Témata
Reklama

Bez růstu kvalifikace neroste ani zisk

Růst kvalifikační úrovně pracovníků musí být jedním z hlavních momentů řídicí práce každého odpovědného vedoucího. O tom se sice mluví již hodně dlouho, ale ne vždy se záměr setká s úspěchem, nebo alespoň s dobrou vůlí.

Řeč je o procesu vlastního firemního vzdělávání. Zkušenosti ze světa ukazují, že ani takové školení vlastních zaměstnanců nemusí vždy znamenat pouhou konvenční, stereotypní a přitom ještě nákladnou záležitost.
Reklama
Reklama

Cesta pro menší firmy

Někteří zkušení znalci prostředí menších nebo středně velkých společností v USA doporučují, aby si tvůrci firemních vzdělávacích programů nestavěli žádné vzdušné zámky a zbytečně tak neinvestovali značné prostředky, když existují levnější způsoby. Jedním z nich je požádat o pomoc či o podporu velké firmy - aby zapůjčily své učební osnovy, případně výukové technické pomůcky. Obvykle lze najít půdu, na které se bude dařit nejen "obdarované" malé firmě, ale i "dárci". Právě obchodní zájmy jsou nejlepším východiskem k takové spolupráci, protože i pro obří společnost je občas výhodnější zadávat výrobu toho či onoho dílčího produktu malé firmě souběžně s pomocí při zvyšování kvalifikace jejích pracovníků.
To je případ firmy Unitech Composites z Hayden Lake ve státě Idaho. Tento výrobce drobných kombinovaných součástek pro letecký průmysl si vypůjčil důmyslné pomůcky pro výuku nových metod vyhodnocování projektů právě od obří společnosti Boeing, které dodává část své produkce. Vedení firmy Unitech Composites se ovšem obrátilo i na další velkou americkou společnost, kterou představuje známý chemický koncern E. I. du Pont de Nemours. Šéfové tohoto gigantu ochotně vyšli malé firmě vstříc, a to nejen proto, že Unitech od nich odebírá jejich výrobky, ale i z toho důvodu, že tuto akci využili k propagaci vlastní prestiže. Du Pont totiž vyslal do firmy Unitech několik svých špičkových manažerů s cílem vést výuku v jejích školicích kurzech.

Podniková univerzita Intelu

Jednu z dalších takových velkých společností, která je nápomocná menším firmám ve školení jejich vlastních zaměstnanců, představuje americký Intel. Tento největší výrobce mikročipů na světě si ovšem vychovává i své kmenové pracovníky. Na jejich školení ve vlastním vzdělávacím středisku, pro které se již vžilo pojmenování "podniková univerzita", vynakládá úctyhodných 6 % ze svých nákladů na výplaty a mzdy zaměstnanců. To například v roce 1996 představovalo 160 milionů dolarů. Jednou ze zásad, kterými se Intel řídí, je, že na její půdě musí učit všichni řídící manažeři této společnosti, a to nejméně po dobu jednoho čtvrtletí. Další zásadou je, že každý, kdo zde aspiruje na získání vyššího postavení či jeho udržení, je povinen získat takzvanou zkušenost "2 + 2 + 2". Jde o odborné znalosti i osobní zkušenosti z praktického nasazení alespoň ve dvou odvětvích, řekněme v řízení určitého výrobního procesu a třeba ve firemních financích, a to nejméně ve dvou cizích zemích. Společnost Intel tak nejen v učebnách, ale i v každodenním provozu systematicky vychovává všechny své pracovníky k přesvědčení, že pouze úspěch může přitáhnout nejlepší lidi a že naopak jen nejlepší lidé jsou zárukou úspěchu. Nejde vlastně o žádnou výjimečnou filozofii, nýbrž o zcela jasný příklad aplikace zdravého rozumu do konkrétní praxe. Proto jsou lidé u společnosti Intel vedeni k tomu, že se mohou stát velkými - a firma vlastně o žádné jiné zájem nemá - jedině tehdy, když budou považovat každou přidělenou práci, i zdánlivě podřadnou, za velkou. "Lidé cítí, že Intel patří k těm, kdo na trhu vedou, že je to úspěšná a viditelná společnost, a chtějí být její součástí a aktivně se podílet na její velké cestě," říká Craig Barrett, prezident této světově proslulé společnosti, když vykládá o motivech, kterými jsou vedeni posluchači interních podnikových kurzů.

Prozatímní expert

Zůstává ještě jedna otázka: Intel je velká společnost, ale jak to dělají malé firmy, které nemají finanční prostředky ani časový prostor na školení vlastních zaměstnanců, a přesto nutně potřebují rychlé vyřešení té či oné technologické nebo marketingové záležitosti? V takovém případě se již řadě amerických firem vyplatil systém najímání expertů na dočasnou dobu, lépe řečeno na dobu nezbytnou ke zpracování příslušného úkolu s tím, že tento odborník bude mít zároveň k ruce vybraného kmenového pracovníka dotyčné firmy, aby ho souběžně "za pochodu" učil nové metodě. Zkušenosti s využitím takového "prozatímního" experta ukazují obvykle na tři výhody: nižší náklady, značnou účinnost a okamžitý odborný přínos.
"Náklady na školení vlastních odborníků, náklady na různé dávky a náklady spojené s nájmem nových lidí na jedné straně a s propouštěním jiných lidí na straně druhé - to vše tlačí naši firmu k tomu, aby si pro určitý dílčí úkol brala experta na dočasný úvazek," říká v této souvislosti John Danieli, šéf společnosti The Computer Merchant Ltd z Norwellu ve státě Massachusetts. A jeho slova, ovšem z pohledu z druhého břehu, doplňuje Ray Marcy, prezident firmy Interim Resources, která se specializuje na vysílání expertů k různým společnostem na krátkou dobu: "Té firmě, která si nás najala, tak zároveň přirozenou cestou pomáháme zvyšovat kvalifikaci jejích vlastních pracovníků, aniž by tito museli sedět půl roku v nějakém firemním kurzu nebo navštěvovat speciální večerní školu. Vědomosti a praktické dovednosti, které firmě předáváme během svého působení a které jí zůstanou i po našem odchodu, jsou pro takového klienta často mnohem cennější než to, co nám zaplatí za naše služby."

Pizza přímo od šéfa

Dobří pedagogové doporučují vedoucím činitelům firem, aby školení svých zaměstnanců za účelem zvýšení jejich kvalifikace vedli mimo jiné i s humorem a s využitím všech forem, které svojí nenuceností a přirozeností spíše připomínají zábavnou hru než nudný dril. Svědčí o tom třeba zkušenosti šéfů italských restaurací při zacvičování nových pracovníků. Tak například Guiseppe Bertucci, jenž stojí v čele velkého řetězce několika desítek pizzerií, doporučuje všem kolegům ve svém i v dalších oborech, aby neváhali v přípravě nějakého nového produktu nebo samotného otevření nového provozu jít příkladem mladším. Tvrdí, že vhodnou metodou je v tomto ohledu taková situace, kdy vedoucí činitelé firmy vezmou zástěry, nasadí si bílé čepice a postaví se vedle adeptů umění tvorby originální italské pizzy. Stejně tak firmě jen prospěje, když tito šéfové na několik dní, po které trvají technické přípravy premiéry nové restaurace, pracují jako číšníci, barmani a umývači nádobí. Bertucci říká, že se vždy těší na tuto manuální práci, která mu přináší nejen hezký pocit uspokojení, že nováčky něco naučí, ale která i jemu samotnému poskytne příjemné vytržení ze šedivého dne byrokracie a nudy z nekonečných porad mezi čtyřmi stěnami. "Je to obvykle taková zábavná část celého procesu otevírání nové restaurace," říká Bertucci a dodává: "Nováčkové nás vidí, jak se musíme svižně pohybovat po jejich boku, což je svádí k tomu, že i oni pracují o poznání lépe a intenzivněji."

E-learning

Metod zvyšování kvalifikace zaměstnanců je jistě ještě celá řada. V poslední době se hodně hovoří i o systému zvaném e-learning. Jde o školení prostřednictvím vyspělé informační technologie, tedy o živý přenos po webu nebo ve formě multimediálních instrukčních výukových programů na CD-ROM. Bohaté zkušenosti s tím mají v jedné divizi společnosti Rockwell Collins v Cedar Rapids v americkém státě Iowa, kde museli vyškolit manažery tak, aby je to příliš nevytrhovalo od vlastní práce a zároveň aby to příliš nezatížilo firemní pokladnu. A tak byl prosazen nápad zavést takový pracovní režim, aby se tito "posluchači" stali diváky a denně cestou on-line sledovali na monitoru vyučovací hodinu v délce trvání 26 minut. Náročný úkol byl splněn během dvou týdnů. Všichni pak byli překvapeni, jak hladce takové školení proběhlo, přičemž náklady byly minimální.
"Pomocí systému e-vzdělávání lze řešit mnohem účinněji především problematiku zkracování produkčního cyklu, přemosťování mezer v kvalifikaci pracovníků, zvyšování složitosti výrobků a využívání rychlých technologických změn, které vyžadují trvalou obnovu vědomostí," říká Paul Jeffries, šéf společnosti LogicBay Corporation v Minneapolis, a dodává: "V podmínkách rychlejších produkčních cyklů a zvýšené tržní konkurence je pro výrobce doslova kategorickým imperativem, aby rychle a efektivně školili zaměstnance, kteří pak zase budou dokonaleji ovlivňovat prodej, servis a celkové užití jejich produktu."
Dlužno dodat, že jen v takovém prostředí pak bude možno hovořit o zisku, anebo v nejhorším případě, například v období recese, o přežití s následnou rychlou obnovou. Vysoká kvalifikace lidí se totiž neztratí ani v éře poklesu a je dobře využitelná právě při rozběhu nových aktivit.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10507
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Související články
Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Financování podnikatelských investic

Společnosti působící na nebankovním trhu poskytly v loňském roce do české ekonomiky 124,3 miliard korun, což je o 0,8 miliardy korun více než v roce 2010. I přes nepříznivý vývoj ekonomiky všechny segmenty nebankovního trhu rostly.

Leasing strojů a zařízení

Společnost Deutsche Leasing ČR působí v České republice již od roku 1994 a specializuje se zejména na financování strojů a zařízení v následujících oblastech: kovoobráběcí, tiskařské, stavební a zemědělské stroje, dále pak manipulační technika, stroje na zpracování plastů a stroje pro potravinářský průmysl.

Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit