Témata
Zdroj: Fenix Group

Nové energetické centrum v Jeseníku

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Za tímto účelem se společnost Fenix Group od ledna 2023 připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu a investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Dodavatelem kompletního řešení bateriového úložiště pro Energetické centrum Fenix formou dodávky na klíč je společnost AERS, která patří do holdingu Fenix Group.

Reklama

Tam už několik let k plné spokojenosti slouží fotovoltaická elektrárna a velkokapacitní bateriové úložiště, vloni firma v areálu dostavěla další velkou fotovoltaickou, větrnou a vodní elektrárnu, a rozšířila i kapacitu stávajícího bateriového úložiště. Od konce roku 2022 tak má zdejší fotovoltaická elektrárna výkon 0,95 MWp, o dalších cca 100 kW rozšířila výkonové kapacity energetického centra větrná a malá vodní elektrárna. V Jeseníku současně vyrostlo největší bateriové úložiště v České republice s kapacitou 2,95 MWh a výkonem 4× 360 kW (1 440 kW). Úložiště slouží výrobnímu závodu pro snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin), řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Pomáhá také při řízení a kompenzaci kvality sítě a při maximalizaci využití energie z fotovoltaiky.

Součástí energetického centra je fotovoltaická elektrárna, umístěná na střechách výrobního závodu. (Zdroj: Fenix Group)

Aktivní využití spotového trhu firmě umožní výrazně snížit náklady na elektrickou energii, a to díky fotovoltaice a systémovému plug and play kontejnerovému řešení bateriového úložiště a odpovídajícímu BMS (battery management system), dodanému na klíč firmou AERS.

Ing. Cyril Svozil k Energetickému centru Fenix říká: „Do určité míry je to vynucený projekt, protože už na podzim 2021 jsme viděli, že situace s cenami elektrické energie se začala dramatizovat. Bylo zřejmé, že pokud si nebudeme schopni zajistit dostatek dosažitelné elektrické energie za nízké ceny, tak nemáme šanci výrobu udržet nejen na Jesenicku, ale vůbec v České republice. Dokonce si troufnu tvrdit, že ani v celé Evropě. A protože se nechceme stěhovat, investovali jsme přibližně 80 milionů korun. Vše už je vlastně dokončeno, v prosinci 2022 jsme spustili zkušební režim. Od 1. ledna 2023 nám skončila fixace cen elektrické energie a přešli jsme na spotový trh, který jsme měli možnost odzkoušet na několika předchozích projektech. Zjistili jsme, že tímto způsobem jsme schopni si zajistit velmi výhodné ceny energie, sice ne na předkrizové cenové hladině, ale na snesitelné úrovni s cenami o cca 30–40 % vyššími. Při roční spotřebě závodu 2,8 GWh si cca 40 % energie vyrobíme sami, dalším zdrojem nákladových úspor je velké bateriové úložiště, které je schopno aktivně využívat dynamiku spotového trhu.

Reklama
Reklama
Reklama

Ředitel společnosti AERS Ing. Cyril Svozil jr. k projektu dodává: „Podobné řešení chceme nabízet i dalším firmám a institucím, bateriové stanice podobného výkonu umíme vyrobit, a kompletně náš je i celkový systém kontejnerů s bateriemi a battery management systemem. V praxi už několik let spolehlivě funguje řada našich průmyslových bateriových center, ostatně jedno z prvních bylo tady v Jeseníku. Výstavba a provoz Energetického centra Fenix je výjimečný projekt nejen rozsahem a velikostí, ale i napojením na spotový trh. Až si v praxi ověříme, že vše dokonale funguje, nabídneme samozřejmě podobné celky i dalším firmám.

Úložiště slouží výrobnímu závodu pro snížení rezervovaného výkonu, řízení čtvrthodinových maxim a jako účinná ochrana a energetická záloha proti výpadkům. (Zdroj: Fenix Group)

Náklady na sálavé vytápění v průmyslových provozech

Součástí holdingu Fenix Group je i výrobní závod v Jeseníku. V jeho prostorách se v období let 2020 a 2021 hodnotilo elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u reálných výrobních a skladových provozů. Cílem studie bylo prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.

Sálavé vytápění je už ze své podstaty vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami, které jsou pro průmyslové a zemědělské stavby typické. Současně zejména výrobní provozy obvykle nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny, přirozeně se tak nabízí myšlenka spojit výhody sálavého vytápění s výhodnější cenou elektřiny.

Společnost Fenix se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely Ecosun S+, určené právě pro tento typ staveb. Velmi častým dotazem potenciálních klientů je, jaké mohou u takových aplikací očekávat provozní náklady. Protože společnost Fenix využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (v horském podnebí), vznikla následující studie. Jejím cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění.

Část bateriového úložiště je umístěna v kontejnerech. (Zdroj: Fenix Group)

Zdroj dat

Posuzovaným obdobím byla topná sezona 1. září 2020 – 31. května 2021. Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování zdejší SAS (špičkovací akumulační stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období byla 4,7 °C (podle kontinuálního měření teplot na budově Obchodního centra Fenix). Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen energií nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.

Reklama

Celková spotřeba

Celková spotřeba energie na vytápění areálu Fenix (tab. 1) je výsledkem součtu spotřeby několika samostatných budov (provozů), které mají různé světlé výšky, část objektů je rekonstruovaných, část nových, v některých provozech jsou technologie přinášející významné tepelné zisky (viz detaily provozů). V průměru bude většina průmyslových provozů v podobném, nebo i lepším standardu, a získaná data je proto možné považovat za reprezentativní.

Dílčí provozy – Ecosun NT (tab. 2)

• vytápění je zajištěno NT panely Ecosun S+ a TH (výška instalace 3,1–3,9 m);

• udržovaná denní teplota 20 °C (14 hod.), noční útlum 16 °C (7 hod.), část noci topení zcela vypnuto (3 hod.); 

• v 1. NP je technologie o příkonu 230 kW (vypalovací pec, tunel na smršťování obalových fólií).

Dílčí provozy – Ecosun VT (tab. 3)


• vytápění technických provozů je zajištěno převážně VT panely Ecosun S+ Short 06 a TH 10 (výška instalace 3,1 m);

• zázemí (šatny, sociální zařízení, denní místnosti) vytápěno kombinací NT panelů Ecosun VT, podlahového vytápění Ecofloor a topných žebříků;

• část objektu (sklad 2. NP, sklad a technické zázemí 3. NP, strojovna výtahu 4. NP) je nevytápěná, cca 550 m2 proto nebylo zahrnuto do posuzovaného prostoru;

• udržovaná denní teplota 21 °C (11 hod.), noční útlum 16 °C (13 hod.).

Dílčí provozy – kovovýroba (tab. 4)

• vytápění zajišťují VT panely Ecosun S+ 24 a S+ 36 (výška instalace 3,9 m a 8 m);

• udržovaná denní teplota 20 °C (22 hod.), noční útlum 16 °C (2 hod.);

• příkon technologií 90 kW (kompresory).

Dílčí provoz – Ecofloor (tab. 5)

Okruh „Kabelovna + sklad“

• vytápění je hlavní měrou zajištěno panely Ecosun S 36 (výška instalace 4,3 m);

• denní teplota je 20 °C (13,5 hod.), noční útlum 16 °C (10,5 hod.);

• příkon technologií 45 kW.

Okruh „Stará dílna NT“

• vytápění je zajištěno panely Ecosun SB 24 (výška instalace 4,3 m);

• denní teplota 21 °C (24 hod.), provoz bez nočního útlumu.

Okruh „Spojkovna“

• vytápění hlavní měrou zajištěno panely Ecosun S 36 (výška instalace 4,3 m);

• denní teplota 19 °C (11 hod.), noční útlum 16 °C (13 hod.);

• příkon technologií 18 kW.

Závěr

Získaná data je nutné vnímat jako orientační hodnoty. Každý průmyslový provoz či výrobní areál je individuální, nejen z pohledu tepelně-technických vlastností objektů, ale i charakterem provozu, rozsahem tepelných zisků z technologií, a v neposlední řadě i klimatickou lokalitou, kde se objekt nachází. Nicméně nabízejí alespoň základní přehled, jakých provozních nákladů může být se sálavým vytápěním dosahováno.

Vydání #3
Kód článku: 230316
Datum: 08. 03. 2023
Rubrika: Produktový článek / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
AERS

Společnost byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění Fenix Group a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání. Firma AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužících k akumulaci elektrické energie (s využitím energie získané z distribuční sítě i z OZE) a řízeným využíváním vlastní spotřeby. Firma AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažené. Je nositelem know-how a tvůrcem hardwarových a softwarových částí akumulačních stanic. Nosným produktem společnosti jsou domácí akumulační stanice AES a HES a kompaktní kontejnerová úložiště DES, nabízí však také velkokapacitní průmyslová bateriová úložiště SAS.

Číst dál
Fenix

Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v České republice. Zakládajícím členem byla výrobní společnost Fenix s. r. o. a prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé topné panely Ecosun. S nárůstem poptávky trhu po těchto produktech následovaly elektrické konvektory Ecoflex, topné kabely a rohože Ecofloor a topné fólie Ecofilm, včetně regulace topných systémů a široké škály doplňkových produktů.
Dynamický růst vyžadoval rozšíření struktury společnosti a z důvodu zachování maximální flexibility byla zvolena forma holdingové společnosti, s jednotlivými a nezávislými členy. V současné době je holding tvořen jedenácti obchodními společnostmi a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických topných systémů – své produkty vyváží již do více než 70 zemí, ležících na čtyřech světových kontinentech.

Společnost Fenix je po celou dobu své existence výhradně českou společností, bez jakékoliv zahraniční účasti, do své struktury však má začleněno již devět společností se sídlem mimo území České Republiky. Od roku 1997 je výrobní společnost Fenix s.r.o. držitelem certifikátu pro Systém managementu jakosti ISO, který je v pravidelných tříletých cyklech úspěšně obhajován. Poslední recertifikační audit proběhl v září roku 2021 dle požadavku normy ISO 9001:2015, na jehož základě byl vydán nový certifikát.

Číst dál
Související články
Pomoc v boji s vysokými cenami energie

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií, kombinovaných s elektrickými sálavými topnými systémy, má budoucnost v průmyslu, v zemědělství i ve službách. Může totiž nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Ukázkové hospodaření s elektřinou

Letos v létě jsme přijali pozvání k návštěvě výrobního závodu společnosti Fenix Group v Jeseníku. Tato firma zde vyrábí široký sortiment produktů pro elektrické vytápění a také kompaktní skříňová bateriová úložiště. Kromě zajímavé prohlídky areálu a výrobních hal jsme absolvovali i prezentaci pozoruhodných výsledků snahy firmy o optimalizaci energetické spotřeby a také prezentaci dceřiné společnosti AERS, která vyvíjí a vyrábí bateriová úložiště pro průmyslové využití.

Bateriová úložiště pro domácnosti a průmysl

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a dodává kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu BESS s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Související články
Špičkovací akumulační stanice v průmyslu

Společnost AERS, v jejímž čele stojí Cyril Svozil jr., je součástí holdingu Fenix Group, největšího evropského výrobce elektrických topných systémů. Kromě bateriových stanic pro domácnosti firma AERS vyvinula a dodává i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti investorů například ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku nebo ve Strojírnách Rumburk, řada dalších je nyní ve fázi projektové přípravy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak ušetřit za energie: Fotovoltaika a bateriové úložiště

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila budoucnost. V průmyslu, zemědělství i ve službách může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace energetické spotřeby v průběhu dne.

Nová průmyslová bateriová úložiště

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a už několik let dodává velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu Battery energy storage systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů. Nová bateriová úložiště MES bude společnost AERS dodávat v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh.

Bateriové akumulační stanice v průmyslu

Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna. Zkušenosti z tuzemska i zahraničí ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit