Témata

Brno Student Engineering Competition (BSEC)

23. 02. 2023 – 24. 02. 2023

VUT v Brně, Fakulta podnikatelská
www.best.vutbr.cz

Kreativní myšlenka, plán, realizace, konstrukce a už zbývá jen trocha umění prodat svůj nápad.

BSEC je netradiční příležitost pro studenty, kteří si chtějí zkusit vyřešit skutečné problémy. Studenti budou pracovat ve tří nebo čtyřčlenných týmech. Zadání bývá vytvořeno ve spolupráci s renomovanými firmami. Záměrem soutěže je také zprostředkovat studentům bližší interakci se zástupci firem, kteří budou po dobu konání přítomni a budou odpovídat na otázky spojené se zadáním.


V soutěži je celkem 5 kategorií:

Build it - kategorie pro Fakultu strojního inženýrství. Soutěžící budou mít k dispozici nářadí a materiál, ze kterých budou v omezeném časovém úseku muset vyrobit funkční model.

Wire it - kategorie je totožná s kategorií Build it. Zadání je zaměřeno na studenty Fakulty elektrotechnické a komunikačních technologií. Studenti i v této kategorii budou mít za úkol vyrobit funkční model s dostupným nářadím a materiálem.

Plan it - kategorie společná pro Fakultu strojního inženýrství a Fakultu elektrotechniky a technologií. Zadání bude koncipováno tak, aby se vyřešil technický problém zadaný firmou.

Code it - kategorie je určena pro studenty Fakulty informačních technologií. Studenti použijí svoji kreativitu při tvorbě řešení na reálném technickém problému z programátorské praxe.

Manage it - kategorie pro studenty Fakulty podnikatelské. Studenti budou mít za úkol vypracovat plán rozvinutí podnikatelského záměru.

Hodnocení všech kategorií bude probíhat před odbornou porotou, která bude sestavena ze zástupců firem a akademiků z Vysokého učení technického.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této soutěže