Témata

Česko-Slovenské fórum priemyselných inžinierov a personálnych manažérov

26. 04. 2023 – 27. 04. 2023

Slovensko, Gbel´any
www.forumpi.sk

Priemyselní inžinieri sa stávajú personalistami a personalisti priemyselnými inžiniermi so spoločným cieľom - vytvárať v podniku podmienky na dlhodobú prosperitu, hľadať optimálne prepojenie strojov a ľudí v práci.

Príďte diskutovať o nových trendoch v hľadaní tejto spolupráce.

Hlavné témy konferencie:

  • Nové úlohy priemyselného inžinierstva a nové požiadavky na rozvoj spolupracovníkov
  • Nové metódy a postupy v priemyselnom inžinierstve a personalistike
  • Zdieľanie najväčších chýb a omylov v priemyselnom inžinierstve a v personálnej práci
  • Príklady projektov, z ktorých sa môžeme inšpirovať a poučiť
  • Prehliadka moderných nástrojov pre zvyšovanie produktivity práce
  • Motivácia a vzdelávanie spolupracovníkov a nové organizačné štruktúry v podnikoch

Súčasťou konferencie je exkurzia a skupinové workshopy.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem konference


Pořadatel

IPA Slovakia

Tím profesionálov, ktorý pomáha firmám byť lepšími. Vyše 22 rokov poctivo zvnútra von zavádzají vedomé inovácie a procesy, ktoré prinášajú potrebné zmeny. Efektívne prepájají tvrdé a mäkké zručnosti (hard & soft skills). Klientmi sú spoločnosti bez rozdielu odvetvia, ktoré sa nezmierili s nedokonalosťou a aktívne cieľavedome pracujú na svojej budúcnosti. 

Číst dál