Témata
Reklama

Boom v rozvoji průmyslových trysek

Jestliže vaše stříkací práce zahrnují čištění a úpravu povrchu kovových částí či nanášení povrchu na ně, je možné, že vaše požadavky na trysku mohou být komplexní. Můžete potřebovat jeden typ trysky na nízkotlaké oplachování, další na vysokotlaké oplachování, jiný na přesné nanášení povrchu na díly a součástky a ještě další na chlazení nebo sušení součástek.

Vývoj jednoho z tradičních světových producentů rozstřikovacích trysek, firmy Spraying Systems, v posledních letech výběr trysek na povrchové předúpravy relativně usnadnil. Není tomu ještě ani 40 let, kdy byla montáž trysek velmi složitá, seřízení trysek prakticky nemožné a jejich údržba velmi komplikovaná.
Reklama
Reklama

První trysky

Již samotná montáž trysek byla původně dlouhým procesem. Přívodní trubky se musely navrtat, přesně přivařit příruby se závity, do kterých se trysky přišroubovaly a nastavily. Jiný způsob zahrnoval pouze navrtání trubek a trysky se šroubovaly do předem vyříznutých závitů. Nastavení směru střiku trysky se provádělo pomocí mezikusu mezi závitem na trubce a tryskou. Avšak tuhost mezikusu a jeho utěsněné připojení na trubku umožňovalo pouze omezený pohyb. Přestože první trysky rozprašovaly mnoho kapaliny, směr proudu, rozptyl paprsku a pokryvnost byly často nepřesné.
Údržba trysek byla mnohdy jakákoliv, jen ne rutinní. Každá tryska se musela ručně odšroubovat. A protože žádná z prvních trysek, např. odmašťovacích, se nedala snadno odmontovat, byla mnohdy tato operace zdlouhavá a nepříjemná. Bylo k ní potřeba několika dělníků a zařízení se muselo na dlouhou dobu odstavit. Nastavení trysek po údržbě se ukázalo jako stejně obtížný úkol.

Příchod rychloupínacích systémů

V osmdesátých letech došlo díky patentům původně americké firmy Spraying Systems k významným změnám v konstrukci trysek. Kovové trysky se závitem na vstupním dílu a s rychloupínacím výměnným ústím značně snížily dobu potřebnou na údržbu. Trysky bylo možné vyměnit pouhým pootočením rukou, takže pro údržbu již nebylo potřeba žádného nářadí. Připojením rychloupínacích trysek na stavitelný kulový adaptér se značně vylepšila nastavitelnost směru střiku a zarovnání trysek. Inovací upínání do svorky se pouze dále zjednodušila jejich instalace.
Polovina osmdesátých let také přinesla množství nových materiálů. Zatímco první trysky se vyráběly z mosazi, středně legovaných ocelí nebo nerezavějících ocelí, v této době se začaly na výrobu trysek a jejich dílů používat plasty. Polypropylen, PVC a jiné moderní plastové materiály zajišťují uspokojivou životnost, jsou lehké a odolné proti korozi.

Větší výběr

Vývoj trysek Spraying Systems přinesl pro technologie předúprav také větší možnosti jejich výběru co do rozstřikových úhlů a průtoků, snazší montáž a nenáročnou údržbu. Dnešní trysky se pouze připnou na předvrtaný otvor v trubce, poskytují možnost automatického zajištění nasměrování, dají se rychle demontovat v případě čištění nebo již mají svůj vestavěný filtr, který zamezí častému ucpávání trysky. Dále také použití nerezových materiálů v oplachovacích linkách udržuje kovové trysky stále ve vrcholné formě, což se projevuje na snížení odstávkového času, na lepší kvalitě ostřiku a následné hodnotě celého produktu.

Plastové rychlovýměnné trysky

Jedná se o speciální trysky navržené pro stříkání kapalin, které způsobují korozi kovových trysek, především stříkání fosfátů, kyselin, rozpouštědel a jiných žíravin. Trysky ProMax QuickJet se vyrábějí z polypropylenu vyztuženého skelnými vlákny nebo z PVDF také s označením Kynar. Tyto materiály spojují mechanickou pevnost s chemickou odolností. Spraying Systems nabízí oblíbené bajonetové trysky ProMax QuickJet v novém praktickém provedení s "křidélky", která umožňují snadnou manipulaci. Trysky jsou pro lehčí identifikaci barevně odlišeny podle průtoku. Speciálně navržený rychlovýměnný bajonetový systém zajišťuje automatické nasměrování hubičky trysky tak, aby se při střiku ideálně překrývaly. Bezpečné promývání trubek bez ztráty těsnění je zabezpečeno inovací jeho umístění na trysku. Plastové rychlovýměnné hubičky trysek lze také kombinovat s kulovým bajonetovým adaptérem pro snazší směrování směru střiku. Dle charakteru střiku jsou k dispozici trysky:
 • ProMax Quick VeeJet s plochým paprskem v případě ostřiku za pohybu. K dispozici jsou s rozstřikovými úhly od 25°do 120°;
 • ProMax Quick FullJet s plným kuželovým rozstřikem v případě ostřiku statického;
 • ProMax Quick WhirlJet v tangenciálním provedení s dutým kuželovým rozstřikem;
 • MiniProMax Quick VeeJet - zmenšená verze trysek s kompletní délkou tryskové jednotky pouze 30 mm - pro případ omezeného prostoru.
 • Tento bajonetový systém zásadně snižuje dobu demontáže a zpětné montáže bez potřeby nářadí na minimum. Skelná vlákna udržují plastové trysky ve vrcholné kondici, čímž zaručují jejich prodlouženou životnost.

  Rychloupínací kloubové systémy

  Většinou jsou tvořeny úchytkou s převlečnou maticí a kulovou tryskou. Nabízí první možnost montáže a demontáže tohoto druhu, kdy lze obojí snadno provést pouze rukama.
  Klipové úchytky Clip-Eyelet jsou vhodné pro použití při pracovních tlacích do 4,1 bar, tzn. při nízkotlakém čištění. Těleso s těsněním se pouze zasadí do předvrtaného otvoru na rozvodné trubce a zajistí odpovídající nerezovou svorkou (pérem) k přívodnímu potrubí. Převlečná matice zajistí vybranou trysku v kloubní jamce tělesa a dotažením trvale zafixuje v požadovaném směru střiku. Pro provozní tlak až do 8,6 bar lze použít příklopné úchytky HP Eyelet, které na trubce zajišťuje postranní šroub. Objímka má hranaté tvary a je mimořádně stabilní. Vyhovuje pro max. teplotu do 82 °C, takže se dobře hodí pro technologii zpracování kovů, výrobu potravin, elektroniku, chemickou výrobu a mytí.
  Rychloupínací tryskový komplet s kulovou úložnou plochou lze kombinovat se čtyřmi různými druhy trysek:
 • s kulovými tryskami s barevným odlišením (s plochým nebo kuželovým rozstřikem);
 • s kulovým adaptérem s bajonetovým systémem pro rychlovýměnné trysky ProMax QuickJet;
 • s kulovým adaptérem s vnitřním závitem, který lze spojit s příslušnou standardní závitovou tryskou;
 • se zaslepovací tryskou zabraňující postřiku ve zvoleném pásmu.
 • Vycentrování směru střiku se nastaví ručně. Celkový rozsah náklonu se mění od 38° až po 54° dle typu postřikovací trysky. Jestliže je kvůli údržbě potřeba odstranit tryskový komplet od sběrné trubky, je zpětná montáž velmi jednoduchá, protože spojení již udrží svoji nastavenou polohu.
  Rychloupínací trysky jsou vyrobeny z chemicky vázaného polypropylenového materiálu zpevněného skelným vláknem, který se vyznačuje pevností, trvanlivostí a odolností vůči působení chemických vlivů. Hladký vnitřní povrch objímky je odolný proti tvorbě usazenin a chemických nánosů.

  Závitové trysky s barevným kódováním

  Nové plastové trysky VeeJet s vnějším připojovacím závitem mají barevné kódování podle úhlu rozstřiku, které usnadňuje jejich rozlišení. Kompaktní trysky s volitelným snímatelným filtrem, které byly specificky vyvinuty pro technologie mytí, mají plochý rozstřikový paprsek s eliptickou základnou a jsou obzvlášť vhodné na máčení, předběžnou úpravu, oplachování, mazání a aplikaci chemikálií.
  Plastové trysky VeeJet jsou k dispozici v osmi různých, barevně odlišených rozstřikových úhlech: 25°, 40°, 50°, 65°, 80°, 95°, 110° a 120°, a s různými kapacitami, běžně používanými v technologiích mytí. Tryska se doporučuje pro aplikace při tlaku do 35 barů při 66 °C.
  Plastová tryska VeeJet, která se vyrábí z tvarovaného Kynaru, tj. výjimečně pevného a chemicky odolného PVDF (fluoropolymeru), nabízí mnohostrannější použití a vyšší ekonomiku provozu než kovové trysky. Kynar je obzvlášť vhodný pro technologie mytí, protože odolává různým teplotním rozsahům, jakož i kyselinám, zásaditým látkám a oxidačním činidlům. Lze ho použít při teplotách až do 149 °C.
  Plastové trysky VeeJet se vyznačují speciálními samotěsnicími zaváděcími závity 1/4" NPT nebo BSPT, které usnadňují zavádění trysek do žádoucí pozice. Tyto závity řeší problém se "spouštěním" trysky, zabraňují nesprávnému našroubování a strhání závitu. Speciální zkosená hexagonální matice trysky umožňuje použití nástrčného klíče 7/16" nebo 11 mm, čímž se usnadňuje její montáž a demontáž. Další důležitou předností jsou vyrovnávací plošky na přírubě tělesa trysky. Jsou dobře viditelné i při použití nástrčného klíče, pomáhají při zarovnávání střiku trysek, tak aby se rozstřikové paprsky vzájemně překrývaly.

  Ofukovací trysky

  Významným prvkem moderního výrobního provozu jsou dnes ofukovací trysky. Používají se pro účinné chlazení a sušení dílů. Pokud jsou namontovány v řadě, vytvářejí efektivní a tichou vzdušnou clonu, která zamezí například tomu, aby rozstřiková mlha v tunelech pro předběžnou povrchovou úpravu pronikala z jedné sekce do druhé.
  Spraying Systems vyrábí typy v provedení s plochým rovnoběžným rozptylem nebo s kruhovým rozptylem, se sbíhavou či rozbíhavou charakteristikou proudění. Ofukovací trysky poskytují díky v řadě umístěným vzduchovým kanálkům vysoce účinný, přesně zaměřený a hospodárný proud vzduchu. Vyrábějí se z vysoce odolného plastu ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) s tvarovou stálostí do 77 °C, z ušlechtilé oceli, z chemicky odolného Rytonu (ekvivalent PPS) či z hliníku, který snáší teploty až 260 °C.
  Za účelem sušení těžko přístupných oblastí a zlepšení kvality výrobků jsou ofukovací trysky instalovány například na montážní automobilové linky pro sušení nepravidelných povrchů a zahnutých dílů karoserie kabin nákladních vozů. Protože v těchto částech linky pracují dělníci, musejí trysky v tomto provozu splňovat hygienické normy hlučnosti. Ofukovací trysky WindJet 727 namontované na sušicích obloucích se jeví jako efektivní řešení, neboť při zachování stávajících rozvodů vzduchu a použití účinného stlačeného vzduchu je udržena hladina hluku v provozech v daných hodnotách.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10547
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Na cestě k autonomním dopravním prostředkům

  Ve Stockholmu se bude konat na začátku června globální summit o veřejné dopravě UITP 2019, který pokrývá všechny městské a regionální druhy dopravy po celém světě, kombinuje různorodý program přednášek, workshopů, zasedání a expozic a zůstává největší světovou akcí zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Neustále se vyvíjející veřejná doprava je definována potřebami měst a neobejde se bez odborníků, kteří se dívají do budoucnosti. Summitu se účastní ministři dopravy, starostové a zástupci městských dopravních podniků, provozovatelé veřejné dopravy, generální ředitelé průmyslu, výrobci dopravních prostředků, operační a síťoví manažeři, vývojáři a mnoho dalších odborníků v segmentu veřejné dopravy.

  Achema 2012 také veletrhem strojů, materiálů a těsnění

  Největší světová přehlídka chemické techniky, chemických zařízení, biotechnologií a technologií, konaná jednou za tři roky, je i největším veletrhem strojírenství, armatur, čerpadel, potrubí a kompresorů včetně konstrukčních materiálů, těsnění a ovládání.

  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Funkční materiály pomocí depozice atomových vrstev

  Depozice atomových vrstev (ALD – Atomic Layer Deposition) je technologie využívající depozice tenkých vrstev na povrch substrátu s přesností v atomovém měřítku, založená na řadě reakcí výchozí látky v plynném stavu s povrchem substrátu. Většina ALD reakcí používá dvě chemické látky, které se nazývají prekurzory.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit