Témata

Technologické veletrhy 2022

04. 10. 2022 – 07. 10. 2022

Výstaviště Brno

Souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem se budou konat technologické veletrhy PLASTEX, PROFINTECH, WELDING, FOND-EX a IMT 2022 - Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů.

PLASTEX - Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů se na brněnském výstavišti koná v sudých letech současně s Mezinárodním strojírenským veletrhem. V České republice je plastikářský a gumárenský průmysl velice kvalitně etablován a ke klíčovým odběratelům zpracovatelů plastů patří automobilový, elektrotechnický a obalový průmysl. Zájem o stroje a výrobní zařízení, často šité přímo na míru zvolené technologii nebo konkrétní zakázce je vysoký a právě tuto cílovou zákaznickou skupinu oslovuje Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů PLASTEX, který je jedničkou oboru v ČR. Posledního ročníku se v roce 2016 účastnilo 206 firem z 15 zemí a téměř polovina vystavovatelů prezentovala právě stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží.

Obory:

Polymery – suroviny a aditiva
Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryží
Kompozity
Polotovary a výrobky z plastů
Polotovary a výrobky na bázi pryže
Stroje a zařízení pro recyklaci a využití plastových a pryžových odpadů
Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro plasty a pryže
Výzkum, služby, instituce v oblasti plastů a pryží
Chemie pro strojírenství

PROFINTECH - Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH si za krátkou dobu své existence již vydobyl pozici jedničky na českém výstavním trhu v oboru povrchových úprav. Tyto technologie zasahují do téměř do všech oborů lidské činnosti, výrazným způsobem zvyšují užitnou hodnotu výrobku a tím i jeho konkurenceschopnost na trhu a cenu. Opodstatnění specializovaného projektu potvrdil také poslední ročník, kterého se zúčastnilo 80 firem z 11 zemí. Vystavovatelé také oceňují spojení akce s ostatními technologickými veletrhy v rámci MSV a z něj vyplývající synergické efekty. Nejvíce vystavovatelů tvoří pravidelně dodavatelé zařízení na čištění a úpravu povrchů, následují firmy prezentující zařízení pro lakování, smaltování a nanášení plastových povlaků. Výhradně odborní návštěvníci podle průzkumu působí převážně v oborech strojírenství, plastikářský a chemický průmysl a automobilový průmysl.

Obory:

Zařízení na čištění a úpravu povrchů
Galvanotechnická zařízení
Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování, zařízení pro nanášení plastových povlaků
Zařízení pro chemicko-tepelné úpravy povrchů
Zařízení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi
Zařízení pro termické nástřiky
Speciální zařízení pro úpravu povrchů
Ekotechnika v oblasti povrchových úprav
Výpočetní, zkušební a měřicí technika pro povrchové úpravy
Výzkum, služby, instituce v oblasti povrchových úprav

FOND-EX - Mezinárodní slévárenský veletrh

Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX je stálicí brněnského veletržního kalendáře. Koná se zde již od roku 1972, dnes jako třetí největší specializovaný slévárenský veletrhem na světě a jednoznačně nejvýznamnější na středoevropském trhu. Minulého ročníku se zúčastnilo 67 firem z 11 zemí, z toho téměř polovina byla ze zahraničí.

FOND-EX je místem, kam si zástupci sléváren a modeláren z celého regionu přijíždějí prohlédnout nové stroje a zařízení a seznámit se s progresivními technologiemi a materiály. Z této pozice plyne vysoký podíl zahraničních účastníků.

Obory:

Vsázkové suroviny pro slévárny
Zařízení tavíren
Žáruvzdoroviny
Modelová zařízení
Materiály pro formovací a jádrové směsi
Zařízení pro úpravu formovacích a jádrových směsí
Vtoková a nálitková technika
Zařízení formoven a jaderen
Slévárenské tavicí a udržovací pece
Licí stroje a zařízení, příslušenství
Zařízení a pomůcky pro uvolňování odlitků z forem
Zařízení a příslušenství pro dokončování surových odlitků
Zařízení a materiály pro svařování, řezání a opravy odlitků
Zařízení a materiály pro úpravu a opracování odlitků
Vzduchotechnika pro slévárny
Dopravní a skladovací zařízení pro slévárenství
Roboty, manipulátory, manipulační zařízení a jejich příslušenství pro slévárenství
Řídicí a regulační technika pro slévárenství
Měřicí a zkušební technika pro slévárenství
Výpočetní technika, řízení, kalkulace, simulace
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadů ve slévárenství
Odlitky
Výzkum, služby, instituce, literatura v oblasti slévárenství

WELDING - Mezinárodní veletrh svařovací techniky

WELDING se na brněnském výstavišti koná již od roku 1969. Posledního „svátku svářečů“ se v roce 2016 zúčastnilo 86 vystavujících firem z 10 zemí, přičemž více než polovina byla ze zahraničí. Tyto parametry WELDING dlouhodobě staví do pozice nejvýznamnějšího specializovaného veletrhu svařovací techniky ve střední Evropě.

Veletrh WELDING s účastí všech předních firem oboru je osvědčenou příležitostí k prezentaci všech technologických novinek i komplexnějších služeb odběratelům. Téměř třetina vystavovatelů se prezentuje v oboru stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem, řezání kyslíkem a elektrickým obloukem. Početné zastoupení firem mají také oborové skupiny přídavné a pomocné materiály, prvky, stroje a zařízení pro ostatní svařování a manipulační a automatizační prostředky.

Obory:

Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem
Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem
Stroje a zařízení pro žárové nástřiky
Stroje a zařízení pro odporové svařování
Stroje a zařízení pro svařování tlakem (svařování třením, difuzní, za studena, ultrazvukové)
Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení
Přídavné a pomocné materiály
Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování
Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování
Zařízení pro lepení kovů
Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných dílů
Výzkum, služby, instituce v oblasti svařování, řezání, pájení a lepení kovů


Pořadatel

Veletrhy Brno

Předmětem podnikání akciové společnosti Veletrhy Brno je poskytování obchodních služeb v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu včetně poskytování technických služeb spojených s touto činností.

Společnost Veletrhy Brno je renomovanou vedoucí veletržní správou ve střední Evropě. Dodávkami veletržních expozic pro tuzemské a zahraniční zákazníky v zahraničí je rovněž významným exportérem obchodních služeb. Brněnské výstaviště představuje v ČR a SR unikátní infrastrukturu pro konání hromadných akcí – veletrhů, kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí.

Číst dál