Témata
Reklama

Nová řada frekvenčních měničů

Typové řady FR-S500S, FR-E500 a FR-A540 úspěšné modelové řady frekvenčních měničů FR 500 společnosti Mitsubishi Electric mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Pokud se zákazník naučí pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k typu jinému.

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem pro bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pro všechny typy je k dispozici software VFD Setup (OS MS Windows 95/98), který umožňuje zobrazení průběhu proudu, napětí a frekvence měniče, dovoluje simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry dle potřeb aplikace.
Modely řady FR 500 jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS 485, jímž může být propojeno až 32 frekvenčních měničů. Pomocí telefonní linky a modemu je možná dálková diagnostika a nastavení parametrů měniče i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového zákazníka. Frekvenční měniče při zapnutí omezují nabíjecí proud a kompenzují skluz asynchronního motoru. Jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální šířkovou pulzní modulací - Soft PWM, umožňují předvolbu až 15 rychlostí, mají technologický PID regulátor (umožňující regulaci tlaků, teplot a hladin v nádrži) a funkci automatického restartu po výpadku napájení. Každá řada má různý rozsah výkonů i své specifické vlastnosti.
Reklama
Reklama

Frekvenční měnič FR-S500

Firma AutoCont Control Systems představila na MSV 2000 jarní překvapení Hannoverského veletrhu - frekvenční měnič FR-S500 pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1x 230 V/50Hz), jehož nejvýznamnější změnou a předností je možnost jednoduchého a rychlého ovládání pomocí zadávacího kolečka. Zadávací kolečko nahrazuje tradiční skupinu kláves a přispívá k mnohem snadnější a rychlejší volbě jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů. Tovární nastavení měniče standardně umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům, čímž je téměř nemožné provést chybné nastavení měniče.

Frekvenční měnič FR-E500

Tuto řadu charakterizuje zlepšený krouticí moment při nízkých otáčkách f = 1 Hz, který umožňuje řešit individuální požadavky na regulaci pohonů. Malé rozměry přispívají k jejich uplatnění v širokém spektru aplikací. Kromě možnosti připojení tlumivky do stejnosměrného meziobvodu mají tyto měniče vestavěný brzdný tranzistor, funkci jednorázové automatické detekce a nastavení měniče podle parametrů motoru (off-line auto-tuning), detekci nulového proudu pro mechanickou brzdu, napěťový analogový výstup 0 - 10 V a 2 analogové vstupy 1x 4 - 20 mA a 1x 0 - 10 V.
Řada FR-E500 je vhodná především pro:
 • systémy transportu materiálů (pásové, řetězové nebo šnekové dopravníky);
 • stroje pro zpracování kovu, kamene, dřeva nebo plastů;
 • paletizéry, manipulační stroje;
 • pohony ventilátorů a čerpadel;
 • textilní stroje (tkalcovské stavy, dopřádací stroje);
 • systémy pohonů vrat a bran.
 • Frekvenční měnič FR-A540

  Hlavní předností je vynikající stabilita otáček s funkcí on-line auto-tuning, řízené brzdění při výpadku napájení (power down breaking) a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici až 8 jazyků). Měniče této typové řady jsou ideální pro aplikace v pohonech, kde se vyžaduje velký krouticí moment a mimořádně přesný plynulý chod v celém rozsahu otáček. Jsou to především následující aplikace:
 • obráběcí stroje - vřetenové pohony;
 • polohovací pohony;
 • pohony zdvihacích zařízení;
 • výtahy a dopravníky;
 • pohony jeřábů;
 • textilní stroje.
 • Pro komunikace ve standardních otevřených průmyslových sítích Profibus/DP, Device Net a CC Link disponují typové řady frekvenčních měničů FR-A540 a FR-E500 snadno vyměnitelnými přídavnými komunikačními kartami. Tato vlastnost nabízí možnost integrovat frekvenční měniče do komplexní automatizační aplikace.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10503
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Výroba / Měření
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Trendy ve světě přesné měřicí techniky

  Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

  Malé velké změny - čidla pro pneumatické válce

  Historicky prošla magnetická čidla pro snímání poloh pneumatických válců zajímavým vývojem. Jsou stále menší, výkonnější, levnější a ještě déle vydrží.

  Inovace senzorů na veletrhu Amper 2015

  Na brněnském výstavišti proběhne ve dnech 24. až 27. března 2015 mezinárodni veletrh elektroniky Amper, na kterém představí novinky v sortimentu senzorů také společnost Micro-Epsilon.

  Související články
  Regulace jalového výkonu u fotovoltaických elektráren

  Úvodem článku se zamysleme nad několika údaji, které vycházejí z oficiálních dat zveřejněných Energetic-kým regulačním úřadem za rok 2011. Instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) byl v roce 2011 celkem 1971 MW a ve větrných elektrárnách (VTE) 219 MW, což je asi 10 % z celkového instalované-ho výkonu v elektrizační soustavě (ES) v ČR. Podle vyjádření ČEPS a ze studie ústavu EGÚ Brno, podle něhož česká elektrická síť dlouhodobě nezvládne více než 1 650 MW z neřiditelných zdrojů je zřejmé, že jsme se na tuto hranici již dostali.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Automatizace bez zbytečných limitů

  Většinou jsou uváděny desítky technických "nej", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu.

  Plováčkové průtokoměry na olej

  Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

  Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

  V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

  Analýza ozubení rychlostí světla

  Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

  Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

  Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

  Revoluční linka pro měření kvality

  Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

  Měřím, měříš, měříme…na obráběcím stroji

  V moderních výrobních systémech složených z CNC obráběcích strojů je měření a kontrola nástrojů pro preventivní zajištění kvality nepostradatelná. Změřená data nástrojů nebo změřené hodnoty obrobků jsou potom použity k automatickému výpočtu kompenzačních hodnot v probíhajícím výrobním procesu. Pomocí automatické kompenzace rozměrů nástrojů nebo případnou výměnou nástrojů zůstávají výsledky obrábění stabilní.

  Elektrické polohování? Snadno a pro každého!

  S výjimkou specialistů si většina z nás pod pojmem elektrické servo v oboru automatizace představí složitou techniku určenou právě oněm expertům. Pokrok nejen v oboru elektrických pohonů však směřuje k výraznému zjednodušení, nejnovější generaci servomotorů Festo uvede do provozu i laik. Výrazně přitom pomáhá především software Festo Automation Suite, postupně integrující všechny dříve samostatné pomůcky a nástroje.

  Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

  Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

  Chytré stroje přivádějí továrny k životu

  Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit