Témata

Soutěž Cena za Průmysl 4.0 2024

31. 07. 2024 – 31. 07. 2024

Praha
www.spcr.cz/news/16782-prihlaste-se-do-ceny-za-prumysl-4-0-2024

Pátý ročník soutěže Ceny za Průmysl 4.0 letos poprvé porovnají české a slovenské projekty. Uzávěrka je již 31. 7. 2024.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje již pátý ročník soutěže o Cenu za Průmysl 4.0. V letošním roce se na organizaci soutěže podílí také Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku - SAPIE a celá soutěž tak bude česko-slovenská pod značkou Ligy pro digitální růst. Budou oceněny projekty a řešení firem, které s pomocí pokročilých technologií v souladu se základními atributy konceptu Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého a slovenského průmyslu.

Soutěží chceme také popularizovat český a slovenský průmysl a profilovat ho jako moderní a inovativní. Firmám navíc příklady vybraných projektů přinesou inspiraci a budou je motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0. Hlavním partnerem Ceny za Průmysl 4.0 je T-Mobile.


Do soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem nebo technickým řešením, které využívá nebo umožňuje implementaci jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 a je v souladu s celkovou digitální transformací firmy. Podmínkou pro obě kategorie je uskutečnění projektu v letech 2023, nebo 2024.

Cena je vyhlašována ve dvou kategoriích:

1. Implementace ve vlastní firmě (Řešení ve vlastní firmě) - přihlašuje provozovatel

2. Integrátor (Produkt pro koncové zákazníky) - přihlašuje autor řešení, poskytovatel služeb nebo systémový integrátor. Autor nebo poskytovatel řešení musí doložit referenci u konkrétního provozovatele.

V každé kategorii vybere odborná porota dva vítěze – jednoho za Česko a jednoho za Slovensko, ze kterých vybere jednoho celkového vítěze Ceny za Průmysl 4.0 za rok 2024.Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2024 je 31. července 2024.
https://registrace.spcr.cz/cs/...

Svaz průmyslu společně se SAPIE vyhlásí nejlepší projekty na společné prestižní akci v Brně v září 2024. Ocenění získají projekty a řešení, která vybere odborná porota. Předání ocenění nejlepším projektům proběhne za přítomnosti zástupců vlády a špiček v oboru. Prostor bude také na veřejnou prezentaci oceněných řešení.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem soutěže


Pořadatel

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Největší zaměstnavatelský svaz v České republice. Zastřešuje 32 svazů a asociací a 150 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají 1,3 milionu pracovníků. Je nestátní organizací, nezávislou na vládě, politických stranách  a odborech, ovlivňující hospodářskou a sociální politiku vlády a působící na vytváření optimálních podmínek pro podnikání. Jako oficiální připomínkové místo komentuje průměrně 140 zákonů či vládních předpisů ročně. Hájí zájmy zaměstnavatelů v evropských a světových organizacích, zejména jako člen Konfederace evropského podnikání BusinessEurope.

Číst dál