Témata

Soutěž Ambasador kvality České republiky

30. 09. 2024 – 30. 09. 2024

Praha
www.csq.cz

Právě startuje nový, již 7. ročník soutěže Ambasador kvality České republiky

Česká společnost pro jakost udělenými oceněními vyjadřuje uznání organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují kvalitě, jejímu rozšiřování a aktivně přispívají k její implementaci. Soutěže slouží jako platforma pro propagaci a osvětu kvality ve všech jejích podobách. Tou přední je Ambasador kvality České republiky a je určena pro organizace ze soukromého i veřejného sektoru. 

Uzávěrka pro podání přihlášek do 7. ročníku soutěže je stanovena na 30. září 2024.

Sedmý ročník soutěže Ambasador kvality ČR se zaměřuje na hodnocení výsledků organizací a především na jejich přístup k fenoménu kvality, který je klíčový pro jejich dlouhodobý úspěch. Kritériem kvality v této soutěži není jen naplnění základních parametrů pro výrobu a poskytnutí služby; zahrnuje také propagaci kvality, inovace a odpovědné podnikání. Cílem je poskytnout managementu zpětnou vazbu a napomoci k dlouhodobému úspěchu organizace, v němž kvalita hraje podstatnou roli.

Soutěžící subjekty jsou hodnoceny v pěti oblastech:

  1. Ekonomické ukazatele organizace
  2. Ocenění za kvalitu – zaměřuje se například na dosažená ocenění v oblasti kvality, akreditované certifikáty a ocenění pracovníků v oblasti kvality
  3. Aktivity na podporu kvality – zahrnují zapojení do profesních organizací, pořádání odborných akcí a publikační činnost
  4. Udržitelný rozvoj a ochrana životního prostředí
  5. Ochrana spotřebitele – sleduje se, jak organizace chrání zájmy svých klientůPořadatel

Česká společnost pro jakost

Česká společnost pro jakost spravuje značku Czech Made, která patří do soustavy značek vládou podporovaného programu Česká kvalita. Dále šíří a do praxe prosazuje myšlenky kvality jako nástroje úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky. Sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu kvality. Je významným partnerem firem v automobilovém průmyslu nebo informačních technologiích. Organizuje a vyhlašuje prestižní ocenění kvality Ambasador kvality.

Číst dál