Témata

ICHP 2022 - 25. Mezinárodní konference hydraulika a pneumatika

08. 06. 2022 – 10. 06. 2022

Novotného lávka 5, Praha 1
www.cahp.cz

Česká strojnická společnost, odborná sekce Hydraulika a pneumatika a Katedra automatizační techniky a řízení Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava vás zvou na 25. Mezinárodní konferenci hydraulika a pneumatika (ICHP 2022).

Cílem konference je výměna odborných zkušeností a nových poznatků ve výzkumu a vývoji hydraulických a pneumatických prvků a systémů. Snahou organizátorů konference je vytvoření příležitosti pro setkání odborníků z praxe s pracovníky z univerzit, výzkumu, vývoje, pro prezentaci novinek z výzkumu a vývoje a představení zajímavých průmyslových aplikací.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:
  • Hydraulické prvky a systémy
  • Hydraulické pohony, hybridní pohony
  • Aplikace hydraulických pohonů ve strojních zařízeních, mobilní technice, divadelní technice
  • Pneumatické prvky a systémy
  • Pneumatické pohony a jejich aplikace
  • Elektronika a tekutinové systémy, řízení hydraulických a pneumatických systémů
  • Tekutinové systémy v mechatronice, robotice
  • Modelování a simulace tekutinových systémů
  • Hluk, vibrace, diagnostika tekutinových systémů
  • Univerzitní a profesní vzdělávání v oboru tekutinových systémů

Sborník

Přijaté příspěvky v angličtině budou publikovány ve sborníku konference, který bude vytištěn předem. Vybrané příspěvky budou na základě doporučení vědeckým výborem konference předány k publikování v časopise MM Science Journal vydavatelství MM publishing.

Časopis MM Science Journal je registrován v databázi Scopus a Web of Science.

MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce.