Témata
Reklama

Automatická detekce povrchových vad pásu

Zvyšování jakosti výroby u výrobců kovového i nekovového pásu se neobejde bez nutnosti průběžného sledování viditelných vad na páse, ať už se jedná o dírkovatost pásu, trhliny, lesk, fleky, škrábance, otlaky od válců či jiné povrchové vady.

V současnosti je nejrozšířenějším způsobem kontroly průběžné sledování povrchu pásu člověkem, a to převážně pouze z jedné strany pásu. Nevýhodou je velice náročné nepřetržité sledování pracovníkem, který ani při sebevětší pozornosti nemá šanci zachytit všechny vady a přitom je okamžitě vyhodnocovat a zaznamenávat.
Reklama
Reklama

Zařízení Surfscan

Donedávna bylo nutné zařízení určené pro automatické sledování povrchových vad pásu dovážet ze zahraniční. Cenově však bylo toto řešení pro tuzemské podniky nedostupné. Na základě poptávky výrobců kovového pásu investovala firma UVB Technik, s. r. o., do vývoje vlastního zařízení pro zvýšení stupně vyhodnocování viditelných povrchových vad pásů. Vyvinuté zařízení Surfscan pracuje na bázi CCD kamery s velkým rozlišením, napojené na výpočetní systém pro automatickou průběžnou detekci vad na páse, a je koncipováno pro instalaci přímo na výrobní lince. Toto zařízení snímá v reálném čase povrch pásu z jedné nebo z obou stran a vyhodnocuje viditelné povrchové vady, ať už jde o rozválcované vměstky, otlaky válců, škrábance nebo povrchové znečištění pásu.
Detekované vady jsou zaznamenány do souboru pro archivaci nebo tisk protokolů k jednotlivým svitkům. Technologický výstup spínaný v reálném čase umožňuje výstražnou signalizaci pro obsluhu linky, případně ovládání signovacího zařízení, které vadné části pásu viditelně označí. Operátor může na terminálu systému zadávat parametry stupňování citlivosti rozlišení vad a na monitoru sledovat barevně zviditelněné vady na probíhajícím páse. Kromě souřadnic detekované vady, zaznamenaných do souboru, je možné do paměti ukládat i obrázky zaznamenaných vad pro pozdější vyhodnocení operátorem. Zařízení Surfscan je neocenitelnou pomocí při detekci vad a klasifikaci, ovšem operátor zůstává konečným článkem, který přijímá rozhodnutí týkající se celkové kvality vyráběného pásu.
Díky modulární konstrukci je možné zařízení použít pro celou škálu různých aplikací sledování a detekce povrchových vad kovových i nekovových pásů, například ocelového, mosazného či hliníkového pásu, dále papíru, fólií apod., přičemž volitelné parametry umožňují přizpůsobit sestavu konkrétním požadavkům. Neustále se zvyšující parametry a snižující se ceny dostupné výpočetní techniky v současnosti umožňují sestavení tohoto zařízení za velmi přijatelné ceny.

Přínosy zařízení pro detekci vad

Při použití systému pro automatickou detekci povrchových vad je možné v mnoha aplikacích počítat s velmi rychlou návratností vložených investic. Za tepla válcované kovové pásy mohou obsahovat různé povrchové vady zapříčiněné chybami již při odlévání nebo přímo při válcování, další příčinou vzniku povrchových vad může být manipulace se svitky. Většina vad kovových pásů může být objevena při moření, protože čistý povrch je ideální pro jejich optické zviditelnění. Použití zařízení Surfscan v průběhu mořicího procesu za tepla válcovaného pásu má přímý vliv na snižování nákladů výroby, neboť zabraňuje dalšímu zpracování vadného materiálu a omezuje přetrhávání pásu v procesu válcování za studena. Mezi takovéto nebezpečné vady patří špatné svary, vady hran, struskové švy, otlaky, díry a zaválcované vměstky. Pokud dojde ke zlomu pásu, je zničen svitek, jsou poškozeny válce ve studené válcovně a je ztracen drahý výrobní čas. Zničený svitek musí být prodán jako šrot, případně může být využita pouze jeho část. Zlomem poškozené válce musí být vyměněny a přebroušeny, případně zcela vyřazeny a zakoupeny nové. Spolehlivá detekce povrchově viditelných vad po moření může předejít výrobě šrotu v procesu studeného válcování a tak podstatně snížit náklady válcovny. Nejhorší případ by nastal, pokud by vadný svitek prošel všemi etapami zpracování a stížnost by přišla až od konečného zákazníka.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10536
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Lehké konstrukce automobilů - Specifické povlaky hlubokotažných ocelí

Na konstrukční materiály používané při stavbě automobilové karoserie jsou kladeny mimořádné požadavky. Specifické podmínky musejí splnit zejména vnější povrchové díly karoserie, které jsou nositeli designu vozu a které tím i do značné míry rozhodují o prodejnosti a úspěšnosti daného modelu. Kromě základních mechanických podmínek musejí povrchové díly splnit perfektní lakovatelnost, mimořádnou korozní odolnost, ale také musejí mít schopnost bezproblémového zpracování – ať už lisováním, nebo rozmanitými technologiemi spojování, jako je laserové pájení a lepení.

Související články
Tryskání až 250 tun těžkých odlitků

Pokud jde o výrobu nesmírně velkých, těžkých a složitých odlitků, je jejich původcem slévárna PJSC Energomashspetsstal. S procesem odlití je spojena rozsáhlá kontrola kvality. Aby byl získán povrch o požadované kvalitě, jsou až 12 metrů dlouhé, 7 metrů široké, 5 metrů vysoké a až 250 tun těžké díly tryskány. Zařízení, které je vůbec celosvětově největším tryskacím zařízením, koncipovala společnost Rösler, která se přitom zcela přizpůsobila stávající prostorové situaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyšší výkon při nižších nákladech

Energetická účinnost výrobních strojů a zařízení se dostává stále více do centra pozornosti. To je určitě důvod, proč je stále více tryskacích zařízení vybavováno turbínami Rösler Long Life Rutten - umožňují totiž energetické úspory až 25 %.

Kompozitní galvanické povlaky

Stále se zvyšující požadavky na vlastnosti povrchů urychlily vývoj slitinových povlaků kombinovaných s povlaky kompozitními, čímž se vzájemně kombinují a rozšiřují výhody a možnosti nových povlaků.

Vyhodnocování čistoty povrchu

Možnosti kontroly čistoty povrchu z hlediska mastných a prachových nečistot se rozšířily o metodu kontinuálního skenování v reálném čase. Metoda doplňuje již existující statický způsob detekce a přináší možnost snadné a rychlé namátkové kontroly komplexních kovových výrobků a součástí. Její univerzálnost dovoluje použití přímo v provozu, není zapotřebí žádné testovací temné komory, ani laboratoře.

Analýza tloušťky pokovení ručním spektrometrem

Příspěvek pojednává o možnostech ručního spektrometru Delta pracujícího na principu ED-XRF (energiově disperzní rentgenové fluorescenci) a jeho možnostech analýzy tloušťky galvanických vrstev.

Nastavení vlastností povlaků na tvářecím nástroji

U tvářecích nástrojů opatřených tvrdým povlakem je kvalita povrchu zlepšována broušením nebo válečkováním. Koeficient tření může být významně redukován me-chanickým dokončovacím obrobením tvrdé otěruvzdorné vrstvy. Nejlepší výsledky byly dosaženy u broušených vzorků.

Mikrosprejový značicí systém

Precizní sprejový značicí systém Micromark od Nordson EFD nanáší čisté, konzistentní body a proužky v rozsahu 3,3 mm až 30 mm bez přestřiku a ucpávání. Je navržen pro spolehlivý a bezúdržbový provoz a významně snižuje prostoje na automatických a poloautomatických výrobních linkách.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Moderní způsoby ochrany vysokopevných ocelí

V posledních letech je v automobilovém průmyslu kladen stále větší důraz na snižování hmotnosti vozu, potažmo spotřeby a z ní plynoucích emisí, za současného zvýšení bezpečnosti posádky. Jednou z možností, jak splnit tyto požadavky, je nahrazení starých materiálů používaných pro výrobu určitých komponentů za nové, pevnější. Díl z pevnějšího materiálu může být tenčí a potažmo i lehčí oproti dílu původnímu, ale současně je schopen vydržet stejné, nebo i větší namáhání.

Ani vývoj briketovacích lisů nespí…

Fakt, že vývoj vlastních výrobků je důležitou činností každého výrobce, a to v jakémkoli oboru, je neoddiskutovatelný. Bez této drahé a náročné činnosti každý výrobce riskuje propad a nečinností dává náskok konkurenci. To jsou obecná pravidla, která každý zná, ale ne každý z řad středních podniků toto dokáže realizovat samostatně a ve vysokém tempu. Společnost Briklis taková je. Na svém stánku na MSV 2017 v Brně svůj vlastní vývoj představí.

Efektivní obrábění hliníkových tlakových odlitků

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit