Témata
Reklama

Novinky v třískovém obrábění

Jedním z nejstabilnějších a nejtužších zapichovacích systémů na trhu je Seco MDT. Nedávno došlo k rozšíření tohoto systému.

Systém MDT se doposud dodával pouze v jedné velikosti destiček - MDT16. Nyní je rozšířen o další velikosti - MDT13 a MDT30 - a také řada MDT16 bude doplněna o několik nových typů držáků a destiček.
Nová řada držáků a destiček MDT13 je určena hlavně pro vnitřní zapichování a soustružení od průměru otvoru 16 mm. Sortiment zahrnuje jedno- i oboustranné destičky šířky 3 a 4 mm s utvářečem FT a v sortě CP50. Všechny držáky mají vnitřní přívod chlazení.
MDT30 je nová řada velkých destiček pro těžší obrábění. Pro tuto řadu jsou k disposici dva utvářeče: FT pro zapichování a soustružení a MP pro kopírování, a tři sorty: základní CP50, výkonnější TP200 a sorta 883 pro obrábění těžce obrobitelných slitin na bázi Ni, Co a Fe a také kalených ocelí a litiny. Standardní řada držáků zahrnuje držáky o délce 3- a 5násobku šířky destičky.
Reklama
Reklama

Utvářeč MC

MC (Medium Cutoff) utvářeč byl navržen pro upichování tenkostěnných trubek a malých dílců, ale je vhodný i pro hlubší zapichování. Vysoká stabilita Seco MDT systému umožňuje upichování, hluboké zapichování stejně jako soustružení. MC geometrie generuje malé řezné síly, což snižuje nebezpečí vzniku vibrací. MC utvářeč bude představen ve dvou nových sortách CP600 a TP400.
Pro upichování jsou v sortimentu firmy Seco také destičky s úhlem nastavení 6° a 15° pro snížení tvorby otřepů.

Inovovaný vrták

Použitím nové technologie vstřikování karbidu a kreativního konstrukčního řešení vyvinula firma Seco novou kategorii vrtáků s vyměnitelnými korunkami - Crown Loc, která šetří čas, úsilí a náklady spojené s vrtáním. Sortiment vyměnitelných korunek pokrývá všechny standardní průměry vrtáků jak v metrických, tak v palcových rozměrech v rozsahu 12 - 20 mm.
Vrtáky se vyrábí v délkách 3 x D a 5 x D. Každé těleso vrtáku pokrývá přibližně 1 mm rozsahu průměrů. K dispozici jsou tři speciálně vyvinuté geometrie korunek P, M a K pro optimalizaci vrtání v ocelích, nerezavějících ocelích a litinách. Nestandardní průměry (po 0,01 mm) jsou k dodání během velice krátké doby.
Po výměně opotřebené korunky za novou je dosaženo stejného výkonu, životnosti a spolehlivosti jako u nového nástroje. Dále použití vrtáků Crown Loc snižuje náklady a skladové zásoby vzhledem k tomu, že vrtáky nemusí být odesílány k přeostření a spoustu průměrů pokrývá jedno těleso vrtáku. Přesně broušený upínací systém, úzké výrobní tolerance korunek, dlouhé vodicí fazetky a samostředící geometrie vrtáku Crown Loc vedou k dosažení stejné kvality vrtaných otvorů jako při použití pájených vrtáků. Výhodou je rychlá výměna korunky na vřetenu stroje bez nutnosti seřizování nástroje a řezných parametrů. Dva šroubovité chladicí kanálky zajišťují velký objem chladicí kapaliny přiváděné přímo na čelo vrtáku.
Životnost tělesa vrtáku Crown Loc je naprosto odlišná od pájených vrtáků a v závislosti na aplikaci dosahuje průměrně v ocelích 20 a v litinách až 50 výměn korunek. Také životnost a výkon korunek jsou díky použití nových jakostí karbidů, povlaků a geometrií optimalizovaných pro základní skupiny obráběných materiálů nesrovnatelné s předchozí generací pájených vrtáků.
Reklama
Vydání #5
Kód článku: 10520
Datum: 09. 05. 2001
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Související články
Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Nové nástroje z opotřebovaných nástrojů

Není-li možné nástroje ze slinutého karbidu dále přeostřovat, zbývá většinou pouze jedna možnost – odho-dit je do šrotu. Použití nově vyvinuté metody recyklace však nyní umožňuje tyto opotřebované nástroje využít jako výchozí polotovar pro výrobu nástrojů nových.

Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Technologie pro firmu s dobrou tradicí

Společnost Jihlavan je tradičním výrobcem letecké i pozemní hydrauliky. Má vlastní vývoj leteckých hydraulických přístrojů. Navíc vyrábí pro významné evropské společnosti přístroje dle jejich dokumentace. S jeho výrobním ředitelem Liborem Babákem jsme si povídali zejména o technologiích a trendech a „vychytávkách“ v této oblasti výroby.

Rychlovýměnný upínací systém

Společnost v-tech v minulém roce představila modulární rychlovýměnný systém pro CNC obráběcí stroje. Slouží jako rozhraní mezi stolem CNC stroje a upínačem obrobku, který může být v podobě svěráku, univerzálního sklíčidla či přípravku.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Vysokorychlostní dokončování tvarových ploch

Za účelem efektivního snižování procesních časů se výrobní podniky při hledání příslušného řešení často zaměřují na oblast hrubování. Velký potenciál pro zkracování výrobních časů a zajištění rychlejší výroby ovšem nabízí časově náročné dokončovací frézování. A právě na tuto kartu vsází WNT, specialista na třískové obrábění patřící do koncernu Ceratizit Group, při zavádění nového systému 3D Finish. Díky frézám tohoto systému lze při dokončovacím obrábění na 5osých strojích dosáhnout značné časové úspory a současně docílit lepší kvality obrobeného povrchu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit