Témata
Zdroj: archiv redakce

Odešel jeden ze tří mušketýrů

14. 12. 2022

Život hraje mnohdy podivnou a pro současníky nepochopitelnou hru. Letos oslavil 80 let jeden z tvůrců brněnské konstrukční školy se zaměřením na průmyslové roboty prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc.

Prof. Jiří Marek

Je profesorem na Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně. Zastával manažerské pozice ve výrobních společnostech Toshulin, KŠ Kuřim a TOS Kuřim. V praktické a pedagogické činnosti je zaměřen především na konstrukci obráběcích strojů a obráběcích center pro rotační i nerotační obrobky, teorii konstrukčního procesu a životního cyklu produktu a v neposlední řadě na systémovou metodologii. Jeho dlouholetou snahou je spojovat teorii s praxí do vzájemně se respektujícího celku. Je členem řady odborných organizací, členem redakční rady MM Průmyslového spektra a spoluzakladatelem MM Science Journal. Je autorem celé řady monografií, mj. i legendární knižní edice Konstrukce CNC obráběcích strojů (MM publishing).

Reklama

Tento strojírenský matador byl ale v pátek 25. listopadu 2022 povolán Bohem na věčnost. Tato zpráva na nás zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Jeho profesní život nebyl procházkou růžovým sadem, ale všechny obtíže ho zušlechtily na horní mez pevnosti tak, že dokázal rozdávat optimismus všem svým spolupracovníkům i v naprosto beznadějných situacích. Patřil mezi tři významné profesory z oblasti výrobních strojů (spolu s prof. Hosnedlem a prof. Pokorným), kteří se letos všichni dožili 80 roků, a kterým na základě toho v naší odborné komunitě říkáme tři mušketýři.

Zdroj: archiv redakce

Neměl být původně strojním inženýrem, nýbrž elektroinženýrem, ale po maturitě v r. 1959 na 11leté střední škole mu byly zakázány všechny vysoké školy a byl určen pro převýchovu jako dělník do Zetoru ZKL Brno-Líšeň, kde ho v 17 letech nasadili do třísměnného provozu kalírny tohoto závodu. V roce 1968 však nakonec absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu strojní, obor Výrobní stroje a zařízení u prof. Ondry. V roce 2002 byl jmenován profesorem. Jeho dlouholetou snahu o vybudování funkční katedry, později Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, další odbornou a organizační činnost rektor VUT v Brně doc. Janíček 17 dní před jeho smrtí ocenil prestižní Zlatou medailí VUT v Brně.

Profesor Kolíbal byl nejen odborníkem v oblasti výrobních strojů a robotů, ale i moravským a brněnským patriotem a hlasitým odpůrcem letního času. Vychoval desítky inženýrů, kandidátů věd a později doktorů. Aktivně se podílel na propojování dvou konstrukčních oborů, a sice robotiky a výrobních strojů. Rozpracoval teorii kinematických řetězců, kterou jeho žáci dopracovali a aplikovali v obráběcích strojích. Byl to člověk nejen s velkým kulturním rozhledem, byl též velkým znalcem Brna, a měl také značný přesah od hudby, umění až po literaturu.

Budou nám scházet jeho glosy a pohotové komentáře různých situací, které byly velmi vtipné a trefné. Často též vzpomínáme na setkávání v jím milovaném Borači, kde měl chalupu a trávil tam spoustu času. Zdeňku, budeš nám velmi scházet a prosíme Tě – dohlížej na nás.

Prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA
jeho žák, kolega a rodinný přítel

Vydání #12
Kód článku: 221234
Datum: 14. 12. 2022
Rubrika: Redakce / Digitalizace výrobních a firemních procesů
Firmy
Související články
Rozhraní člověk-stroj

Tablety a chytré telefony již dlouho nejsou vyhrazeny pouze pro fanoušky digitálních technologií, ale poskytují i mnoho nových příležitostí v oblasti strojního inženýrství. Rozhraní člověk–stroj v kombinaci s PLC se stává základním prvkem 4. průmyslové revoluce a funkcí s přidanou hodnotou.

Nové programy v oblasti servisu a prediktivní údržby

SKF Premium a SKF Rotation For Life jsou nové koncepty servisních smluv neboli dlouhodobé servisní kontrakty zaměřené na výkonnost konkrétních rotačních zařízení.

SolidWorks PDM Standard prakticky

Spolu se Solidworks 2016 byl na trh uveden nový nástroj na základní správu produktové dokumentace – Solidworks PDM Standard. To bylo v roce 2015 a dnes se již tedy můžeme podělit o reálné zkušenosti s funkčností, implementováním a používáním tohoto produktu.

Související články
Digitalizace firemních procesů - co je na tom nového?

Počátky digitalizace výroby sahají hluboko do minulého století, dokonce do dob, kdy o osobních počítačích neměl nikdo ani ponětí. Vzpomeňme například na NC řízení strojů nebo na výpočetní střediska s velkými sálovými počítači, na nichž běžela podniková agenda.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Autonomní roboty jdou s dobou

Výrobci, i např. v potravinářském sektoru, se stále častěji setkávají s požadavkem na rozšíření možností nabídky, aniž by to negativně ovlivnilo produktivitu. Takové požadavky zvyšují objem, ale i složitost testování. Bruno Adam, ředitel evropských projektů mobilních robotů společnosti Omron, vysvětluje, jak se inteligentní mobilní roboty přizpůsobují, aby splnily požadavky na výrobu potravin v budoucnosti.

GDPR - nutná ochrana osobních údajů

Téma evropského nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), je v posledních měsících hojně probíráno a diskutováno napříč médii i obory. V převážné většině textů však odborníci tuto problematiku popisují z pohledu právního rozboru. Mezi stěžejní informace a strašáky, kolem kterých se pak točí hlavně mediální zájem, jsou sankce, jež mohou pro firmy dosahovat až likvidačních částek.

Pokud chceme změnit svět, musíme začít u sebe

Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby, ale i o běžném životě podnikatele.

Internet věcí v prostředí řídicích systémů

Digitalizace výroby, digitální továrna, další průmyslová revoluce… Kdo by si nepoložil otázku, co to přesně znamená pro mě, a hlavně, kde jsou peníze či profit, který to má přinést? Není to nějaký abstraktní koncept bez vazby k průmyslové realitě v Čechách? A pokud se necháme přesvědčit k cestě tímto směrem, nepřeváží nakonec nad ziskem složitost systému, náklady na jeho zavedení a udržování v chodu?

Umělá inteligence, digitalizace a nové právní výzvy

V letošním roce je umělá inteligence a její vliv na zvyšování produktivity jedním z nejčastěji skloňovaných aspektů v rámci příchodu Průmyslu 4.0. S její implementací do výrobních a dalších firemních procesů však vyvstávají také nové právní otázky, s nimiž je třeba do budoucna počítat.

Virtuální buňky pomáhaly při návrhu linky

Použitím kloubových robotů a flexibilních rámových stanic navržených tak, aby zvládly pokročilé lehké materiály, pomáhá Comau vytvořit jeden z nejpůsobivějších automobilů Alfa Romeo: zcela nový model Giulia.

O strojích a hologramech

Cílem následujícího textu je informovat o novinkách a trendech v oblasti hologramů v průmyslu a také situaci zpřehlednit. Výrazem „hologram“ je totiž označováno téměř nepřeberné množství nástrojů a technologií, které v podstatě spojuje vlastně jen to, že pracují s nějakou formou optické iluze. Takové hologramy je možné využívat nejrůznějším způsobem, totéž platí o způsobech jejich vytváření. Navíc je dění v oboru hodně dynamické. Téměř neustále se objevují nové průmyslové aplikace a vedle nich vzniká řada zajímavých inovací, které jsou předváděny na výstavách, ale fakticky ještě nebyly uvedeny do praxe.

Nový progresivní výrobní systém Connect Plan

Společnost Okuma připravila nový progresivní výrobní systém Connect Plan, vytvořený jako propojující koncept nejmodernějších produkčních technologií. Novinka nabízí moderní vizi zpracování dat a analýz spolu s plánovatelnou údržbou i podporou a veškerým servisem k zajištění vysoce produktivní výroby. Projekt, který má být podle firmy počátkem nového věku produktivity výroby, měl premiéru na letošním EMO 2017 v Hannoveru.

Přichází SolidWorks 2018

Společnost Dassault Systèmes, 3DExperience Company představila SolidWorks 2018, jehož součástí jsou nové aplikace pro 3D modelování a strojírenství. Jde o nové komplexní řešení modelování výrobního procesu od návrhu po výsledný produkt, které umožní všem firmám bez ohledu na jejich velikost změnit přístup k výrobě jednotlivých dílů a produktů a rychleji tak přinášet inovativní myšlenky na trh.

Fórum výrobních manažerů

Podělte se s našimi čtenáři o něco pozitivního, co vám v tomto roce udělalo velkou radost a pomohlo alespoň na chvíli zapomenout na denní problémy, které současná doba přináší. Co nám všem přejete do roku 2023?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit