Témata

Klíč k rozvoji talentu

27. 09. 2016 – 27. 09. 2016

Dne 27. 9. 2016 proběhne v pražském hotelu Alwyn 1. ročník konference s názvem „Osobost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti“. Hlavní odbornou přednášku této konference „Odemykání lidského potenciálu“ přednese Jan Mühlfeit.

Cíle konference:
- Upozornit na hloubku potenciálu správně zacíleného vzdělání
- Posílit význam důležitosti role pedagoga pro rozvoj jedince v rozpoznání talentu
- Zvýšit prestiž profese a zdůraznit důležitost postavení ve společnosti
- Ukázat na potřebu přizpůsobit vzdělávání technologickému rozvoji společnosti
- Přiblížit talent jako klíč k rozvoji potenciálu jedince i celé společnosti

Talent učitele k učení je klíčovým pro rozvoj talentu jeho žáka, talent je tedy klíčem k rozvoji potenciálu nejenom jedinců, ale celé společnosti.

Pro koho je konference určena?
- Učitele, aby získali jiný náhled na to, jak rozpoznat a rozvíjet talent svých žáků
- Ředitele škol, aby umožnili potřebné změny ve vzdělávacích plánech a napomáhali v profesním růstu učitelů.
- Studenty pedagogických škol, aby si uvědomili důležitost jejich budoucí profese pro společnost
- Výchovné poradce, kteří pomáhají při výběru a volbě povolání
- Rodiče, aby získali náhled na možnosti rozpoznání a rozvíjení talentů jejich dětí.

Odbornými garanty akce jsou ing. Jan Mühlfeit a Mgr. Helena Malíková

Místo: hotel Alwyn, Vítkova 26/151, 186 00 Praha 8 – Karlín

Termín: 27. 9. 2016 od 14.00-19.00 hodin

Registrační formulář zde

Více informací o konferenci naleznete na www.klickrozvoji.cz nebo v přiložené pozvánce.

Mediální partner akce