Témata
Reklama

Jak ideálně akumulovat elektřinu?

Přizpůsobení parametrů podle velikosti objektu, pro který je určený umožňuje nový stavebnicový systém pro akumulaci elektrické energie. Za podpory TA ČR jej vyvinuli výzkumníci z Fakulty materiálově-technologické VŠB-Technické univerzity v Ostravě a z firmy EVC Group.

Reklama
Reklama

Kromě výzkumu a vývoje nosných technologií a prvků stavebnicového systému se řešitelé věnovali také ergonomii a průmyslovému designu. Využili i nejnovější technologie z oblasti IT a rozšířené reality.

Přínosem tříleté práce autorů systému je zvýšení know-how v oblasti akumulace a výroby elektrické energie z alternativních zdrojů. Zároveň uvedením nového produktu na trh zvýší konkurenceschopnost jak České republiky, tak i Evropské unie na světových trzích. Tento projekt navíc podporuje udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí, protože jeho podstatou je využívání obnovitelných a alternativních zdrojů elektrické energie.

Stavebnicový systém, který je možné sestavit v různé požadované kapacitě, umožňuje jeho využití přesně podle potřeby dotyčné stavby – od bytových jednotek, rodinných domů, bytových domů, administrativních budov nebo rekreačních zařízení i průmyslových podniků. Toho lze docílit volbou kapacity bateriového úložiště a rovněž volbou výkonů solárního systému,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která projekt podpořila částkou více než 13 milionů korun z programu Epsilon.

Kromě již zmíněné sestavy solárních panelů, měniče na 48V a bateriového úložiště je další vyvinutou součástí motorgenerátorová jednotka na zemní plyn, která je alternativou pro případ, že zdroje sluneční energie nedostačují, nebo je v danou chvíli nelze využívat. Odpadní teplo z chlazení motoru a výfuku generátoru se využívá k vytápění a ohřevu teplé užitkové vody.

Při technickém řešení bateriové jednotky i motorgenerátoru jsme věnovali pozornost i estetické formě zařízení pro exteriérové využití. Bylo nutné dosáhnout toho, aby kapotáž dobře odolávala jak dlouhodobému působení povětrnostních vlivů, tak i vysokým rozdílům venkovních a vnitřních teplot. Zabývali jsme se i útlumem nadměrné hlučnosti a řešili jsme rovněž ergonomickou stránku především z pohledu servisu a údržby zařízení,“ vysvětlil Petr Tomčík z VŠB-Technické univerzity v Ostravě, jeden z řešitelů projektu.

Všechny tyto cíle výzkumníci splnili. Dalším inovačním prvkem je v rámci strategie Industry 4.0 zobrazování uživatelského rozhraní prostředky rozšířené reality s využitím holografických brýlí. Údaje o fungování systému se uživateli zobrazují „zavěšeny v prostoru“ vlevo a nad bateriovou jednotkou.

Výzkumníci provedli také závěrečné zátěžové testy zařízení při maximálním proudovém zatížení. Při zátěžových zkouškách nabíjení a vybíjení termokamerou sledovali oteplení jednotlivých komponent systému.

„Pro EVC Group coby průmyslového účastníka projektu vyvíjejícího vysokoenergetické bateriové packy pro bateriová úložiště a jejich řídicí jednotky se možnost využití výsledků projektu dostavily záhy v podobě stavby prvního bateriového úložiště pro nemobilní/stacionární aplikaci,“ uvedl Jan Vejbor, obchodní manažer EVC Group.

Toto energetické průmyslové bateriové úložiště (BESS) o kapacitě 143 kWh s možností dalšího navýšení energetické kapacity bylo dodáno soukromému zákazníkovi na počátku roku 2020. V současnosti je tato BESS nasazena v testovacím provozu potencionálního českého zákazníka s možností dodávky dalších dvou kusů pro rok 2021. Ověřovány jsou jak konstrukční prvky modulů baterie, tak algoritmy jejího řízení. Na stejném know-how pak EVC cílí na průmyslové podniky s připravovaným škálovatelným systémem o 100kWh bateriových větvích. Tyto BESS budou nabízeny v kontejnerovém stohovatelném provedení s průměrnou kapacitou 600 kWh, což představuje aktuální tržní standard v kategorii průmyslových BESS. EVC je přitom připraveno využít nabyté know-how také pro nabídku soukromým uživatelům, a to jak na straně bateriových modulů, tak komunikace řídicích jednotek.

Autoři projektu očekávají, že v následujících letech by mohl celkový hospodářský objem těchto úložišť překročit 30 milionů korun v jednom roce.

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpracováno redakcí

Přínosem tříleté práce autorů systému je zvýšení know-how v oblasti akumulace a výroby elektrické energie z alternativních zdrojů. (Zdroj: TA ČR)
Související články
Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Související články
Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit