Témata
Reklama

Tryskací zařízení

Pro mnoho povrchových úprav představuje tryskání nepostradatelnou základní a nejlevnější předúpravu povrchu. U řady výrobků je při současném rozsáhlém výběru tryskacích prostředků povrchovou úpravou finální a v pískování skla i prostředkem uměleckého vyjádření.

Pro čištění malých odlitků, odstraňování otřepů, koroze, okují, starých povrchových úprav, dále pak pro úpravy před a po pájení ručním tryskáním, dekorativní úpravy a pískování skla jsou určeny tryskací kabiny řady TB 90, TB 120, TB 150 a TB 120 v šířkách 880 až 2000 mm a o hloubce 760 až 1300 mm. Tyto tryskací kabiny firmy 1. Toušenská, s. r. o., jsou k dispozici nejen v injektorové, ale i tlakové verzi, a to s objemem 10 - 100 l a s výběrem příslušenství, jako jsou např. točny, bubny, polohovací přípravky, přídavné tryskací pistole a zařízení pro průchozí tryskání tyčového materiálu. Ekologické kabiny umožňují tryskání všemi druhy tryskacího materiálu do velikosti zrna 1,2 mm v uzavřeném oběhu s ekonomickým odsáváním. Přípojný tlak pro trysky průměru 2 - 9 mm je 0,2 - 0,5 MPa se spotřebou tlakového vzduchu 134 - 275 m3.h-1. Kabiny mají pryžové vyložení pracovního prostoru, utěsnění průchodů a vytvářejí podtlak v pracovním prostoru. Ovládají se nožním spínačem s možností elektronické aretace a nastavení délky doběhu.
Reklama
Reklama

Kombinované tryskací kabiny

Přechod mezi tryskacími kabinami a komorami tvoří kombinované tryskací kabiny, určené k otryskávání malých a středních dílů a konstrukcí. Menší díly se tryskají zvenku jako u běžných kabin; tryskání větších a členitějších dílů může obsluha provádět uvnitř kabiny. Kombinované kabiny z řady ozn. M-systém se dodávají ve dvou velikostech vnitřního prostoru, a to 3 m x 2 m x 2,2 m a 4 m x 3 m x 2,2 m (d x š x v). Zařízení je vybaveno tlakovou jednotkou o objemu 70 - 200 l, pracující v uzavřeném okruhu s tryskacími médii všeho druhu do velikosti zrna 1,2 mm. Na přání lze kabinu vybavit injektorovou pistolí pro tryskání tenkých plechů.

Tryskání rozměrných dílů

Nejnovějším zařízením je tryskací komora TH kontejnerového provedení, určená pro ekologické tryskání rozměrných dílů a konstrukcí různých rozměrových provedení. Má uzavřený okruh s odsáváním a filtrací, recyklací vzduchu a tryskacího média a s tlakovou jednotkou o objemu 70 - 200 l s přípojným tlakem 0,3 - 0,7 MPa pro trysky průměru 5, 7 , 9, 13 a 15 mm. Komora je řešena jako jednostranná s vraty na čele nebo na boku, nebo jako průjezdná s vraty na čelech. Podlaha je ze zesílených roštů s kolejovou dráhou pro zavážecí vozík, pod nimiž je hrablový dopravník na sběr tryskacího materiálu. U stropu je možno umístit závěsnou dráhu s nosností max. 1000 kg. Odhlučnění a ochrana proti odletujícím částicím jsou řešeny vyměnitelnými pryžovými závěsy.
Dlouhodobé a rozsáhlé zkušenosti s M-systémem při předúpravách a povrchových úpravách umožňují nabídnout zákazníkům s dodávkou zařízení i know-how pro uvažovaný výrobní program.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10504
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Funkční materiály pomocí depozice atomových vrstev

Depozice atomových vrstev (ALD – Atomic Layer Deposition) je technologie využívající depozice tenkých vrstev na povrch substrátu s přesností v atomovém měřítku, založená na řadě reakcí výchozí látky v plynném stavu s povrchem substrátu. Většina ALD reakcí používá dvě chemické látky, které se nazývají prekurzory.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit