Témata
Reklama

Obalové materiály s vypařovacími inhibitory koroze

Při dlouhodobém skladování nebo při přepravě výrobků a zařízení do jiných klimatických oblastí (tropických, arktických, při zámořské dopravě) se používají různé obalové materiály. Přepravní balení chrání výrobek proti mechanickému poškození při manipulaci a podle svého uspořádání i částečně proti klimatickým vlivům.

Běžné obalové materiály neposkytují výrobkům dostatečnou protikorozní ochranu. Účinnost ochranného balení závisí na vlastnostech použitého obalového materiálu a na provedení obalu, tj. především na těsnosti uzavření. Dobré balení je účinným flitrem pro pevné částice znečištění, ale plynné znečištění, např. SO2, může většinou obalů pronikat. Téměř každý obalový materiál je propustný pro vodní páru. Uvnitř obalů vlivem kolísání denních teplot, vysokou tepelnou kapacitou a kondenzacemi během chladnějších nočních období dochází k hromadění vlhkosti v plynné i kapalné podobě.
Reklama
Reklama

Funkce inhibitorů koroze

Podle typu přepravního balení se užívají další způsoby vnitřního ochranného balení s použitím vysoušedel nebo vypařovacích inhibitorů koroze. Vypařovací inhibitory koroze jsou většinou směs několika chemických sloučenin zpomalujících nebo zastavujících korozi kovů, které jsou dostatečně těkavé tak, aby za běžných teplot přecházely do plynné fáze. Vypařovací inhibitory koroze se pak v obalech uvolňují ze svého nosiče (papír, fólie, polyuretanová pěna, polystyren, křída) a vyplňují celý vnitřní prostor obalu a ve svém okolí vytvářejí prostředí nasycené parami inhibitoru. Z takto nasycené atmosféry se inhibitory absorbují na kovovém povrchu, kde vytvoří velmi tenkou - monomolekulární - ochrannou vrstvu. V přítomnosti již velmi malého množství vlhkosti se tato vrstva rozpustí a vytvoří ochranný film mezi vrstvou vlhkosti a povrchem kovu. Tímto způsobem jsou chráněny i povrchy, které nejsou v přímém styku s inhibitorem, obalovým materiálem či konzervačním prostředkem. Vypařovací inhibitory dosahují i na obtížně dostupná místa vnitřního prostoru zařízení - do dutin, štěrbin apod. Předpokladem účinnosti těchto inhibitorů je hermetické uzavření (balení do fólie, kontejnery, vnitřní povrchy trubek, nádrže apod.). Pokud není hermetičnost balení porušena, je ochranná účinnost vypařovacích inhibitorů koroze v běžných podmínkách cca 2 roky.
Nejběžnější způsob aplikace vypařovacích inhibitorů je jejich nanesení na obalové papíry. Antikorozní papíry se používají k přímému balení výrobků, k vykládání krabic, beden, přepravních obalů, k prokládání výrobků skladovaných ve vrstvách. Pokud nejsou tyto papíry upraveny vrstvou plastu, je nutné použít k přebalení výrobku ještě další bariérový materiál, např. PE fólii. Tímto způsobem se omezuje průnik kapalných a plynných složek vnějšího prostředí k výrobku a současně se omezuje i únik par inhibitoru do vnějšího prostředí.

Výrobci antikorozních papírů

V ČR se již dlouho vyráběly antikorozní papíry s vypařovacími inhibitory koroze pod obchodním označením SVIK. Z původně širokého sortimentu antikorozních papírů se v současné době vyrábí papír SVIK UNI PE 110 (Papírografia). Jedná se o papír s jednostranným nánosem směsného vypařovacího inhibitoru s vrstvou polyetylenu. Jako směsný vypařovací inhibitor se používá směs dusitanu sodného, 1,2,3-benztriazolu a močoviny. Směsný inhibitor chrání tyto kovy: ocel, chrom, nikl, měď, částečně zinek, hliník, stříbro, paladium, jejich slitiny a povlaky. Antikorozní papíry s vypařovacími inhibitory koroze vyrábí také mnoho zahraničních firem, které mají v ČR svá obchodní zastoupení (např. Daubert, Sandos, Brangs + Heinrich, Branopac atd.). Velmi široký sortiment obalových materiálů s vypařovacími inhibitory vyrábí firma Cortec (USA) - papíry, fólie, smrštitelné fólie, atd. Fólie s vypařovacími inhibitory (fólie Zerust E, Zerust NE a Zerust MM) vyrábí v ČR Fatra Napajedla.

Zkoušky ochranné účinnosti

Ke zkouškám se používají kovové vzorky, které jsou umístěny do zkušebního systému se zkoušeným obalovým materiálem. Zkušební systémy se exponují ve zkušebním prostředí s cyklickým režimem: 16 hod. při teplotě 40 °C a 8 hod. při teplotě 20 °C. Po 12 cyklech expozice v těchto zkušebních podmínkách je korozní napadení kovových vzorků s různými antikorozními papíry rozdílné.
Oproti klasickým způsobům konzervace olejovými či voskovými prostředky má použití antikorozních obalů s vypařovacími inhibitory koroze mnoho výhod - zajišťují bariérovou i inhibiční ochranu kovových povrchů, snadno se aplikují a odpadají problémy s dekonzervací.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10545
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Související články
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Náhoda jako impulz inovace nátěrové hmoty

Kdyby nespadlo jablko Newtonovi na hlavu, nebylo by gravitačního zákona. Totéž lze říci o náhodné plísni, z níž Flemingovi vzešel penicilín. Nebýt rozsáhlé zakázky povrchových úprav osmi tisíců konstrukčních dílů Metalkovu Vlašim pro General Electric v Abu Dhabí, nepřišel by významný světový výrobce nátěrových hmot na zcela specifický technologický problém. Roli hrála náhoda, ne špatná práce výrobce.

Předúpravy povrchů velkorozměrných ocelových konstrukcí

V letech 2014 až 2016 budovala jako generální dodavatel firma S.A.F. Praha, spol. s r. o., technologická zařízení pro mechanické předúpravy povrchu, odmašťování a termické nástřiky ve výrobním závodě polské firmy Famet v blízkosti města Opole. Investor a uživatel vyrábí zařízení pro energetiku, plynárenský a ropný průmysl, jejichž součástí jsou velké ocelové svařence s hmotností do 250 tun.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit