Témata
Reklama

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

V říjnu minulého roku byla vydána Směrnice pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. Je pravděpodobné, že se tato zatím ojedinělá směrnice stane normou.

Pod pojmem Duplex se rozumí žárové zinkování plus organický nátěr. Oba antikorozní systémy se doplňují ideálním způsobem a nabízejí dlouhou životnost, která je zpravidla výrazně delší než součet životností jednotlivých aplikací (žárové zinkování, nátěr). Mluví se zde o synergickém efektu. Podle použitého systému je doba životnosti delší 1,2krát až 2,5krát. Systém Duplex umožňuje vytváření barevných efektů, signální účinek, maskování, barevné sladění. Je optimální ochranou konstrukcí, které jsou pro budoucí údržbu nepřístupné, nebo jsou v agresivním prostředí.
Ti, kteří s tímto systémem mají praktické zkušenosti (kupříkladu žárová zinkovna Wiegel Žebrák žárové zinkování, s. r. o.), však vědí, že může docházet k problémům, neboť výsledek je průsečíkem práce projektanta, kovovýroby, žárové zinkovny a lakovny, což jsou zpravidla rozdílné subjekty. Dochází pak často ke sporům, co je příčinou chyb. Např. proč na zinkovém povrchu nedrží barva? Je to chyba kvality zinku, nebo nevhodně zvoleného nátěrového systému, či dokonce nevhodně konstruovaného dílu? Problémy jsou o to větší, že dosud neexistovala žádná norma či směrnice, která by tvořila technicky fundovaný a solidní základ pro provádění Duplexu.
Rádi bychom proto informovali odbornou veřejnost, že v říjnu minulého roku byla vydána Směrnice pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex, jako výsledek tříleté společné práce Německého svazu kovovýroby, Spolkového svazu korozní ochrany, Průmyslového svazu žárového zinkování a Svazu průmyslu barev. V Evropě tak vznikla první a zatím ojedinělá směrnice, která vymezuje odpovědnost jednotlivých kooperujících partnerů, určuje způsoby práce a typy spolehlivých materiálů, kterými se dosáhne optimální kvality systému Duplex. Je pravděpodobné, že po schválení se z této směrnice stane norma, neboť již bylo požádáno o zápis do seznamu norem DIN. Pak se s ní mohou setkat i naši exportéři jako se součástí některé se získaných zakázek.
Reklama
Reklama

Oblast použití

Tato směrnice informuje zadavatele zakázek, projektanty, poradce, výrobce ocelových konstrukcí, pracovníky žárových zinkoven a lakoven i výrobce barev o vytváření systému Duplex. Popisuje požadavky a zkoušení systému Duplex, který se skládá ze žárového zinkování ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461 a z nátěru dle normy ČSN EN ISO 12944. Týká se stavebních dílů o tloušťce stěny vyšší než 3 mm a nátěrových hmot tekutých i práškových.

Žárové zinkování

Požadavky a zkoušení jsou prováděny podle normy EN ISO 1461. Tím je dána minimální tloušťka zinkového povlaku, která je pro materiál síly od 3 do 6 mm minimálně 70 µm, pro sílu materiálu nad 6 mm minimálně 85 µm. Norma určuje i vlastnosti zinkového povlaku.
Zinkovně musí být předem známo, že na dílech bude prováděn Duplex. To znamená, že se zpravidla nepoužívá žádná pasivace zinkového povrchu pro zamezení tvorby bílé koroze, která by negativně ovlivnila přilnavost nátěrů k zinkové vrstvě. Nepoužívají se zinkové opravné barvy, které by mohly reagovat s nátěrovými systémy nebo které by vytvářely plyny a puchýře při vypalování práškových barev. Směrnice zavádí bližší označení za normu pro zinkování dílů určených pro Duplex - t Zn k (žádná pasivace), t Zn b - povrch pro barvu, t Zn o - žádné omezení pasivace. Pro systém Duplex se doporučuje provedení t Zn k.

Nátěrové hmoty pro systém Duplex

Systém Duplex se provádí tekutými nebo práškovými barvami na různé bázi pojiv. Zatímco tekuté nátěrové hmoty vysychají, případně vytvrzují za běžných teplotních podmínek, musí být práškové barvy zásadně tepelně vytvrzeny při teplotách od 150 do 220 °C.
Vlastnosti barev, jako je termoplasticita, tvrdost, mechanická otěruvzdornost, UV-stabilita, chemická a tepelná odolnost a další charakteristiky, jsou určovány typem pojiva. Směrodatná pro vhodnost barvy do systému Duplex je volba jak vhodného pojiva, tak i pigmentu. Moderní nátěry na zinkový povlak nevyžadují zpravidla žádný aktivní pigment. Ten však může být aplikován, a ve speciálních případech může být dokonce výhodný.
Při vícevrstvých nátěrech musí být aplikace jednotlivých vrstev odsouhlasena odborníkem. Jako základní vrstvy by měly být použity pouze takové barvy, u kterých výrobce udává vhodnost pro zinkové podklady. Jen takové zaručují dobrou přilnavost. Barvy by měly pocházet podle možnosti od jednoho výrobce.
Základní typy nátěrových systémů vhodných pro Duplex jsou:
 • jednosložkové PVC vinylchloridové polymery;
 • jednosložkové AY akrylové pryskyřice;
 • dvousložkové EP epoxidové pryskyřice;
 • dvousložkové PUR polyuretanové nátěry.
 • Z tekutých nátěrových systémů se pro aplikaci na žárově pozinkovaný povrch neosvědčily:
 • jednosložkový nebo dvousložkový Wash-Primer;
 • Universal-Primer;
 • barvy na bázi schnoucích olejů;
 • modifikující alkydické pryskyřice;
 • na zinek reaktivní mastné kyseliny.
 • Dvousložkové nátěry nejsou zpravidla rozpustné ředidly a termoplastické, a jsou proto mechanicky stabilnější. Aplikace výše uvedených nátěrových hmot se provádí zpravidla natíráním štětcem, válečkem nebo stříkáním.
  Práškové barvy se rozlišují podle typu pojiva, a jsou tedy na bázi:
 • epoxidové pryskyřice (EP);
 • epoxid-polyesterové pryskyřice (EP/SP);
 • polyesterové pryskyřice (SP).
 • Práškové barvy se vyznačují výbornou přilnavostí a chemickou a korozní odolností. Polyesterové práškové barvy jsou rovněž velmi ekonomické a vhodné pro venkovní použití svojí barevnou stálostí. Epoxidové barvy podléhají vlivem UV-záření typickému zkřídovatění, a proto se hodí lépe pro vnitřní použití.
  Přilnavost práškových barev na žárově pozinkované oceli je dána stavem povrchu žárového zinku. Protože musí být práškové barvy vypalovány, mohou se uvolnit ze zinkového povlaku plyny a pára, které vizuálně narušují barevný film bublinkami, krátery apod. Zde se osvědčilo použití příslušných aditiv, která tento problém minimalizují. Aditiva, která přidává do směsi až prášková lakovna, zpožďují uzavření a vytvrzení povrchu barvy během vypalování a tak umožňují průchod plynů vrstvou barvy.

  Přilnavost nátěru

  Bezvadná přilnavost nátěru na zinkový povrch je základním předpokladem pro systém Duplex s dlouhou životností. Tak jako se může žárové zinkování a nátěrový systém při dodržení všech technických pravidel a výběru vhodných materiálů navzájem optimálně doplňovat, může se v jiných případech ovlivňovat negativně. Obzvláště při kusovém zinkování je účelné před zahájením sériové výroby provést zkoušku přilnavosti nátěru na zkušebním dílu s reprezentativní kvalitou zinkového povlaku. Tato zkouška je podstatnou součástí výběru vhodné barvy.
  Pokračování příště.
  Reklama
  Vydání #5
  Kód článku: 10541
  Datum: 09. 05. 2001
  Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

  Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

  Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

  Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

  Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

  V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

  Související články
  Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

  Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

  Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

  Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

  Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

  Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

  Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

  Zvýšení výkonu u tribo stříkání

  Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

  Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

  Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

  Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

  Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

  Vývoj epoxidových barev na konstrukce

  Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

  Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

  Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

  Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

  Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

  Nový druh maskování pro metrické šrouby

  Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit