Témata
Reklama

Monitorovací a dokumentační systém svařovacích procesů

Většina firem se kromě svých hlavních aktivit věnuje i aktivitám doplňkovým, které sice z hlediska ekonomického přínosu jsou pro firmu minoritní, ale vhodným způsobem doplňují základní nabídku a zvyšují spokojenost zákazníků.

Podobně se i firma Linde Technoplyn, a. s., kromě dodávek technických a medicinálních plynů zabývá realizací celého spektra doplňkových produktů a služeb, které spolu s plyny zákazníkům nabízí. V oblasti svařování jsou těmito doplňkovými produkty a službami např. dodávky přídavných materiálů, svařovacího příslušenství, dodávky "na zavolání", ale i dodávky know-how, odborné poradenství v oblasti svařování aj.
Reklama
Reklama

Linweld v. 2.0

V současné době Linde Technoplyn, a. s., přichází s dalším "střípkem" do mozaiky těchto doplňkových aktivit - monitorovacím a dokumentačním systémem procesu svařování Linweld v. 2.0, který byl vytvořen s cílem podpořit konkurenceschopnost uživatelů v oblasti svařovaných výrobků především na evropském trhu. Uváděný produkt vznikl postupným vývojem a zdokonalením systému pro snímání a monitorování obloukových svařovacích procesů Linde Welding v. 1.0 a následně v. 2.0 a byl vytvořen v letech 1998 - 2000 ve spolupráci Linde a specializovaných firem Perfect Soft a Digital Eletric. Linweld byl oceněn na několika odborných veletrzích zlatou medailí - naposledy na veletrhu Welding 2000 v Brně.
Systém Linweld je možné využít pro podporu a zvýšení efektivity následujících činností:
 • navrhování a výběr typů svarových spojů a procesů svařování (WI, WPS);
 • výběr optimálního ochranného plynu a přídavného materiálu k danému základnímu materiálu a metodě svařování;
 • příprava svářečských odborníků a personálu všech stupňů;
 • dokumentace a dokladovatelnost svarových spojů;
 • kontrola svařovacího procesu v reálném čase i zpětně;
 • optimalizace procesu ručního i mechanizovaného svařování z hlediska kvality, produktivity, nákladů;
 • schvalování postupů svařování WPS zkušebními a dozorčími organizacemi;
 • pro zkoušky svářečů podle ČSN EN 287 a jejich evidenci;
 • dozorování svářečských prací dle ČSN EN 719, ČSN EN 729 aj.
 • Linweld Basic

  S ohledem na využití u zákazníků byl Linweld upraven do dvou variant - Linweld Basic a Linweld Monitor.
  Linweld Basic je samostatným softwarovým produktem typu "WPS editor", který uživateli pod OS Windows/Windows NT umožní vytvářet, editovat, archivovat a vyhledávat dokumenty typu: pracovní instrukce WI, p WPS, WPS, normalizovaný postup svařování WPS, WPAR, vizuální kontrola aj. Uvedené dokumenty jsou v souladu s platnými ČSN EN.
  Vytváření těchto dokumentů je podporováno integrovanými databázemi (knihovnami) základních a přídavných materiálů, ochranných plynů, svarových spojů, svářečů a jejich zkoušek apod. tak, aby uvedené dokumenty mohly být vytvořeny rychle a s minimem chyb. Knihovny lze doplňovat a upravovat dle potřeb uživatele. Vytvořené dokumenty lze samozřejmě i vytisknout.
  Poslední verze Linweld Basic 2.0.1 navíc umožňuje vybavení dokumentů vlastním firemním logem uživatele a jednoduchou konverzi základních dokumentů do cizojazyčných verzí (A/N), což ocení především firmy dodávající zahraničním zákazníkům.
  Program je přizpůsoben pro připojení do počítačové sítě (LAN), příp. do sítě širšího rozsahu (WAN), což umožňuje přístup ke svarům, postupům, protokolům i aktuálním svařovacím parametrům jednotlivých pracovišť z jiných počítačů (např. v kanceláři, nebo pomocí internetu a VPN kdekoliv na světě).

  Linweld Monitor

  Linweld Monitor je, jak již název napovídá, určen pro monitorování a analýzu procesu svařování. Sestává z měřicího hardwaru a počítačového programu a lze jej připojit k libovolnému typu svařovacího obloukového zdroje. Program zajišťuje archivaci naměřených dat, jejich analýzu a vyhodnocení. Naměřené parametry svařování lze následně automaticky převést do výše uvedených dokumentů (WI, p WPS, WPS), nebo využít pro zhodnocení výrobních nákladů.
  Monitorovací systém se skládá z následujících součástí:
 • sady snímačů (základní nebo rozšířené) pro každý sledovaný svařovací zdroj;
 • měřicího modulu pro každý zdroj;
 • komunikační sítě tvořené kabely, případně zásuvkami a dalšími propojovacími prvky;
 • centrálního počítače společného pro skupinu zdrojů.
 • Napojené snímače umožňují monitorování následných veličin:
 • svařovacího proudu a napětí;
 • průtoku plynu (průtok v hubici, průtok formovacího plynu a průtok vlečené ochrany);
 • rychlosti posuvu svařovacího drátu;
 • teploty a relativní vlhkosti vzduchu v okolí svařovacího pracoviště;
 • teploty povrchu základního materiálu;
 • přítomnosti plynu pod dostatečným tlakem v tlakové nádobě;
 • vzdálenosti kontaktní špičky od základního materiálu.
 • Obsluze systému je umožněno na displeji modulu zobrazit všechny monitorované veličiny a diagnostické parametry. Pomocí tlačítkové klávesnice svářeč dálkově ovládá zahájení a ukončení záznamu parametrů jednotlivých svarů a housenek na pevný disk centrálního počítače apod.
  V případě, že pro zákazníka nebude efektivní zakoupit monitorovací systém Linweld Monitor, nebo bude potřebovat provést jednorázovou analýzu svařovacího procesu, například pro odstranění svarových vad, zvýšení produktivity svařování aj., bude mít možnost si tuto službu objednat u svého dodavatele technických plynů.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10531
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Informační technologie / Spojování a dělení
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Harmonizace ve svařování

  Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

  Současný vývoj v oblasti svařování

  Svařování, resp. spojování materiálů je v podstatě průřezová skupina technologií, která ovlivňuje prakticky všechny průmyslové obory. Některé obory by bez svařování a dalších způsobů spojování materiálů dnes již nemohly vůbec existovat, např. výroba automobilů, výroba konstrukcí ve stavebnictví a řady strojírenských složitých výrobků, včetně energetických zařízení.

  Od samuraje k robotice

  Japonská společnost Yaskawa Electric Corporation v uplynulém roce oslavila 100. výročí od svého založení. Oslavy proběhly v prosinci i v české pobočce Yaskawa Czech.

  Související články
  Inovativní spojovací systémy předjímající budoucnost

  Díky dlouhodobým, prověřeným zkušenostem se svařováním tradičních materiálů úspěšně uplatňovaným v automobilovém odvětví dokáže nyní firma Comau vyvíjet stále vyspělejší řešení a spojovací postupy zaměřené i na ty nejnovější materiály.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Svařovací robot do malých prostor

  Robot malých rozměrů Racer 999, ideální pro stísněné prostory, byl nainstalován do výrobní linky ve firmě, která se zabývá mechanickými postupy při výrobě dělených profilů pro montáž ložisek. Uvedená společnost potřebovala zvýšit produktivitu a účinnost svých procesů. Bylo třeba najít řešení v oblasti laserového svařování dělených profilů.

  Obrábění laserem pro všechna odvětví

  Od doby, kdy byl objeven a vyroben první laser roku 1960, se uplatnění laserů rozšířilo téměř do všech oborů lidské činnosti. Dnes se s lasery setkáváme téměř všude ? ve zdravotnictví, potravinářství, stavebnictví a logicky i ve strojírenství. Velice často se lasery uplatňují v procesech zpracování a obrábění materiálů jako výrobní nástroje. Oblibu si získaly díky svým schopnostem rychlého procesu obrábění, minimální hlučnosti, vysoké flexibilitě, minimálnímu tepelnému ovlivnění okolního materiálu a dalším.

  Inovativní řešení s využitím laserového řezání

  Laserové technologie nacházejí uplatnění v nejrůznějších průmyslových aplikacích včetně zpracování a řezání celé řady materiálů. Řezání laserem odbourává problémy klasického mechanického opracování materiálu, jako je změna barvy výrobku a vysoká prašnost ve výrobě, ale i přes nesporné výhody není tato technologie v České republice a na Slovensku stále příliš rozšířena.

  Automatizace není odpovědí na všechny otázky

  Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

  Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

  Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

  Moderní výukové systémy a laboratoře

  O školství se traduje, že je velmi rigidní a rychlý rozvoj nových technologií lze jen velmi obtížně promítnout do současné výuky. Vše je ale nakonec hlavně o lidech. Jak se se současnými trendy v oblasti spojování materiálů vypořádává výuka na Ústavu strojírenské technologie na Fakultě strojní na ČVUT v Praze, a ne jen na to, jsme se ptali vedoucího tohoto ústavu docenta Ladislava Kolaříka.

  Laserová i optická řešení a mnohem více

  Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

  Deset let na trhu a nový dodavatel

  Společnost 4ISP v letošním roce slaví již deset let na trhu. Na počest tohoto výročí uspořádala v centru Eurazio vernisáž výstavy technických exponátů pod záštitou Technického muzea v Brně. Žádná velká narozeninová party se však konat nebude. Firma svoje jubileum oslaví se zaměstnanci i zákazníky individuálně.

  Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

  Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

  Solární článek Amorton na Amperu

  Kromě nových technologií v oblasti automatizační techniky, elektromechanických i polovodičových relé bude společnost Panasonic na Amperu 2019 představovat amorfní křemíkový solární článek - Amorton. Tento unikátní zdroj energie s dostatečným výkonem pro napájení elektroniky nezatěžuje životní prostředí žádnými CO2 či jinými skleníkovými plyny a je tak ideální ekologickou alternativou standardních baterií.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit