Témata
Foto: I. Heisler

Letos v létě jsme přijali pozvání k návštěvě výrobního závodu společnosti Fenix Group v Jeseníku. Tato firma zde vyrábí široký sortiment produktů pro elektrické vytápění a také kompaktní skříňová bateriová úložiště. Kromě zajímavé prohlídky areálu a výrobních hal jsme absolvovali i prezentaci pozoruhodných výsledků snahy firmy o optimalizaci energetické spotřeby a také prezentaci dceřiné společnosti AERS, která vyvíjí a vyrábí bateriová úložiště pro průmyslové využití.

Ivan Heisler

V redakci časopisu MM Průmyslové spektrum zastává pozici odborného redaktora. Vystudoval obor Stavební údržba a rekonstrukce tratí na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. Po ukončení studia pracoval jako projektant ve Státním ústavu dopravního projektování, poté jako redaktor odborných publikací pro uživatele osobních počítačů a jako šéfredaktor časopisu Počítač pro každého. Do MM Průmyslového spektra nastoupil v roce 2021.

Reklama

Návštěvu jesenického závodu jsme zahájili v prezentační místnosti, kde nás uvítal zakladatel a předseda správní rady společnosti Ing. Cyril Svozil spolu s dalšími členy vedení. V úvodní prezentaci nám pan Svozil stručně představil pilotní projekty energetického konceptu Fenix a jejich výsledky. Už osm let je v provozu testovací energeticky úsporná budova Office Centrum Fenix (vybavená odpovídajícími technologiemi včetně sálavého elektrického vytápění, fotovoltaiky a bateriového úložiště). Projekt probíhá ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Dalšími projekty jsou velkokapacitní bateriové úložiště s kapacitou 640 kWh, navržené a realizované v roce 2018 dceřinou firmou AERS, plně elektrifikovaný rodinný dům v jihomoravských Omicích (ve spolupráci s UCEEB a několika českými firmami) a taktéž elektrifikovaná starší kancelářská budova v Jeseníku. Největším projektem, který firma právě dokončuje, je fotovoltaická elektrárna a velké kontejnerové bateriové úložiště v jesenickém závodě. Na konkrétních příkladech a reálných grafech pan Svozil vysvětlil princip využití baterií při řízeném nákupu elektřiny na spotovém trhu. Díky úsporám, jichž lze pomocí těchto technologií dosáhnout, se návratnost investic do úsporného vytápění, fotovoltaiky a baterií v rámci zmíněných projektů pohybuje od pěti do cca sedmi let.

Zakladatel a předseda správní rady společnosti Fenix Group Cyril Svozil (vlevo) a člen správní rady společnosti Fenix Group a zároveň jednatel firmy AERS Cyril Svozil jr. (Foto: I. Heisler)

Bateriové úložiště z pohledu uživatele

V rámci další prezentace nám člen správní rady společnosti Fenix Group a jednatel dceřiné firmy AERS Cyril Svozil jr. vysvětlil hlavní funkce bateriových úložišť SAS-1 a SAS-2 a popsal jejich přínosy pro výrobní závod. Kromě snížení rezervovaného výkonu špičkovací stanice nabízejí pokrytí energetických odběrových špiček a čtvrthodinových odběrových maxim bez omezení výroby, kompenzaci účiníku a vykrývání mikrovýpadků a výkyvů v dodávce energie ze sítě. Slouží také jako provozní záloha v případě výpadku sítě, kdy napájení celého závodu přejde do ostrovního režimu. Celková kapacita úložišť nyní činí 2,96 MWh. Kombinací úložišť a fotovoltaické elektrárny firma vytvořila energetické centrum, které jí umožňuje zcela oddělit vlastní okamžitou spotřebu od odběru z distribuční sítě a řídit nákup a prodej elektřiny podle vývoje aktuálních cen na spotovém trhu. Celková investice do energetického centra (po odečtení dotace z Národního plánu obnovy ve výši 11,5 mil. Kč) činila 45,3 mil. Kč. Očekávaná roční úspora je zhruba 7,5 mil. Kč, a tak návratnost investice vychází přibližně na 6 let.

Ředitel výrobního závodu Pavel Kudelka představuje detaily řešení bateriového úložiště. (Foto: I. Heisler)

Výroba sálavých panelů a bateriových stanic

Během prohlídky areálu nás ředitel závodu Pavel Kudelka provedl výrobními halami. Ve výrobě sálavých panelů, jež jsou hlavním produktem firmy, nás zaujala plně automatická linka na zpracování plechů s integrovaným stohovacím zařízením a robotická buňka, která v práškové lakovně provádí laserové odmašťování.

V době naší návštěvy právě probíhala montáž dalších fotovoltaických panelů o výkonu 161 kWp. (Foto: I. Heisler)

Dále jsme měli možnost zhlédnout proces výroby kompaktních skříňových bateriových úložišť HES typu „vše v jednom“, určených pro domácnosti a menší provozy. Domácí bateriové úložiště HES je uceleným řešením hybridního fotovoltaického systému. Kromě samotných bateriových článků zařízení obsahuje také vlastní asymetrický třífázový střídač o jmenovitém výkonu 10 kW, solární MPPT regulátor se dvěma nezávislými vstupy pro připojení fotovoltaických panelů o výkonu až 12 kWp, modul synchronizace zajišťující připojení a souběh s distribuční sítí, nabíječku akumulátorů, systém dohledu nad bateriovými články (BMS – battery management system) a modul s řídicí a komunikační jednotkou. Úložiště HES je dodáváno s kapacitou 13,7 kWh, 27,4 kWh nebo 41,1 kWh. Veškerá technologie je umístěna v oceloplechové skříni o rozměrech 60 × 60 × 192 cm. Firma vyrábí přibližně jednu tuto stanici každý den.

Každá vyrobená stanice BES je důkladně otestována. (Foto: I. Heisler)
Reklama
Reklama

Kontejner plný baterií

Pavel Kudelka nám ukázal také dvě velká bateriová úložiště – zařízení typu BESS (battery energy storage system). Jedno je umístěno v interiéru, druhé je venku v kontejnerech. Tato úložiště vedle dalších funkcí dokážou zálohovat napájení celé firmy po dobu až pěti hodin.

Úložiště SAS-2, umístěné ve dvou 40stopých kontejnerech, nabízí celkovou kapacitu 2 368 kWh a výkon 2× 360 kW (potřebné střídače pro společnost Fenix Group vyrobila společnost Škoda Electric). Kapacita je škálovatelná – v případě potřeby ji lze navýšit připojením dalšího kontejneru s bateriemi.

Bateriové články typu LiFePO4, každý o kapacitě 400 Ah, jsou uvnitř kontejneru poskládány do bloků po osmi. (Foto: I. Heisler)

Bateriové články typu LiFePO4, každý o kapacitě 400 Ah, jsou poskládány do bloků po osmi. Každý blok má vlastní BMS, který nepřetržitě monitoruje stav baterií – nabíjecí a vybíjecí proudy, stav nabití jednotlivých článků a rovněž teplotu. Napětí baterií je 800 V. Uvnitř kontejneru jsou umístěny klimatizační jednotky a také automatické hasicí zařízení.

Fotovoltaické panely jsou i na fasádách

V případě starších ocelových konstrukcí statika nedovolila zatížit střechu fotovoltaickými panely. Firma proto pro jejich umístění využila i fasády, které obložila panely ve svislé poloze. Ukazuje se, že zejména v zimě, kdy je slunce nízko a vodorovné plochy bývají zasněženy, svislé panely svým výkonem předčí ty vodorovně umístěné. V době naší návštěvy právě probíhala montáž dalších panelů, které po zapojení navýší celkový výkon fotovoltaické elektrárny na plánovanou hodnotu přibližně 890 kWp.

Pro umístění panelů fotovoltaické elektrárny je využito každé vhodné místo, včetně svislých fasád budov v areálu. (Foto: I. Heisler)
Reklama

Výhody vytápění pomocí sálavých panelů

Vedoucí tuzemského prodeje Miroslav Petr ve své závěrečné prezentaci předložil konkrétní údaje o spotřebě energie na vytápění jednotlivých objektů firmy. Vytápění je zajištěno v převážné míře prostřednictvím elektrických sálavých panelů Ecosun, které zde firma vyrábí. Panely jsou umístěny na stropech, přičemž světlá výška vytápěných prostor se pohybuje od 3 do 9 metrů. Prostory zázemí pro zaměstnance (šatny, sociální zařízení, denní místnosti) jsou vytápěny kombinací panelů Ecosun, podlahového vytápění Ecofloor a topných žebříků.

Výrobní objekty jsou vytápěny převážně elektrickými sálavými panely, umístěnými na stropě. (Foto: I. Heisler)

Hlavní předností vytápění prostřednictvím sálavých panelů je schopnost pružně a decentralizovaně reagovat na aktuální potřebu tepla a také na tepelné zisky instalovaných technologií. Takovou schopnost například teplovodní systémy centrálního vytápění nenabízejí, protože mají příliš velkou setrvačnost (zpravidla několik hodin). Výhodnost využití elektrických sálavých panelů vyniká díky zapojení bateriového úložiště, které umožňuje řídit odběr elektřiny ze sítě nezávisle na okamžité spotřebě.

Plně automatická stříhací a děrovací linka na zpracování plechů. (Foto: I. Heisler)

Data o skutečné spotřebě elektrické energie na vytápění výrobního areálu, složeného z různých objektů s rozdílnými tepelnými vlastnostmi, společnost Fenix jako výrobce panelů využívá jako referenční údaje o účinnosti těchto systémů pro své zákazníky.

Vydání #10
Kód článku: 231001
Datum: 04. 10. 2023
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Fenix

Obchodní skupina Fenix vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých společností v České republice. Zakládajícím členem byla výrobní společnost Fenix s. r. o. a prvními produkty, které společnost vyráběla, byly úspěšně prodávané elektrické sálavé topné panely Ecosun. S nárůstem poptávky trhu po těchto produktech následovaly elektrické konvektory Ecoflex, topné kabely a rohože Ecofloor a topné fólie Ecofilm, včetně regulace topných systémů a široké škály doplňkových produktů.
Dynamický růst vyžadoval rozšíření struktury společnosti a z důvodu zachování maximální flexibility byla zvolena forma holdingové společnosti, s jednotlivými a nezávislými členy. V současné době je holding tvořen jedenácti obchodními společnostmi a je jedním z největších evropských výrobců plošných elektrických topných systémů – své produkty vyváží již do více než 70 zemí, ležících na čtyřech světových kontinentech.

Společnost Fenix je po celou dobu své existence výhradně českou společností, bez jakékoliv zahraniční účasti, do své struktury však má začleněno již devět společností se sídlem mimo území České Republiky. Od roku 1997 je výrobní společnost Fenix s.r.o. držitelem certifikátu pro Systém managementu jakosti ISO, který je v pravidelných tříletých cyklech úspěšně obhajován. Poslední recertifikační audit proběhl v září roku 2021 dle požadavku normy ISO 9001:2015, na jehož základě byl vydán nový certifikát.

Číst dál
AERS

Společnost byla založena v roce 2016 strategickým investorem v oboru elektrického vytápění Fenix Group a podnikateli z oboru akumulace energie a jejího následného využívání. Firma AERS se zabývá vývojem, výrobou a podporou distribuce zařízení sloužících k akumulaci elektrické energie (s využitím energie získané z distribuční sítě i z OZE) a řízeným využíváním vlastní spotřeby. Firma AERS je výrobcem akumulačních stanic a výkonové elektroniky v nich obsažené. Je nositelem know-how a tvůrcem hardwarových a softwarových částí akumulačních stanic. Nosným produktem společnosti jsou domácí akumulační stanice AES a HES a kompaktní kontejnerová úložiště DES, nabízí však také velkokapacitní průmyslová bateriová úložiště SAS.

Číst dál
Související články
Jak ušetřit za energie: Fotovoltaika a bateriové úložiště

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila budoucnost. V průmyslu, zemědělství i ve službách může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace energetické spotřeby v průběhu dne.

Nové energetické centrum v Jeseníku

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií má podle majitele a předsedy správní rady holdingu Fenix Group Ing. Cyrila Svozila v průmyslu, zemědělství či službách budoucnost. Všude tady může nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Za tímto účelem se společnost Fenix Group od ledna 2023 připravuje na aktivní obchodování na spotovém trhu a investuje do nového Energetického centra Fenix ve výrobním závodě společnosti v Jeseníku. Dodavatelem kompletního řešení bateriového úložiště pro Energetické centrum Fenix formou dodávky na klíč je společnost AERS, která patří do holdingu Fenix Group.

Pomoc v boji s vysokými cenami energie

Spojení fotovoltaiky a vysokokapacitních baterií, kombinovaných s elektrickými sálavými topnými systémy, má budoucnost v průmyslu, v zemědělství i ve službách. Může totiž nahradit zemní plyn a současně lze tento ucelený systém využívat jako nástroj optimalizace spotřeby energie v průběhu dne. Elektrická energie je navíc jediný univerzální energetický zdroj, který může být nejen bezemisní, ale i ze značné části plně obnovitelný.

Související články
Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bateriová úložiště pro domácnosti a průmysl

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a dodává kromě bateriových stanic HES s kapacitou až 41 kWh, určených pro domácnosti a menší provozovny, i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu BESS s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Špičkovací akumulační stanice v průmyslu

Společnost AERS, v jejímž čele stojí Cyril Svozil jr., je součástí holdingu Fenix Group, největšího evropského výrobce elektrických topných systémů. Kromě bateriových stanic pro domácnosti firma AERS vyvinula a dodává i originální české velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice s kapacitou v řádu stovek kWh fungují dobře a k plné spokojenosti investorů například ve výrobním závodě firmy Fenix v Jeseníku nebo ve Strojírnách Rumburk, řada dalších je nyní ve fázi projektové přípravy.

Přínos vědců pro českou ekonomiku

Výzkumná a vědecká pracoviště jsou častými nositeli průlomových objevů a řešení. Jejich přínos pro konkurenceschopnost firem a národních ekonomik je neoddiskutovatelný. Jak si vede v této oblasti Akademie věd ČR, jak spolupracuje s průmyslovou sférou a kde vidí svou přidanou hodnotu? Na toto téma jsme diskutovali s předsedkyní AV ČR profesorkou Evou Zažímalovou.

MM Podcast: Glosa - Hra o energii o třech dějstvích

Mysleme na to, že Evropa je nyní blíže okamžiku bodu zvratu, protože již několik let trvající trend postupného poklesu konkurenceschopnosti tohoto regionu se dostane do ještě strmější trajektorie. Toto obrovské riziko zde reálně hrozí, a pokud na něj nebudeme reagovat a věnovat se jeho řešení, hrozí nám obrovské sociální problémy, které jsme zde za posledních několik desetiletí neřešili. A válka na Ukrajině, která není jeho prvotní příčinou, tento trend dále eskaluje.

MM Podcast: Glosa - Green Deal je mrtev, ať žije Green Deal!

V rámci tzv. Zelené dohody přijala Evropská komise návrhy na uzpůsobení své politiky v otázkách klimatu, energetiky, dopravy a zdanění, tak aby se státy mohly podílet na snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Komise plánovala do roku 2050 vytvořit z Evropy první klimaticky neutrální kontinent. Vše ale bylo postaveno na dodávkách ruského plynu. S ohledem na eskalaci studené války a nestabilitu dodávek ropy a zemního plynu na Green Deal ve stávající podobě zapomeňme. Vracíme se k pálení uhlí, mazutu a kdoví čeho ještě...

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Nová průmyslová bateriová úložiště

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a už několik let dodává velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu Battery energy storage systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů. Nová bateriová úložiště MES bude společnost AERS dodávat v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit