Témata
Reklama

Progresivní způsob míchání kapalin

Celá řada technologických operací v oblasti povrchových úprav je silně závislá na homogenitě pracovních elektrolytů. V řadě galvanotechnických operací je také důležitý rovnoměrný pohyb funkčního elektrolytu.

V současné době se používá míchání pomocí tlakového vzduchu, mechanickým míchadlem, nebo pohybem katodové tyče. Novou metodou je míchání pomocí speciálního injektoru SER-Ductor. Tyto injektory vyrábí firma Serfilco GmbH, Aachen, kterou v České a Slovenské republice výhradně zastupuje společnost M.A.G. galvanochemie, a. s.
Reklama
Reklama

Míchání kapalin pomocí injektoru

Čerpadlem hnaná kapalina vystupuje z trysky vysokou rychlostí a vzniklým podtlakem v okolí trysky s sebou strhává do difuzoru další kapalinu. Tím se dostává do pohybu až čtyřnásobek čerpaného objemu kapaliny. Na rozdíl od míchání tlakovým vzduchem zde nehrozí znečistění kapaliny vnesenou nečistotou, např. mastnotou. Tímto způsobem lze prakticky míchat všechny typy kapalin.
Každý systém obsahuje trubku určité délky a injektory SER-Ductor v odpovídajícím počtu. Tyto trubky se pak podle objemu míchané kapaliny sestavují do roštů, které jsou upevňovány do nádrží a van. Míchání kapaliny pomocí injektorů SER-Ductor také zabraňuje usazování mechanických částic na dně vany a tak brání usazování kalů. Protože kal zůstává stále ve vznosu, je možno lázeň průběžně filtrovat. Tím se odstraní ztrátové časy, potřebné při diskontinuálním čistění van.
Požadovaný obrátkový cyklus míchané kapaliny se liší podle její povahy. Pro většinu pokovovacích lázní a oplachů zajišťuje 5 až 15 obrátek/h dostačující cirkulaci. Zvýší-li se počet obrátek kapaliny, např. u mědi a niklu na 30 i více obrátek/h, je možno použít podstatně vyšší proudové hustoty. Čisticí a odmašťovací lázně vyžadují nejméně 10 obrátek/h. V případě silného znečištění je vhodné zvýšení na 20 obrátek/h.
Standardním materiálem injektorů SER-Ductor je polypropylen zesílený skleněným vláknem. V dodávkovém programu jsou injektory z PVDF, nerezové oceli, železné litiny, mosazi a PVC.

Nasazení injektorů v praxi

Systém injektorů SER-Ductor lze použít prakticky u všech procesů povrchových úprav a souvisejících technologií, jako je fosfátování, eloxování, moření a mikromoření, odmaštění a čištění, výroba desek plošných spojů, čištění a likvidace odpadních vod, mědění (galvanické i chemické), niklování (galvanické i chemické), zinkování, chromování, zlacení nebo stříbření.
Přednosti injektorů SER-Ductor při galvanickém pokovení:
 • snížení úletových emisí až o 90 %;
 • snížení nákladů na ohřev až o 25 %;
 • snížení spotřeby leskutvorných přísad až o 20 %;
 • konstantní pohyb kapaliny, neboť systém se nezanáší a neucpává;
 • zamezí tvorbě uhličitanů v alkalických procesech;
 • snížení doby pokovu;
 • snížení tvorby pittingu;
 • zlepšení vylučování kovů v dutinách a slepých otvorech;
 • zvýšení zabíhavosti lázní;
 • snížení spotřeby vylučovaných kovů.
 • Umístění a počet injektorů je ovlivněn geometrií funkční vany, jejími rozměry a požadovaným rovnoměrným pohybem kapaliny v celém objemu. Některé příklady aplikací jsou patrné z obrázků.
  Pro zkušební testování má firma M.A.G. k dispozici zařízení SUB-Admiral, série ES. Toto zařízení je složeno z jednoho injektoru SER-Ductor a ponorného čerpadla, ke kterému je možné také upevnit filtrační svíčku.
  Míchání kapalin je základní operací ve všech galvanizovnách. Je zde proto velký prostor pro účinnou racionalizaci výroby.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10530
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Související články
  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Náhoda jako impulz inovace nátěrové hmoty

  Kdyby nespadlo jablko Newtonovi na hlavu, nebylo by gravitačního zákona. Totéž lze říci o náhodné plísni, z níž Flemingovi vzešel penicilín. Nebýt rozsáhlé zakázky povrchových úprav osmi tisíců konstrukčních dílů Metalkovu Vlašim pro General Electric v Abu Dhabí, nepřišel by významný světový výrobce nátěrových hmot na zcela specifický technologický problém. Roli hrála náhoda, ne špatná práce výrobce.

  Předúpravy povrchů velkorozměrných ocelových konstrukcí

  V letech 2014 až 2016 budovala jako generální dodavatel firma S.A.F. Praha, spol. s r. o., technologická zařízení pro mechanické předúpravy povrchu, odmašťování a termické nástřiky ve výrobním závodě polské firmy Famet v blízkosti města Opole. Investor a uživatel vyrábí zařízení pro energetiku, plynárenský a ropný průmysl, jejichž součástí jsou velké ocelové svařence s hmotností do 250 tun.

  Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

  Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit