Témata
Reklama

Veletrh Finet 2001 zahajuje

Ve dnech 29. až 31. května 2001 se ve Veletržním paláci v Praze uskuteční 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001. Pro prezentaci oboru je zajištěna účast téměř stovky vystavovatelů z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi se představí odborní garanti veletrhu a jejich členové.

Česká společnost pro povrchové úpravy

Česká společnost pro povrchové úpravy (ČSPÚ) je nezávislá a dobrovolná stavovská organizace sdružující pracovníky tohoto oboru s cílem podpory informovanosti, rozvoje vzdělávání a garantování odbornosti oboru.
Své poslání tato společnost naplňuje organizováním odborných konferencí, seminářů a výstav, garantováním vzdělávacích akcí, zajišťováním poradenské činnosti a v neposlední řadě i vyhledáváním výrobních zakázek a obchodních kontaktů vhodných a potřebných pro své členy i pro rozvoj oboru. Společnost spolupracuje s odbornými organizacemi a asociacemi jednotlivých zaměření a specializací v ČR i v zahraničí.
Pro své členy vydává informační bulletin Zpravodaj ČSPÚ s aktuálními informacemi, nabídkami a zprávami z oboru a informuje na www.echoplus.cz o své činnosti i dění v oblasti povrchových úprav.
Mezi členy ČSPÚ, kteří se budou na veletrhu Finet prezentovat, patří např. firma Aquacomp Hard, která se zabývá komplexními dodávkami zařízení pro galvanizovny včetně čisticích a zneškodňovacích stanic a zařízením pro předúpravu povrchů. Dalším vystavovatelem je firma Schlötter, která nabízí přípravky a technologie pro galvanické povrchové úpravy. Ekotechnik nabízí rekonstrukce van a provozů povrchových úprav. Přípravky a lázně pro galvanické pokovování bude vystavovat firma Enthone. Společnost M.A.G. Galvanochemie bude mimo jiné prezentovat nové typy galvanických zinkovacích lázní s vysokou vyrovnávací schopností a vysokým stupněm ekologie, dále pak nové typy chromátů pouze s třívalenčním chromem a chromátové vrstvy s výrazně zvýšenou korozní odolností. Společnost Natis bude vystavovat přístroje pro měření tlouštěk a přilnavosti povlaků. Na stánku firmy Pragochema bude k vidění kapalný odmašťovací přípravek se současnou pasivací, omílací přípravek pro korozivzdorné materiály, lešticí pasty a další přípravky. Firma Technoservis MT se představí svými technologiemi chemického leštění, dále pak chemickým mořením slitin mědi bez NOx a sloučenin chromu. Zkušební techniku pro měření povlaků a hodnocení kvality povrchových úprav bude nabízet firma TSI System.Výrobky společnosti 3M bude nabízet firma AZ TECH.
Reklama
Reklama

Asociace českých a slovenských zinkoven

V posledním desetiletí bylo v ČR a SR postaveno 14 nových zinkoven a úplně zrenovovány další dvě, takže je možno tvrdit, že min 50 % českých a slovenských zinkoven má vybavení nejvyšší evropské úrovně. Dobré technické vybavení našich zinkoven dává předpoklady pro vytváření kvalitních povlaků. Neustálý kontakt se zahraničními aktivitami v oboru umožňuje využívat okamžitě nejnovější poznatky a aplikovat je v domácí produkci.
Povrchová úprava oceli žárovým zinkováním je moderní způsob protikorozní úpravy . V Evropě se ročně zpracuje 5 mil. tun oceli při spotřebě okolo 400 tis. tun zinku. V České republice se pozinkuje přibližně 70 tis. tun oceli a ve Slovenské republice 30 tis. tun, což činí dohromady asi 1,8 % evropské produkce.
Od roku 1995 existuje Asociace českých zinkoven AČZ, která je profesním sdružením zajišťujícím služby v oblasti techniky, technologie a ekologie. Na podzim roku 1999 byla podepsána dohoda mezi AČZ a Asociací slovenských zinkoven ASZ o vytvoření společného subjektu AČSZ, který je členem Evropského sdružení asociací žárových zinkoven EGGA, přidruženým členem sdružení výrobců zinku IZA a spolupracujícím členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. AČSZ provádí propagační a marketingovou činnost, pořádá odborné semináře a každoročně samostatnou konferenci žárového zinkování, které se pravidelně zúčastňují odborníci z celé Evropy.
Mezi členy AČSZ, kteří se budou na veletrhu Finet prezentovat, patří Slévárna-SZ-Žandov, která provozuje žárové zinkování odlitků z temperované litiny, a firmy Promptus, Zinkovna OstravaZinkovna Roudnice n. L., které představí své výrobky a nové trendy v žárovém zinkování.

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR

Toto zájmové sdružení výrobců nátěrových hmot, výzkumných ústavů a výrobců surovin pro nátěrové hmoty bylo založeno v roce 1994 a od počátku svého vzniku je kolektivním členem Svazu chemického průmyslu ČR. Posláním asociace je vytvářet podmínky pro rozvoj průmyslu nátěrových hmot na území České republiky a hájit specifické společné i individuální zájmy svých členů.
Členské společnosti asociace daly podnět k založení tříletého výzkumného projektu s pracovním názvem "Nátěrové hmoty pro 21. století", jehož řešitelem je Synpo, a. s., Pardubice. Projekt je financován členskými společnostmi asociace a má finanční podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním cílem projektu je zachytit nové trendy v průmyslu nátěrových hmot v silné evropské konkurenci.
Z členů AVNH ČR se na Finetu bude prezentovat samostatným stánkem společnost Synpo, která bude vystavovat nátěrové hmoty Akrylmetal - rozpouštědlové, syntetické, vodou ředitelné průmyslové barvy.
Z pověření všech členů zve představenstvo AVNH ČR návštěvníky do společného stánku, kde zájemci mohou získat podrobné informace o výrobních programech jednotlivých členů asociace a seznámit se s jejich výrobními novinkami.
V rámci veletrhu Finet 2001 se uskuteční odborný seminář s názvem Progresivní finální technologie, který pořádá ČSPÚ na Fakultě strojní ČVUT v Praze dne 28. května 2001. Seminář má za úkol předat nejnovější informace o technologiích, materiálech, zařízeních, legislativě i firmách a poskytnout orientaci a potřebné kontakty v celém tomto oboru. Mezi hlavní témata semináře patří např. čištění povrchů efektivně a ekologicky, moření netradičními způsoby, konzervace a obalová technika, finální technologie ve strojírenství, vybavenost pracovišť měřicí technikou, normy a legislativa v oboru povrchových úprav, nové materiály a zařízení pro tryskání, nové práškové materiály, metody popisování a značkování součástí, moderní způsoby balení a přepravy výrobků, technické plyny pro průmyslové technologie, nátěrové systémy pro náročné podmínky a mnoho dalšího.
Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit u odborného garanta semináře Ing. Viktora Kreibicha, CSc., na kontaktní adrese: Strojní fakulta ČVUT v Praze, Ústav strojírenské technologie, Technická 4, 166 07 Praha 6-Dejvice, tel.: 02/24 35 26 26, fax: 02/24 31 02 92.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10543
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Nový druh maskování pro metrické šrouby

Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit