Témata

Společnost AERS, v jejímž čele stojí Cyril Svozil jr., je součástí holdingu Fenix Group, největšího evropského výrobce elektrických topných systémů. Kromě bateriových stanic pro domácnosti firma AERS vyvinula a dodává i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti investorů například ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku nebo ve Strojírnách Rumburk, řada dalších je nyní ve fázi projektové přípravy.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

MM: Vaše společnost AERS je na českém trhu poměrně dobře etablována jako poskytovatel stacionárních bateriových úložišť pro domácnosti i průmyslové podniky. Jaký je v současnosti váš sortiment v této oblasti?

C. Svozil: Náš segment bateriových stanic a průmyslových bateriových úložišť se úspěšně rozvíjí. Stávající instalace a reference ukazují, že je to ekonomicky velmi životaschopné řešení, které navíc skýtá investorům zajímavé možnosti využití. Nejde jen o úsporu nákladů, ale zejména o řízení kvality dodávek elektrické energie, příležitostí je také instalace vlastní dobíjecí stanice pro elektromobily. Páteř naší nabídky tvoří malé domácí bateriové úložiště AES, úložiště využívající second-life baterie z elektromobilů DES, středně velké baterie pro domácnosti a menší provozovny HES a zařízení typu battery energy storage system – velkokapacitní bateriové úložiště pro průmyslové areály. Ve všech využíváme náš vlastní unikátní Battery Management System (BMS). Náš BMS systém se také využívá v novém kompaktním all-in-one bateriovém úložišti DES s kapacitou 328 kWh a výkonem 150 kW, které využívá použité baterie z elektromobilů a plug-in hybridů vozů Škoda. Na vzniku tohoto zařízení se ve spolupráci s automobilkou Škoda Auto a s firmou IBG Česko podílela naše společnost AERS. Toto kontejnerové řešení bude sloužit jako záložní zdroj energie a díky své kapacitě a výkonu s ním bude možné také dobíjet elektromobily.

„Bateriové stanice představují ekonomicky velmi životaschopné řešení, které navíc skýtá investorům zajímavé možnosti využití,“ říká Cyril Svozil jr., jednatel společnosti AERS. (Zdroj: AERS)

MM: Second-life baterie z elektromobilů využíváte i v bateriových stanicích HES?

C. Svozil: Pokud mluvíme o bateriích pro rodinné domy, tak naše začátky jsou spojeny s menšími domácími bateriemi AES, na nichž jsme si v průběhu doby odladili hardware a software. Nové bateriové stanice HES představují, podobně jako původní a menší stanice AES, komplexní řešení all-in-one. Tyto stanice tedy stačí napojit na fotovoltaickou elektrárnu a domácí rozvaděč a vše je připraveno k fungování. Rozdíl je nejen v kapacitě, ale i v použitých LiFePO4 bateriích. Zatímco stanice AES využívaly nové články, větší bateriové stanice HES pracují se second-life bateriemi z elektromobilů Škoda Auto. Stanice HES budeme nabízet ve třech velikostech – se dvěma, čtyřmi a šesti bateriemi – a jejich kapacita bude 13,6 kWh, 27,3 kWh a 41 kWh. Díky tomu nabídneme zákazníkům širokou paletu využití – kromě rodinných domů bez elektromobilu nebo s elektromobilem je budou moci využívat i prodejny, menší kancelářské budovy, menší provozovny, školy, školky, úřady a další instituce. Uživatelé ocení sofistikovaný power management a přátelské uživatelské prostředí. Navíc je to moderní produkt pro cirkulární ekonomiku, který kromě výborných užitných vlastností nabízí i řešení problému, kam s vysloužilými bateriemi z elektromobilů.

Kompaktní all-in-one bateriové úložiště DES s kapacitou 328 kWh a výkonem 150 kW využívá použité baterie z elektromobilů a plug-in hybridů vozů Škoda. (Zdroj: AERS)

MM: Proč by měl podle vás management například středně velké výrobní firmy uvažovat o bateriové stanici? Jaká je očekávaná návratnost investic v tomto případě?

C. Svozil: Ekonomika návratnosti našich špičkovacích akumulačních stanic je v podstatě velmi jednoduchá. Za prvé snížení příkonu rezervovaného u distributora – tedy uříznutí špiček v odběrovém diagramu objektu. Za druhé prevence mikrovýpadků a škod s tím spojených. Pro konkrétní představu jsme jako pilotní projekt SAS spustili v roce 2019 velkou baterku (výkon 600 kW, kapacita 614 kWh) v našem vlastním výrobním závodě Fenix v Jeseníku a návratnost jsme si na konkrétních datech spočítali na sedm let. Ročně v průměru „ušpičkujeme“ cca 280 000 Kč (upozorňuji, že se bavíme o „starých cenách“ elektřiny), což odpovídá snížení rezervovaného příkonu fabriky o cca 25 %, a 1 750 000 Kč jsou roční úspory nákladů na materiál a práci, spojených s různými stavy na síti, které vedly k přerušení výroby na linkách a robotech v kovovýrobě. Což není špatné, řekl bych.

Nové bateriové stanice HES představují komplexní řešení all-in-one. (Zdroj: AERS)

AERS
Společnost byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění Fenix Group a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání. Firma AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužících k akumulaci elektrické energie (s využitím energie získané z distribuční sítě i z OZE) a řízeným využíváním vlastní spotřeby. Firma AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažené. Je nositelem know-how a tvůrcem hardwarových a softwarových částí akumulačních stanic. Nosným produktem společnosti jsou domácí akumulační stanice AES a HES a kompaktní kontejnerová úložiště DES, nabízí však také velkokapacitní průmyslová bateriová úložiště SAS.

Reklama

MM: Jaké parametry má akumulační stanice ve Strojírnách Rumburk?

C. Svozil: Dodávka probíhala zatím ve dvou etapách a podle slov majitele strojíren ani současná situace nemusí být konečná. Naše akumulační stanice byla v první etapě součástí dodávky fotovoltaické elektrárny o výkonu 200 kWp, kterou pro Strojírny Rumburk realizovala v roli generálního dodavatele společnost Matru z Plzně. Instalovaný výkon naší špičkovací stanice byl v té době 200 kW, instalovaná kapacita pak 204 kWh. A ve druhé etapě se letos na jaře kapacita navýšila na současných 408 kWh, výkon FVE přitom zůstal stejný.

Návratnost investice do špičkovací akumulační stanice v jesenickém výrobním závodě Fenix je spočítána na sedm let. (Zdroj: AERS)

MM: S jakými požadavky se na vás obrátilo vedení Strojíren Rumburk a čím jste majitele přesvědčili?

C. Svozil: Zdejší špičkovací stanice funguje jako systémová záloha výrobního areálu, přičemž přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě zajistí do cca 10 ms. Investor od našeho bateriového úložiště očekával zejména akumulaci elektrické energie, snížení rezervovaného výkonu, omezení čtvrthodinových maxim, symetrizaci odběru ze sítě, vykrývání a filtrace mikrovýpadků dodávek elektrické energie, provozní zálohu energie pro doběh technologií (Power UPS) a funkci off-grid (ostrovní režim provozu, nezávislý na síti). Naše špičkovací stanice v sobě standardně zahrnuje všechny výše uvedené funkce, a tím je na tuzemském trhu jedinečná. Výhodou jsou i rychlé opravy a zásahy – celá stanice byla vyvinuta v České republice a my jako její tvůrci ji dokonale známe. Její cena je sice ve srovnání s importovanými kontejnerovými a sériově vyráběnými řešeními o něco vyšší, ale ta přidaná hodnota je o tolik významnější, že zákazníkovi, který má zájem o podobné řešení, se opravdu vyplatí. Naše zařízení umí spolupracovat s fotovoltaickou elektrárnou a akumulovat energii či zacházet s přebytky, ale také vykrývat mikrovýpadky nebo nižší kvalitu dodávek elektrické energie. Zejména výpadky energie Strojírny Rumburk trápily a způsobovaly škody, a naše stanice je umí v řádu milisekund dokonale vykrýt. Stanice samozřejmě snižuje spotřebu energie, ale to nebyl ten hlavní důvod, kvůli kterému do ní majitel Strojíren investoval. Jeho vize byla dlouhodobá a naše špičkovací stanice návaznost a modularitu na 100 % splňuje. Potvrdila to ostatně i druhá etapa, která zřejmě nebyla poslední. V blízké buducnosti chce majitel kapacitu úložiště ještě navyšovat a své aktivity směřovat i do oblasti nabíjecí stanice pro elektromobily nebo na přeprodej akumulované energie.

Špičkovací stanice ve firmě Strojírny Rumburk funguje jako systémová záloha výrobního areálu a spolupracuje s fotovoltaickou elektrárnou. (Zdroj: AERS)

Špičkovací akumulační stanice (SAS)

Toto zařízení je určeno pro vykrývání energetických odběrových špiček, které vznikají při provozu výrobních zařízení, nebo při náběhu výkonových celků vnitřního vybavení objektů. Stanice SAS zajišuje vytvoření vlastní energetické kapacitní zálohy provozu výrobního nebo obchodně-komerčního objektu.

Stanice jsou určeny pro provoz v následujících pracovních režimech:

• snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin);

• řízení čtvrthodinového maxima;

• ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě;

• účinná eliminace mikrovýpadků;

• řízení a kompenzace kvality sítě;

• maximalizace využití energie z fotovoltaiky.

Související články
Bateriové akumulační stanice v průmyslu

Akumulační systémy se postupně stávají součástí nově stavěných budov, zejména tam, kde je zároveň umístěna fotovoltaická elektrárna. Zkušenosti z tuzemska i zahraničí ukazují, že decentralizovaná výroba elektřiny ve spojení s její akumulací má potenciál výrazně snížit spotřebu a zvýšit energetickou nezávislost provozovatele.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 1. díl: Proč elektromobily? Kontroverzní debata

Eletromobilita se postupně stává realitou. Přestože se názory na ni významně liší, faktem je, že se stane součástí našich životů (do jaké míry, to se ještě uvidí). Co všechno přechod na elektromobilitu ovlivní a jakým způsobem, se pokusíme nastínit v tomto desetidílném seriálu, který jsme připravili ve spolupráci a pod odborným dohledem profesora Jana Macka a inženýra Josefa Morkuse z Ústavu automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na FS ČVUT v Praze a spolu s dalšími odborníky. Jednotlivé příspěvky představí různé úhly pohledu na hromadné zavádění elektromobilů, jeho možné důsledky a technologické, ekonomické, ekologické, ale i politické dopady pro Českou republiku.

Příručka marketéra: Téma 6: Facebook - pracujte s e-mailovými kontakty, hledejte

V našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který je připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme postoupili téměř do jeho závěru. V dnešní předposlední části se věnujeme fenoménu sociálních sítí.

Související články
Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
MM Podcast: Glosa - Dědici evropské historie

Evropa se během relativně krátké doby proměnila z technologicky, ekonomicky i vojensky nejrozvinutějšího regionu planety v turistický skanzen s otevřeným zbytnělým sociálním systémem, na který se snaží napojit vlny přicházejících z celého světa.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Energetické úspory pod kontrolou

Chlazení rozváděčů není levnou záležitostí. Navíc, čím je chladicí jednotka v provozu déle, tím vyšší provozní náklady vznikají. Všichni, kdo chtějí vědět, zdali je výhodné kupovat nejnovější produkty, mohou nyní použít nový kalkulátor společnosti Rittal, který spočítá energetickou účinnost a celkové náklady na vlastnictví (TCO). Stačí čtyři kroky a on-line nástroj rychle, pohodlně a zcela zdarma vypočítá potenciální energetické úspory.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době, část 7: Ekonomika a controlling

Společně s Českou asociací interim managementu připravujeme v průběhu celého roku sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek jako své hosty zve kolegy ze společných projektů. V úvodním rozhovoru s ním novinářka a tisková mluvčí Jana Dronská hovořila o smyslu podnikání a strategii firmy. Ve druhé a třetí části společně s pozvanými hosty diskutovali o vzniku nových produktů a zavádění inovací do praxe, čtvrtá část byla věnována aspektu obchodování a péče o zákazníka, pátá pak plánování a průchodu zakázky firmou a šestá část nákupu a logistice. Dnes se zaměříme na oblast ekonomiky.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit