu. V souvislosti s digitalizací v průmyslu a internetem věcí (Internet of Things – IoT) vzniká potřeba nových obchodních modelů, z nichž mnohé ještě neznáme, zatímco jiné už dostávají konkrétní podobu. Mezi ně patří prediktivní údržba.

  Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

  Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

  Továrna budoucnosti otevřena v Německu

  Technologický podnik, který otevřela společnost Festo v německém Scharnhausenu, je názornou ukázkou automatizace budoucnosti. Továrna, kde automatizační společnost vyrábí ventily, ventilové terminály a elektroniku, je charakterizována úspornými a energeticky efektivními procesy, výrobky nejvyšší kvality, výslovným zaměřením na zákazníka i udržitelnou a zelenou výrobou.

  Nové komponenty pro stavbu strojů

  Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit