Témata
Reklama

Nová technologie pro nanášení práškových plastů

Lakovací linky Ideal-Line jsou v posledních dvou letech standardně vybavovány buď aplikačním zařízením tribo z produkce firmy Ideal-Line, nebo elektrostatickými pistolemi švýcarské firmy ITW Gema. Z produkce firmy ITW Gema bychom vám rádi představili novou technologii pro nanášení práškových plastů - Easy.

Série ručních zařízení Easy obsahuje tři typy zařízení: Easy-B (s odebíráním prášku z krabice), Easy-F (fluidizační zásobník) a Easy-S (s míchačkou a spodním podáváním). Všechny mohou být vybaveny jednou nebo dvěma pistolemi a řízením. Základní komponenty nové ruční série tvoří řídicí jednotky EasyTronic, ruční pistole EasySelect a ejektor EasyFlow. Všechny elementy byly vyvinuty pro co nejsnadnější ovládání.
Reklama
Reklama

Řízení pistolí EasyTronic

Řízení pistolí EasyTronic bylo cíleně sestrojeno tak, aby se co nejjednodušší obsluhou docílilo pokaždé opakovatelných výsledků nanášení, nezávisle na uživateli a nezávisle na typu prášku. Nanášecí programy garantují nejoptimálnější výsledky nanášení. S programem "Plochá tryska" nebo "Kruhová tryska" je automaticky zvoleno optimální množství vzduchu pro ofuk elektrody.
Množství prášku se nastavuje nezávisle na celkovém množství vzduchu. Rozdělení ejektorového a přídavného vzduchu se děje automaticky.
Volbou tří různých nanášecích programů - "Ploché dílce", "Profilované dílce" nebo "Přestřik" - se automaticky nastaví vysoké napětí a proud na optimální hodnoty. Program "Ploché dílce" nabízí největší plošný výkon při vysoké účinnosti. Program "Profilované dílce" nabízí optimální hodnoty ke stříkání profilů s prohlubněmi a ohyby. Lakování komplikovaných dílů, již lakovaných dílů a dílů náchylných ke vzniku "pomerančové kůry" se provádí programem "Přestřik". Zde je současně integrována i funkce SuperCorona.
Funkční poruchy jsou signalizovány pomocí osmi diod. Při vypnutí zařízení jsou všechna nastavení automaticky uložena a mohou být kdykoli vyvolána.

Pistole EasySelect

Největší předností nové pistole EasySelect je integrované dálkové řízení. Množství prášku a program nanášení mohou být jednoduše nastaveny na pistoli. Aby se mohlo docílit optimálního nabití prášku u všech nanášecích programů, byly nově navrženy držáky elektrod a ploché trysky. Dodatečně tak bylo dosaženo i jemnějšího oblaku prášku, což je předpokladem pro docílení vysoké kvality nanášení. Zvláštní důraz byl kladen na absolutní těsnost konstrukce pistole. To zabraňuje tvoření svodových proudů a úbytku nabíjecího proudu. Tím je umožněno trvalé zpracovávání i nejtěžších prášků (metalických) bez použití speciálních koncovek či trysek.

Ejektor EasyFlow

Rovnoměrná doprava prášku a snadno čistitelná vnitřní konstrukce jsou nejvýznamnějšími vlastnostmi ejektoru EasyFlow. Optimální vnitřní uspořádání ejektoru s integrovanou ejektorovou tryskou dovoluje jednoduché čištění profouknutím. Podle druhu zpracovávaného prášku může být ejektorová trubice dodávána z různých materiálů.
Stříkací zařízení Easy bylo vytvořeno s důrazem na co nejjednodušší obsluhu a pro dosažení opakovatelné kvality povrchu nezávisle na typu prášku a zručnosti pracovníků. Dle našich dosavadních zkušeností se to vývojovým pracovníkům opravdu podařilo. Firmu ITW Gema zastupuje na českém trhu ITS Brno.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10533
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Nový druh maskování pro metrické šrouby

Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Lasery s krátkými pulzy pro povrchové úpravy

Pulzní nanosekundové vláknové lasery mají v průmyslových aplikacích více jak dvacetiletou tradici a dnes jsou již standardními nástroji, které se používají při zpracování materiálů. I když se původně tyto lasery potýkaly s velmi nízkými průměrnými výstupními výkony (pouze cca 10 W), nyní jsou díky velmi kvalitnímu svazku vhodné pro laserové značení a přesné obrábění. Jejich jednoduchá integrace umožňuje efektivní opracování povrchu vysokou rychlostí i při větších rozměrech součástí. To je konkrétně při laserovém čištění a dalších povrchových úpravách velkou výhodou.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit