Témata
Reklama

Přístroje pro měření struktury povrchu

Měření a hodnocení struktury povrchu se jako významná část kontroly jakosti stále rychle vyvíjí, a to v souladu s rozvojem požadavků na vlastnosti funkčních povrchů součástí i na dokončovací metody, které o kvalitě rozhodují.

Ve vývoji měřicí techniky se mimo přesnost a spolehlivost funkce stále výrazněji prosazují uživatelské požadavky na jednoduchý a snadno ovladatelný proces měření a hodnocení struktury povrchu.
Taylor Hobson Ltd, England, tradiční výrobce přístrojů pro měření struktury povrchu (v ČR a SR zastupovaný firmou Imeco, s. r. o., Brno), který má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zajišťování jakosti z hlediska výrobních procesů, metod měření, konstrukce a výroby měřicích přístrojů i metodik měření, nedávno uvedl na trh nové měřicí přístroje, které splňují všechny současné požadavky na metrologii struktury povrchu.
Reklama
Reklama

Surtronic Duo

Jedná se o nový přenosný přístroj pro měření parametrů drsnosti povrchu Ra a Rz. Měřicí přístroj spojuje snadné a pohodlné použití (ergonometrické řešení), spolehlivost funkce a přesnost do jednoho atraktivního celku.
Konstrukce přístroje nabízí z hlediska uživatele tyto hlavní přednosti:
 • Přístroj je sestaven ze dvou funkčně samostatných částí - snímací a měřicí, propojených infračerveným vedením (IrDA), které umožní činnost přístroje v odděleném režimu do vzdálenosti 1 m bez klasického propojovacího kabelu. Dělená konstrukce přístroje spolu s použitou infratechnologií umožní měření na nepřístupných místech, v dutinách, otvorech apod.
 • Přístroj je přenosný, což umožní jeho univerzální použití v laboratorních i provozních podmínkách. Jeho masivní konstrukce a tvarové řešení zajišťují jednoduchou manipulaci i přepravu.
 • Nové konstrukční i technologické řešení měřicí části zaručuje spolehlivou funkci, přesnost přístroje a rychlou prezentaci výsledků měření na světelném ukazateli LCD. Mimořádně jednoduchá obsluha přístroje nevyžaduje zvláštní kvalifikaci.
 • Přístroj je dodáván s vlastním kalibračním standardem, takže lze přímo provádět nezávislou kalibraci a seřízení.
 • Ochrana diamantového snímacího hrotu (poloměr 5 µm) je plně zajištěna v případě, že přístroj neměří a je v tzv. parkovacím režimu.
 • Zdrojem energie je baterie s dlouhou životností (asi 500 h nebo 10 000 měření), zajišťující stálou funkční připravenost.
 • Form Talysurf Intra

  Form Talysurf Intra představuje moderní přenosný přístroj pro dílenská měření struktury povrchu. Měřicí přístroj tvoří dvě samostatné části: posuvová jednotka a modul s řídicím procesorem, které mohou být propojeny infračerveným paprskem, což systému zajišťuje optimální flexibilitu a snadné použití. Indukční měřidlo Form Talysurf Intra (dále FTI) má zajistit ekonomické provedení všech požadovaných měření dokončeného povrchu, tzn. drsnosti, vlnitosti a tvaru.
  Ovládání měřicího systému, jehož části jsou propojeny infračerveným paprskem nebo klasickým vodičem, je velmi jednoduché. Data získaná měřením mohou být, s ohledem na místo a prostředí kontroly, vyhodnocena okamžitě nebo uložena a analyzována později. Pro archivování dat v počítači je využívána standardní karta PCMCIA. Přístroj je dodáván se síťovým napájením, ale je přizpůsoben i pro použití baterií.
  Posuvová jednotka je konstruována pro měřené délky v rozmezí 0,1 mm až 50 mm. Rozsah měření je 1 mm s rozlišením 16 nm nebo 0,2 mm s rozlišením 3,2 nm. Tvar posuvové jednotky je vhodně řešen jak z hlediska snadné manipulace, tak i z hlediska skladovacího prostoru, což usnadní bezpečnou přepravu.
  Nová konstrukce modulu s řídicím procesorem je vybavena barevným dotykovým monitorem (VGA). Modul je kompaktní a lehký celek, který může být ovládán z rukou obsluhy nebo umístěn na stůl. Na monitoru je zobrazena široká nabídka příkazů k řízení měřicího přístroje a využití softwaru. Stiskem jednotlivých nabídek lze provést kalibraci přístroje, jeho seřízení a vlastní měření a dále analýzu změřených údajů, jejíž výsledky se přímo zobrazí na monitoru nebo se mohou tisknout na připojené tiskárně.
  Přístroj FTI je vybaven jednoduchým softwarem, který řídí následující činnosti systému: měření (nastavení a provedení požadovaného měření), analýzy měření (volba filtrů a základních délek, zobrazení a tisk výsledků), výběr parametrů (z celkové nabídky parametrů pro základní profil, drsnost, Rk, vlnitost a tvar) a kalibraci (stanovení rozsahu měření a průběh kalibrace). K provedení jednotlivých analýz měření je možná volba filtrace - Gauss, ISO 2CR, 2CR PC a základních délek (cut offs) do max. hodnoty 8 mm.
  Technické parametry měřicího přístroje FTI, složeného ze dvou samostatných prvků, s využitím jejich bezkontaktního propojení (IrDA) i softwaru k řízení a analýze měření, dokumentují, že je nabízen moderní výkonný metrologický prostředek.
  Vysoká technická úroveň uvedených měřicích přístrojů je mimo jiné i výsledkem komplexního přístupu výrobce k řešení metrologie struktury povrchu. Dlouholeté konstrukční a výrobní zkušenosti, aktivní činnost metodická a normativní i široká servisní síť zaměřená na všestranné zabezpečení celého procesu kontroly, to vše je jednoznačným přínosem k rozvoji metrologie struktury povrchu a současně i nabízeno uživatelům pro řešení jejich praktických metrologických problémů.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10517
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Výroba / Měření
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Přesné upínání pro měřicí techniku

  Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

  Trendy ve světě přesné měřicí techniky

  Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

  Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

  V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

  Související články
  Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

  Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

  Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

  Objektivní měření kruhovitosti

  Kontrola technických parametrů předpokládá nejen využití vhodných přístrojů a metod měření, ale i optimálních postupů provádění, které zajistí maximální věrohodnost získaných výsledků. I při měření kruhovitosti se vyskytuje řada faktorů, které ovlivňují objektivnost a přesnost výsledků kontroly.

  Měřicí technika ve strojírenství

  V článku jsou uvedeny některé měřicí metody a měřicí přístroje pro kontrolu kvality strojírenské výroby z oblasti rozměrových měření a měření geometrických parametrů, zejména úchylek tvaru, polohy a drsnosti, resp. textury povrchu. Důraz je kladen zvláště na metrologické parametry měřicí techniky, největší dovolenou chybu a rozlišení.

  Směry vývoje kontroly povrchu

  Zvýšení rychlosti kontroly a rozšíření možností aplikace metrologických prostředků a systémů v praxi patří k současným vývojovým trendům měření a hodnocení kvality povrchu. Pokrok v kontrole povrchu je představen na novinkách v optickém interferometrickém měření, které v uplynulém období zaznamenalo velmi intenzivní rozvoj.

  Měření v rámci celého výrobního řetězce

  Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

  Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

  Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

  Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

  Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

  Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

  Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

  Vylepšený triangulační snímač střední třídy

  Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

  Konfirmace měřidel

  Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit