Témata
Reklama

European Coatings Show 2001 s novým profilem

Letošní bienální 6. veletrh povlaků v Norimberku, konaný ve dnech 3. až 5. dubna 2001, se výrazně profiloval do největší evropské akce pro organické povlaky, barvy, laky a jejich komponenty včetně tiskových barev.

V roce 1999 přibral do výstavních oborů lepidla a v letošním roce se stal i veletrhem stavební chemie. Tento trend posilují doprovodné akce; vedle tradičního kongresu Nürnberg Congress proběhl i kongres zabývající se oblastí lepidel Stick, kongres o tiskových barvách Ink Makers´ Forum a 3. kongres o stavební chemii Bauchemie Kongress.
Přestože mezi vystavovateli dominují chemické závody, má veletrh hodně společného i se strojírenstvím, mj. proto, že 24 % světové produkce, tedy 15,1 mil. tun barev, se v roce 1999 spotřebovalo jako průmyslové barvy, 13 % v oblasti ochrany proti korozi kovů a 9 % v automobilovém průmyslu. Očekává se, že tento podíl klesne, protože povrchová úprava automobilových plechů technologií coil coating se přesune přímo k výrobcům plechu. Na trhu se očekávají nové pigmenty, pojiva, aditiva, transparentní clearcoaty se stabilizací proti UV záření. Světový růst spotřeby je asi 12 % ročně, rychleji roste obliba polyuretanových systémů s asi 30% růstem a podíl systémů na vodní bázi, který dosahuje 20 %. Z hlediska nákladů jsou polyuretanové systémy velmi slibné, zejména procesy s aplikacemi primeru, basecoatu a topcoatu bez mezivytvrzení, tzv. wet-in-wet-in-wet. Technologie s konečným vytvrzením při teplotě pod 100 °C zatím nejlépe odpovídá představám automobilových výrobců (a nejen jejich) o dvoukomponentních polyuretanových systémech. Cesta vede i přes tenké povlaky tlouštěk kolem 0,6 mm s bezbarvým clearcoatem a přes plastové díly vybarvované při zastřikování nebo zapěnění a kryté probarvenou a bezbarvou fólií. Pro zkoušení povlaků přinesl veletrh několik zajímavých novinek.
Reklama
Reklama

Automatické přístroje pro korozní zkoušky

Tlak automobilového průmyslu na jakost povrchových úprav nutí jejich dodavatele k průběžné kontrole kvality ve vlastních zařízeních. Tomuto požadavku vychází vstříc dva němečtí výrobci zkušební techniky nabídkou automatizovaných zařízení pro nejpoužívanější korozní zkoušky, a to Kesternichovu zkoušku s SO2 dle ISO EN 6988 (DIN 50018) a zkoušku v solné mlze dle ISO EN 9227 (DIN 50221). Výrobce zkušební techniky Erichsen GmbH z Hemeru vystavoval automatické zkušební komory o obsahu 300 l, označené Hygrotherm 519 FA, s integrálním ovládácím systémem SPS. Výrobce zařízení pro korozní zkoušky Gebr Liebisch GmbH z německého Bielefeldu nabízí pro Kesternichovu zkoušku stolní zařízení Constanzo s manuálním dávkováním SO2 Gasomat a plně automatizované zařízení Constamatic G s objemem 400 l.
Nová metoda detekce delaminace povlaků podpovrchovou korozí a nitkové koroze při zkoušce dle ISO EN 4623 pomocí pulzní termografie vznikla spoluprací ústavu Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung v Branschweigu a firmy Pausch Messtechnik, Haan. Zkoušený materiál ohřátý krátkými tepelnými pulzy se snímá termokamerou, přičemž místa defektu a necelistvosti se zviditelňují jako "chladnější". Metoda byla původně vyvinuta pro kontrolu nátěrů na dřevě, je však vhodná i pro kontrolu povlaků na kovech, lakovaných dílů, lepených a pájených spojů, svarů i technologií mechanického spojování.

Design prodává i tloušťkoměry

Na veletrhu v Norimberku zaujal svým neobvyklým ergonomickým tvarováním bezkontaktní ultrazvukový tloušťkoměr Elcometer 456 britské firmy Elcometer Instruments Ltd. z Manchesteru. Přístroj ve třech bezkabelových provedeních Basic, Standard a Top má hmotnost 130 g včetně zdrojů, grafický podsvícený displej ve 12 jazycích a jednoduchou kalibraci podle piktogramů. Provádí 60 i více měření za minutu a v provedení Top může jeho paměť uložit až 40 000 měření v 999 blocích, příp. odeslat data do PC nebo tiskárny. Měří povlaky všeho druhu, i nevytvrzené povlaky na magnetických i nemagnetických substrátech, ve třech rozsazích 0 - 13 mm, s rozlišením 0,1 µm pro rozsah do 100 µm (1 µm do 5 mm, 10 µm do 13 mm) a s přesností měření ±1 - 3 %.
Novinkou je též bezkontaktní ultrazvukový tloušťkoměr Elcometer 550 pro měření tlouštěk nevytvrzených práškových povlaků, při jehož použití lze podle výrobce ušetřit 10 - 30 % prášku. Měří v rozsahu 30 - 110 µm s rozlišitelností 1 µm a s přesností ±5 µm v celém rozsahu.

Příště za dva roky

Další, v pořadí již 7. mezinárodní veletrh European Coatings Show 2003 se bude konat ve dnech 8. - 10. dubna 2003 na výstavišti Nürnberg Messe v Norimberku. Po letošních 654 firmách se očekává účast více než 700 firem. V roce 2002 se veletrh střídá s veletrhem práškových povlaků Powder Coating Europe 2002 ve dnech 15. - 17. ledna 2002, rovněž v Norimberku.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10529
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

Související články
Mikrosprejový značicí systém

Precizní sprejový značicí systém Micromark od Nordson EFD nanáší čisté, konzistentní body a proužky v rozsahu 3,3 mm až 30 mm bez přestřiku a ucpávání. Je navržen pro spolehlivý a bezúdržbový provoz a významně snižuje prostoje na automatických a poloautomatických výrobních linkách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvýšení přesnosti a univerzálnosti měření charakteristik povrchu

K úspěšnosti předního výrobce měřicí techniky společnosti Taylor Hobson Ltd., Velká Británie, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje firma Imeco TH, s.r.o., přispívá i těsná spolupráce s uživateli a reakce na současné potřeby průmyslu. Taylor Hobson se proto zaměřil na dominantní prvky výrobních procesů, které jsou rozhodující pro řízení kvality v přesném průmyslu. Poslední vývoj měřicí techniky pro měření charakteristik povrchu přinesl několik novinek, které najdou uplatnění tam, kde přesnost, rychlost a univerzálnost prostředků kontroly hrají klíčovou roli.

Lze zastavit časový rozvoj opotřebení řezných nástrojů?

Je to noční můra výrobců řezných materiálů, ale sen jejich uživatelů. Ve své podstatě již Taylorovy konstanty cT vyjadřují velkoryse čas obrábění řeznou rychlostí 1 m.min-1 (řádově 109÷1013). Ten však představuje v extrémním případě fantastických 19 milionů let obrábění – 24 hodin denně, 365 dnů v roce. To se však nestane, protože se nástroj zničí mnohem dříve jinými mechanismy opotřebení.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit