Témata
Vydání #5
Květen 2001Téma měsíce

Nové trendy povrchových úprav, čisticí a odmašťovací prostředky

Metalurgie Dopravní a manipulační technika

Články

Servis

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

Keramická těsnění ze Šumperka

Společnost CeramTec otevřela 6. dubna 2001 v Šumperku novou výrobní halu, čímž prakticky zdvojnásobila svou výrobní plochu v České republice.

Služby s certifikátem ISO 9001

Společnost KPNQwest - v současné době jeden z největších poskytovatelů služeb internetu pro evropskou obchodní sféru - využívá moderní panevropskou optickou síť o délce 20 tisíc kilometrů, která do konce letošního roku spojí 50 důležitých obchodních center Evropy.

Informační technologie

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.

Management

Bez růstu kvalifikace neroste ani zisk

Růst kvalifikační úrovně pracovníků musí být jedním z hlavních momentů řídicí práce každého odpovědného vedoucího. O tom se sice mluví již hodně dlouho, ale ne vždy se záměr setká s úspěchem, nebo alespoň s dobrou vůlí.

SST představuje

Úprava kovového odpadu se značkou ŽĎAS

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou je dlouholetým výrobcem zařízení na úpravu kovového odpadu. Svým zákazníkům nabízí stroje na různé technologie jeho zpracování: střihání, paketování či briketování.

Trendy

Boom v rozvoji průmyslových trysek

Jestliže vaše stříkací práce zahrnují čištění a úpravu povrchu kovových částí či nanášení povrchu na ně, je možné, že vaše požadavky na trysku mohou být komplexní. Můžete potřebovat jeden typ trysky na nízkotlaké oplachování, další na vysokotlaké oplachování, jiný na přesné nanášení povrchu na díly a součástky a ještě další na chlazení nebo sušení součástek.

Obalové materiály s vypařovacími inhibitory koroze

Při dlouhodobém skladování nebo při přepravě výrobků a zařízení do jiných klimatických oblastí (tropických, arktických, při zámořské dopravě) se používají různé obalové materiály. Přepravní balení chrání výrobek proti mechanickému poškození při manipulaci a podle svého uspořádání i částečně proti klimatickým vlivům.

Veletrh Finet 2001 zahajuje

Ve dnech 29. až 31. května 2001 se ve Veletržním paláci v Praze uskuteční 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001. Pro prezentaci oboru je zajištěna účast téměř stovky vystavovatelů z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi se představí odborní garanti veletrhu a jejich členové.

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

V říjnu minulého roku byla vydána Směrnice pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. Je pravděpodobné, že se tato zatím ojedinělá směrnice stane normou.

Ochrana kovů proti korozi

Ruku v ruce s technickým pokrokem jdou i korozní problémy. Technický pokrok vede k vývoji nových technologií a technologických prostředí, výkony strojů se zvyšují uplatněním vyšších provozních parametrů a nových, většinou agresivních médií. Vzhledem k tomu, že koroze kovů vážně postihuje různé oblasti průmyslového rozvoje a působí značné škody, věnují státní orgány v průmyslových zemích problémům spojeným s korozi a zejména s ochranou proti korozi značnou pozornost.

Technologie žárového nástřiku v leteckém průmyslu

Technologie žárového nástřiku patří mezi progresivní technologie povrchových úprav, které umožňují vytvářet funkční povrchy se specifickými vlastnostmi. Vzhledem k jejich flexibilitě a technologickým možnostem postupně vytlačily galvanické procesy jako hlavní způsob povrchových úprav pro novovýrobu i renovace leteckých turbínových motorů, ale také draků letadel, zejména podvozkových částí.

Automatická detekce povrchových vad pásu

Zvyšování jakosti výroby u výrobců kovového i nekovového pásu se neobejde bez nutnosti průběžného sledování viditelných vad na páse, ať už se jedná o dírkovatost pásu, trhliny, lesk, fleky, škrábance, otlaky od válců či jiné povrchové vady.

Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany

Technická a odborná úroveň osob vykonávajících činnosti v oboru koroze a protikorozní ochrany má přímý vliv na životnost a bezpečnost technologických zařízení. V současné době, po dlouhodobé přípravě, byl připraven nový systém personální certifikace v oblasti koroze a protikorozní ochrany.

Volba materiálů a konstrukční uspořádání z hlediska korozního inženýrs

Základním požadavkem na provoz technologických zařízení a strojů je jejich spolehlivost, bezpečnost a maximální životnost. Jednou z příčin vzniku poruch a havárií je koroze zařízení nebo kombinace koroze a jiných vlivů.

Nová technologie pro nanášení práškových plastů

Lakovací linky Ideal-Line jsou v posledních dvou letech standardně vybavovány buď aplikačním zařízením tribo z produkce firmy Ideal-Line, nebo elektrostatickými pistolemi švýcarské firmy ITW Gema. Z produkce firmy ITW Gema bychom vám rádi představili novou technologii pro nanášení práškových plastů - Easy.

Předúprava železa a oceli před práškovým lakováním

Na začátku každého procesu povrchové úpravy stojí předúprava. Zde jsou k dispozici četné mechanické a chemické postupy. Všechny procesy mají společný cíl - povrchy vyčistit, opatřit protikorozní ochranou a dobrým přilnavým podkladem pro následný finální nástřik.

Progresivní způsob míchání kapalin

Celá řada technologických operací v oblasti povrchových úprav je silně závislá na homogenitě pracovních elektrolytů. V řadě galvanotechnických operací je také důležitý rovnoměrný pohyb funkčního elektrolytu.

European Coatings Show 2001 s novým profilem

Letošní bienální 6. veletrh povlaků v Norimberku, konaný ve dnech 3. až 5. dubna 2001, se výrazně profiloval do největší evropské akce pro organické povlaky, barvy, laky a jejich komponenty včetně tiskových barev.

Povrchové úpravy a nová legislativa v ochraně životního prostředí

Povrchové úpravy jsou technologie vytvářející na povrchu materiálů ochranný povlak, který slouží jednak k protikorozní ochraně, jednak k dekorativním, případně jiným účelům.

Alkalické černění

Alkalické černění je chemická povrchová úprava, která má především zabezpečit zlepšení vzhledu, ale také zvýšení korozní odolnosti černěných součástí.

Měření tlouštěk vrstev niklu v praxi

Nedestruktivní měření tlouštěk vrstev niklu na oceli a barevných kovech je poměrně novou záležitostí a je umožněno díky moderní elektronice.

Odmašťování pro malé lakovny

V technologiích povrchových úprav náročných na čistotu povrchu je nezbytné dokonalé odmaštění dílů. V dnešní době je již samozřejmostí požadavek na používání ekologicky nezávadných odmašťovadel.

Průmyslové barvy pro nejrůznější aplikace

Přestože se výroba barev podílí na celkové produkci koncernu BASF pouhými 3,5 %, jedná se o největšího výrobce barev na světě. O tom svědčí i fakt, že každý čtvrtý automobil na světě je opatřen barvami této značky.

Tryskací zařízení

Pro mnoho povrchových úprav představuje tryskání nepostradatelnou základní a nejlevnější předúpravu povrchu. U řady výrobků je při současném rozsáhlém výběru tryskacích prostředků povrchovou úpravou finální a v pískování skla i prostředkem uměleckého vyjádření.

Povrchová úprava viskoelastickými abrazivy

Před více než třiceti lety vyvinula americká firma Extrude Hone originální proces dokončovacích operací povrchové úpravy tvarově komplikovaných povrchů Abrasive Flow Machining (AFM), využívající pohybu abraziv v pojivu viskoelastických polymerů k vytváření nevídaně jemné drsnosti povrchu.

Výroba

Novinky v třískovém obrábění

Jedním z nejstabilnějších a nejtužších zapichovacích systémů na trhu je Seco MDT. Nedávno došlo k rozšíření tohoto systému.

3D a 2D laserové stroje

7. března 2001 byla uveřejněna zpráva o významném akvizičním kroku italské firmy Prima Industrie. Tato firma získala od americké společnosti GSI Lumonics výrobu 3D laserových obráběcích strojů Laserdyne v Maple Grove (Minneapolis,USA).

Inovovaná konstrukce obráběcích strojů

SPACE Turn je název zcela nové koncepce obráběcích strojů, kterou zavádí do výroby japonská firma Okuma Corporation. Slovo SPACE v názvu vychází ze složení prvních písmen slov charakterizujících tuto koncepci: Speed-Power-Accuracy-Compact-Environment.

Přístroje pro měření struktury povrchu

Měření a hodnocení struktury povrchu se jako významná část kontroly jakosti stále rychle vyvíjí, a to v souladu s rozvojem požadavků na vlastnosti funkčních povrchů součástí i na dokončovací metody, které o kvalitě rozhodují.

Nové stopkové frézy ze slinutého karbidu

Firma Sandvik Coromant nyní rozšiřuje řadu úspěšných fréz CoroMill o frézy malých průměrů. Nové frézy CoroMill Plura jsou vyrobeny z monolitního slinutého karbidu a pokrývají většinu aplikací od hrubování po superdokončování, frézování drážek pro pera a srážení a zaoblování hran.

Mechanické kmitání

Mechanické kmitání nám zatím znepříjemňuje život a působí více škod než užitku. Jeho nepříznivé účinky jsou omezovány snižováním intenzity zdrojů kmitavého pohybu a zvyšováním účinnosti zábran jeho šíření. Využití mechanického kmitání ve prospěch člověka postupuje nyní podstatně rychleji než dříve.

Systémy pro řízení obráběcích strojů počítačem

Jméno společnosti Fanuc je po mnoho let synonymem pro číslicové řízení obráběcích strojů (CNC).

Natavování laserem s indukčním předehřevem

U řady strojírenských technologií se využívá výkonových laserů pro natavení materiálů nebo jejich povrchových vrstev, a to ať už pro svařování, nebo pro tepelné povrchové úpravy materiálů (od zušlechťování povrchových vrstev přes místní vytvrzování až po navařování).

Nová řada frekvenčních měničů

Typové řady FR-S500S, FR-E500 a FR-A540 úspěšné modelové řady frekvenčních měničů FR 500 společnosti Mitsubishi Electric mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Pokud se zákazník naučí pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k typu jinému.

Zvyškové napätia po brúsení niklovej zliatiny EI 698

Žiarupevné zliatiny na báze niklu sú materiály, ktoré sa používajú prevažne na najviac namáhané časti leteckých motorov. Ich veľká húževnatosť, pevnosť i tvrdosť, ktoré si dokážu udržať aj pri vysokých teplotách, sú na jednej strane vhodné čo sa týka ich použitia, avšak na strane druhej sú tieto vlastnosti spolu s nízkou tepelnou vodivosťou vážnou prekážkou produktívneho obrábania.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit