Témata
Reklama

Snímače řady MRP

Věděli jste, že společnost Heidenhain je mimo jiné také výrobcem vysoce přesných ložisek i snímačů? A proto dokáže nabídnout snímač, který integruje obě tyto části. Jedná se o úhlové snímače Heidenhain MRP.

Výhody

Ve srovnání s konvenčním řešením je potřeba méně jednotlivých součástí, což snižuje riziko poruchy a zvyšuje celkové využití a to zejména z důvodu velmi kompaktní a tuhé konstrukce s nízkou celkovou výškou. V současné době jsou k dispozici moduly pro měření úhlu s dutými hřídeli 10 mm s označením MRP 2000, 35 mm s označením MRP 5000 a 80 mm a 100 mm pod označením MRP 8000. Moduly pro měření úhlů SRP 5000 s integrovaným pohonem jsou k dispozici s 32 mm dutou hřídelí.

Porovnání běžného řešení zástavby přesného odměřování rotační osy a řešení s úhlovým odměřováním Heidenhain. (Zdroj: Heidenhain)

Heidenhain provádí montáž, seřízení a kalibraci vzniklého celku. Vlastnosti úhlových měřicích modulů jsou tak definovány a testovány podle předem dané specifikace. Všechny kritické montážní procesy jsou eliminovány a na uživateli je již jen připevnění snímače s pomocí dutého hřídele. To na jedné straně značně usnadňuje uchycení, na druhé straně zajišťuje dosažení zadané přesnosti v dané aplikaci. Odpadá tak časově náročné seřizování komponent na stroji a související testování.

Kompaktní naklápěcí jednotky (tzv. kolébky). (Zdroj: Heidenhain)

Vlastnosti

Použitá válečková ložiska jsou speciálně přizpůsobena požadavkům vysoce přesných rotačních os. Jejich hlavním rysem je velmi vysoká přesnost vedení, vysoká tuhost, nízký rozběhový moment a konstantní trvalý moment. Důraz byl přitom kladen na minimální rozměry a nízkou hmotnost. Vysoká rychlost není pak u tohoto řešení mezi důležitými vlastnostmi.

Manipulace s „Wafery“ v elektronickém průmyslu. (Zdroj: Heidenhain)

Měřicí přístroje splňují vysoké požadavky pro aplikace v metrologii a elektronickém průmyslu. Zásadní je zde velmi vysoké rozlišení, vynikající kvalita signálu a nejlepší přesnost opakování i při různých teplotách. Snímače se vyrábí jak v inkrementálním tak i v absolutním provedení. Moduly pro měření úhlu SRP, které jsou také vybaveny integrovaným momentovým motorem, pak umožňují plynulé řízení pohybu. SRP moduly spojují pohon, přesné ložisko a měřící zařízení s vysokou přesností v jeden kompaktní systém.  Vzhledem k tomu, že pohon je téměř bez točivého momentu a bočních sil, nedochází k ovlivnění vysoké přesnost vedení ložiska.

Reprodukovatelná přesnost vedení je klíčovou vlastností ložiska

Absolutní přesnost vedení nezatíženého vzduchového ložiska je často lepší než u válečkového ložiska. V mnoha aplikacích je však rozhodující co nejlepší reprodukovatelná přesnost vedení ložiska. Z tohoto pohledu mohou moduly úhlových snímačů od společnosti Heidenhain jistě představovat alternativu k osám se vzduchovými ložisky.

Průřez SRP modulu. (Zdroj: Heidenhain)

Valivá ložiska Heidenhain mají na jedné straně vynikající přesnost opakování a na druhé straně je tuhost valivých ložisek Heidenhain minimálně 10x vyšší než u vzduchových ložisek srovnatelné velikosti. Jsou proto přesnějším řešením pro výrazně zatížené osy. Valivá ložiska jsou navíc obecně méně citlivá na otřesy a vibrace. Nevyžadují ani řízený přívod vzduchu.

SRP modul pro měření úhlu s integrovaným momentovým motorem. (Zdroj: Heidenhain)

Oblasti použití

Moduly pro měření úhlu jsou navrženy pro nízké až střední rychlosti a střední zatížení s vysokou až maximální přesností ložisek a maximální opakovatelností – to je garantováno kalibračním protokolem, který je automaticky přiložen ke každému snímači. Typickými oblastmi použití jsou proto aplikace v metrologii, jako je laserové odměřování, vysoce přesné otočné stoly na zařízeních pro kontrolu kvality, nebo stroje pro manipulaci v elektronickém průmyslu. Moduly řady MRP lze také použít na obráběcích strojích jako je laserové nebo plazmové řezání, či tváření.


Komerční článek

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový zdokonalený vizuální IR teploměr

V katalogu výrobků společnosti Fluke Corporation se objevil další přírůstek v kategorii vizuálních IR teploměrů.

Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek

Výzkum převodových mechanismů, brzd a spojek je pro Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze tradiční disciplínou. Ústav disponuje výpočtářskou a experimentální kapacitou v tomto oboru. V aplikační sféře se ústav zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Cesta k perfektní formě

Jednoduše řečeno, každá forma je ve své podstatě negativní otisk převzatý z pozitivního modelu. Protože základním cílem formy je co nejvěrněji reprodukovat originál, musí ideální forma zachytit každý detail, což znamená jediné: musí být přesná. A to je prvotní zadání pro její výrobu - dokonale přesný a hladký povrch, který jediný je zárukou kvality finálního výrobku. Ruku v ruce s tímto požadavkem přicházejí další: rychlost, minimální náklady a žádné komplikace při výrobě. Splnit všechny tyto podmínky najednou není rozhodně jednoduchý úkol.

Hexagon: Pozvánka na webinář o efektivním dotekovém měření s měřicími rameny

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon vás zve na živě vysílaný webinář, v průběhu kterého uvidíte měření s mobilním ramenem v softwaru PC-DMIS.

Největší modernizace za celé desetiletí. Nové měřicí rameno Absolute Arm

Společnost Hexagon uvádí na trh novou vlajkovou loď řady Absolute Arm. Jedny z nejuznávanějších přenosných měřicích systémů prošly důkladným přepracováním a jsou modernizovány tak, aby splňovaly potřeby dnešních uživatelů měřicích přístrojů. Hlavní pozornost byla zaměřena na zvýšení využitelnosti a univerzálnosti bez snížení rychlosti a přesnosti.

Kontrola rotačních součástek v sériové výrobě

Hřídelové a kotoučové součástky patří k nejrozšířenějším ve strojírenství. S nástupem elektromobility jejich podíl zřejmě ještě poroste. Sériová výroba běžně pracuje v sekundovém taktu, a stejně tak rychlá musí být nově i kontrolní technika. Stoprocentní kontrola se již stává samozřejmostí.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Vývoj průmyslové tomografie

Tomografie jako zobrazovací metoda vznikla brzy po zavedení rentgenografie do praxe, a to jak (převážně) lékařské, tak průmyslové. Smyslem vytvoření tomografického záznamu – tomogramu – bylo zachytit řez zobrazovaného objektu, nejčastěji ukrytého ve hmotě, která jej obklopuje tak, aby na tomto řezu byl zřetelný obrys jeho tvaru. Řada takovýchto řezů pak umožnila učinit si představu o skutečném tvaru a umístění objektu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit