Témata
Foto: Roman Dvořák

Máme za sebou (doufejme) vynucené období veletržního půstu. Mezi průkopníky, kteří se v oblasti strojírenství rozhodli nepříjemnou realitu téměř roku a půl změnit, patří společnost Ceratizit, která se svými partnery uspořádala v technickém centru třídenní akci nazvanou Veletrh obrábění. Pojďme se podívat, jak to zde vypadalo.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

O školicím a tréninkovém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí jsme na stránkách MM Průmyslového spektra psali opakovaně. Naposledy letos v červnu v souvislosti s rozšířením partnerství o společnost Hermle.

První fáze centra byla zájemcům z řad strojírenských firem zpřístupněna již v roce 2015 a o pět let později došlo k dokončení rozsáhlého rozšíření vnitřních i venkovních prostor. Smyslem tohoto komplexního projektu, který u nás v oblasti technologie obrábění nemá srovnání, je kontinuální zvyšování odbornosti firemních zákazníků jak společnosti Ceratizit, tak i přidružených partnerů, a dále pak vzdělávání i svých odborníků a specialistů.

Z úhlu pohledu zákazníků se především jedná o formát odborných seminářů, které jsou v teoretické rovině doplněny o velmi oceňované praktické ukázky obrábění. Ročně se zde konají desítky takto úzce zaměřených akcí.

Na sklonku září se po tři dny ve Školicím a tréninkovém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí konal za přítomnosti partnerů Veletrh obrábění. Jeho program byl tvořený z teoretických přednášek a praktických ukázek na strojích a přilehlých pracovištích. Vše bylo doprovázeno bohatým občerstvením a orámováno dobrou náladou. (Foto: Roman Dvořák a Lucie Filová)
Reklama
Reklama

S partnery pro partnery

První ročník Veletrhu obrábění byl naplánovaný na podzim loňského roku, ale bohužel hygienická nařízení jej ve finiši příprav připravila o jeho premiéru. Letošek byl milosrdnější. Přesto, že opatření jsou stále aktuální a často nepříjemná, na dobré náladě to zde po tři dny na konci září nic neubralo. Scénář každého dne byl shodný. Ranní přivítání dobrou kávou, následný přesun do supermoderního konferenčního sálu, poté ukázky na strojích a praktické prezentace partnerů, a to vše doprovázeno výbornou kuchyní v podobě hovězích steaků připravovaných specialistou. Strojaři si dokážou užívat vzájemného partnerství se vším všudy, co k němu patří.

Průvodcem celého veletrhu byl technický ředitel společnosti Ceratizit Jan Gryč, který stojí i za konceptem výše zmíněných odborných seminářů. Úvodní zdravice se ujal jednatel Antonín Holub, kvitoval možnost opět osobního setkání a popřál přítomným úspěšný den. Představení společnosti Ceratizit z komplexního pohledu, jejích technických kompetencí a současných inovačních počinů se ujal obchodní ředitel Jan Úlovec.

Milan Křiva ze vsetínské firmy Vason hovořil o aktivitách na poli obráběcích strojů tchajwanské společnosti YCM, která ročně vyrábí na 1 800 strojů, a to ve 140 modelových řadách. Firma s již 70letou tradicí disponuje vlastní výrobou vřeten a taktéž slévárnou. Nástrojové hlavy Sauter patří ke druhé komoditě, kterou Vason na českém a slovenském trhu nabízí.

Pavel Němeček, obchodní zástupce společnosti Hermle pro Čechy a Vysočinu, představil technická řešení pětiosých obráběcích center, která vznikají na jednom místě v jižním Německu a za dosavadní historii jich bylo vyrobeno přes 27 tisíc. Všechny dodávané velikostní typy center jsou stejné konstrukce, odlišují se škálou opcí, kterými je lze osadit. Rámy strojů (kromě strojů řady C 52 U a C 62 U) jsou ve vlastní slévárně odlity z polymerbetonu. Konstrukce stroje je portálového provedení, ale se zadním středovým vedením z důvodu vyšší stability a tuhosti. Dalším originálním konstrukčním řešením je uložení otočného stolu skrze příruby přímo do rámu stroje, což zajištuje vysokou tuhost bez ohledu na vyklopení stolu. Vřetena vlastní výroby mají patentovanou mechanickou ochranu vřeten (do velikosti 18 000 ot.min-1) – při kolizi se nezničí ložiska vřetena, ale energie je pohlcena do pouzder umístěných uvnitř vřeteníku.

Karel Suchna hovořil o německé rodinné firmě Zoller, která též vše vyrábí na jednom místě, a to již od roku 1945. Hlavní komoditou je měření a seřizování nástrojů mimo obráběcí stroj – z důvodu minimalizace nevýrobních časů. Druhým zaměřením je správa nástrojů (tzv. tool management), dále pak inspekce a kontrola výroby a ostření nástrojů, a poslední oblastí je nahrazení obsluhy automatizací.

Prezentací partnerů pak pokračoval Lukáš Poukar ze softwarové společnosti DTS, Andrej Babka hovořil o nástrojových sondách Blum a na závěr pak František Hájek ze zastoupení švýcarské rodinné společnosti Blaser mj. představil jejich nový produkt v podobě aditivované chladicí a mazací kapaliny Vasco 6000 na bázi esterových olejů.

Úvodní zahajovací blok uzavřel Jan Gryč a představil některé nové produkty. Například v kontextu navazujících praktických ukázek hovořil o frézách AluLine pro obrábění neželezných kovů, díky novému povlaku vhodných i pro obrábění za sucha. Dále nastínil nové PKD a diamantové nástroje. Představil inovace jejich top produktů spočívající např. v novém povlaku a zlepšené geometrii, a to jak u frézovacích, tak i vystružovacích či vrtacích nástrojů – například čtyřbřitý vrták. Zmínil se též o komoditě multifunkčních nástrojů, jako například konceptu FreeTurn, pro který bude k dispozici v technickém centru příští léto soustružnické centrum Mazak. K dalším kompetencím Ceratizitu patří realizace celých projektů návrhů technologií a časové studie, a to včetně případné konstrukce speciálních nástrojů a následného odladění na stroji.

Praktické ukázky

Po přestávce se účastníci přesunuli ke strojům. Na pětiosém frézovacím CNC centru Hermle C32U, osazeném sondami Blum, byla obráběna šachová figurka, která byla i předmětem vědomostního kvízu. Na tomto stroji byl v další části programu prezentován systém ToolScope, který nepřetržitě během výroby zaznamenává signály ze stroje, a tato data následně vizualizuje a zpětně je používá pro monitorování a regulaci stroje. Druhým top produktem prezentovaným v rámci Veletrhu obrábění na frézovacím centru Hermle byl přesný vyvrtávací systém KOMflex pro jemné vyvrtávání.

Systém je plně automatický a pracuje v uzavřené regulační smyčce společně se snímacím zařízením Blum a s řídicím systémem stroje.

Na CNC soustružnickém centru GT250MA společnosti YCM se z nerezu obráběl kalíšek, který byl též předmětem kvízové otázky. Na vertikálním obráběcím centru NXV 1020A téže společnosti YCM, kterou zastupuje firma Vason, byla společně s ukázkou obrábění prezentována i technologie chlazení Blaser Swisslube.

Karel Suchna prezentoval možnosti měřicích a seřizovacích přístrojů Zoller a dále pak systém TMS – Toll Management Solution pro správu skladů. Lukáš Poukar z divize Strojírenství společnosti DTS představil DNS sítě a monitorování strojů v reálném čase pomocí softwaru Cimco, a to včetně nové verze od SolidCAM/Inventor CAM. V živých ukázkách nebyla opomenuta ani oblast upínání, nastavení nulových bodů a mnoho dalšího s tímto procesem souvisejícího.

Reklama

Celý veletrh byl tzv. ve volném stylu. Návštěvníci měli možnost postupně zhlédnout živě moderované ukázky, navštívit expozice partnerů v konferenční místnosti a pro diskuzi a odpočinek využít relaxační místa, která jsou rozeseta po celé, architektonicky velmi zdařilé, přilehlé zahradě, v jejím svažitém terénu, kde byl umístěn venkovní profi gril a občerstvení. Strojaři tak měli možnost se skutečně vrátit zase do normálního života a firmě Ceratizit a jejím partnerům za to patří velký dík.

Konference Průmysl 4.0 v praxi

Skutečné řešení a nástroje pro průmyslovou digitalizaci a automatizaci.
Technické centrum Velké Meziříčí
20. 10. 2021

Vydání #10
Kód článku: 211017
Datum: 13. 10. 2021
Rubrika: Redakce / Reportáž
Firmy
Ceratizit Česká republika

Skupina Ceratizit je kompletním poskytovatelem nástrojů a služeb pro všechna odvětví obrábění. Díky našim zkušenostem s výrobou a komplexním produktovým portfoliem jsme ideálním prvním kontaktním místem v odvětví obrábění.
Ucelené portfolio nástrojů a služeb Teamu Cutting Tools plně využívá zkušeností našich kompetenčních značek Cutting Solutions by Ceratizit, Komet, WNT a Klenk. Je tak ideálně nakombinovaná ucelená produktová řada sladěná s konceptem služeb a nejnovějšími logistickými procesy, což znamená, že můžeme dodat nejrůznější inovativní produkty v co nejkratším čase.

Číst dál
Hermle Česká republika

Oficiálním názvem Maschinenfabrik Berthold Hermle je německý výrobce přesných, výkonných pětiosých obráběcích center. Více než 70 let sází Hermle na vynikající výsledky ve frézování. Těchto výsledků dosahují: vlastní architekturou, vlastní strukturou, vlastní prací, vlastním myšlením, vlastním vývojem, vlastní konstrukcí, vlastní montáží, vlastním servisem... Každé zlepšení, změna či optimalizace přináší lepší výsledek, který je přesnější a rychleji k dispozici.

Číst dál
Blaser Swisslube

Švýcarská rodinná firma, založená v roce 1936, vyvíjí a dodává řezné kapaliny pro použití v různých odvětvích průmyslu od výroby hodinek přes elektroniku a letecký průmysl až po energetiku. Mezi její produkty patří chladiva mísitelná s vodou, řezné a brusné oleje a také produkty pro obrábění s minimálním množstvím maziva (MQL). Společnost nabízí rovněž potřebné technické vybavení (vysoce kvalitní směšovače, měřicí zařízení, díly a příslušenství) a související služby (např. testování kvality vody, různé školicí programy a technickou podporu na místě).

Číst dál
Zoller Czech

Firma Zoller je dodavatelem správy nástrojů a řešení pro digitální tok nástrojových dat napříč celou výrobou. Je výrobcem měřicích a seřizovacích přístrojů, přístrojů pro měření a kontrolu geometrie řezných nástrojů, výrobcem automatizace pro automatické měření a manipulaci s nástroji a výrobcem skladových skříní a automatů pro skladové hospodářství s nástroji, držáky a příslušenstvím. Firma sídlí v Brně na adrese Dominikánské náměstí 656/2.

Číst dál
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Semináře v technickém centru na Vysočině

S nástupem jara po mnoha měsících konečně ustupuje koronavirová pandemie a lidé se mohou ve větším počtu setkávat jak na sportovních a kulturních akcích, tak i na těch firemních. Na tuto dobu se těšili také v Technickém centru společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí. Navázali na úspěšné programy z minulých let a pro své zákazníky naplánovali řadu odborných seminářů. O jejich programu jsme hovořili s Janem Gryčem, technickým ředitelem firmy.

100 let zkušeností
a inovace pro budoucnost

Když dr. Paul Schwarzkopf v červnu roku 1921 založil společnost Metallwerk Plansee GmbH, prošlapal nejen cestu pro průmyslovou výrobu z wolframu a molybdenu, a tím i pro bezpočet vývojových trendů moderního života, ale zároveň položil základy pro skupinu Ceratizit, která vznikla v roce 2002 spojením firem Plansee Tizit a Cerametal. Skupina Ceratizit se za svou stoletou historií a zkušenostmi ohlédla na letošním veletrhu EMO v Miláně.

Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Jen nástroj nestačí

V této nelehké době, jaké jsme nyní svědky, mi je obzvláště potěšením podělit se s vámi, našimi čtenáři, o zážitek z návštěvy společnosti Strojírna Tyc, kde nejenže mají do konce roku dostatek zakázek, ale výrobní plán "až po střechu", jak říká majitel Jaroslav Tyc, mají i na celý příští rok. Jedna z probíhajících zakázek je dodávka portálového centra FSGC 400/39 Twin se dvěma příčníky a dvěma hlavami o pracovní délce 50 m (!) pro Škoda Transportation. Zásluhu na tříměsíčním předstihu v dodávce má mj. také společnost Ceratizit, jejíž návrh technologie za použití vysoce produktivního čtyřbřitého vrtáku WTX HFDS zkrátil výrobu děr pro lineární vedení na šestadvaceti ložích portálů o hodiny. To je pouze jeden reprezentativní příklad, na kterém je ale dobře vidět, jak se liší pouhý prodejce nástrojů od technologického partnera pro nástrojový management.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Nástroje pro obrábění a upínací technologie

Tým Cutting Tools skupiny Ceratizit prezentuje nový katalog, který nabízí ucelenou řadu řešení pro třískové obrábění. Najdete v něm vše od vřetena až po stůl. Díky novému katalogu mají jeho uživatelé přístup k širokému portfoliu nástrojů, v oblasti obrábění jedinečnému. Kromě řady inovací katalog i podstatně optimalizuje a rozšiřuje stávající portfolio nástrojů, které umožňují najít správné řešení pro téměř každou aplikaci.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit