Témata
Reklama

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Reklama
Reklama

Hovoříme-li o alternativním pohonu vozidel, který by měl nahradit motory spalující ropné produkty, většinou si každý představí elektromobil. To však není jediná možnost, jak vozidla pohánět. Dalším způsobem jsou například vozidla s vodíkovým palivovým článkem. Avšak i v této oblasti, stejně jako v případě elektromobility, je řada technických problémů, které ještě bude nutné dořešit, než se dosáhne na bezpečné a ekonomicky únosné využití vodíku jako alternativního pohonu vozidel. Klíčovým celoevropským tématem v rozvoji vodíkového hospodářství je infrastruktura. Zejména v oblasti plnících stanic jsou dosud značné mezery. V celé Evropě je zatím v provozu více než sto větších vodíkových plnících stanic. Zcela ale chybí nabídka malých plnících jednotek.

„Vývoj malé, cenově dostupné plnící stanice umožní rychlejší a decentralizovaný rozvoj vodíkového hospodářství. Stanice je založena na systému stlačení a přepouštění stlačeného vodíku do vozidla. Vodíková mobilita splňuje požadavky na čistý, bezemisní způsob dopravy a umožňuje snížení hluku. Pokud se vodík vyrábí z obnovitelných zdrojů energie, tak přispívá ke snižování závislosti na fosilních palivech,“ říká Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Zmíněná technologie se skládá ze zařízení na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie, zásobníku vodíku a vícestupňové kompresní stanice zakončené tankovacím zařízením. Součástí bylo také demonstrační vozidlo s vodíkovým pohonem. Úspěšné završení projektu přineslo všem zúčastněným subjektům významné know-how v oblasti tankování vodíku a technologie palivových článků, u které je předpoklad významného komerčního potenciálu. Z hlediska České republiky je zavádění vodíkových technologií přínosem jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska snižování emisí CO2 i škodlivých látek.

„Typickým uživatelem výsledků jsou společnosti zabývající se výrobou a distribucí technických plynů, výrobci bezemisních dopravních prostředků, například elektrokol a dalších, a provozovatelé infrastruktury – půjčovny kol nebo samosprávné celky. Zajímavostí je i to, že u mnoha částí prototypu vodíkového pohonu jsme při výrobě využili 3D tisku,“ vysvětluje Aleš Douček, vedoucí oddělení vodíkových technologií v ÚJV Řež.

Využité materiály

Vodíková plnící stanice pro malá vozidla v Řeži (Zdroj: Archiv ÚJV Řež)

Za zmínku v této souvislosti bezesporu stojí i výběr tlakových nádrží, využívaných ve vozidlech. Standardně se využívají buď ocelové nebo kompozitní lahve. Ocelové lahve jsou technologicky a tím i cenově dostupnější než lahve z kompozitních materiálů. Jejich nevýhodou je však nižší tlak, na který je možné je plnit. Zatímco kompozitní lahve mohou být běžně plněny na tlak 350 a u některých dokonce až k 700 bar, ocelové se plní pouze na 200 bar. Z tohoto důvodu výzkum ukázal, že ocelové lahve jsou vhodné pro použití v průmyslových areálech, kde je možné jejich častější plnění. Týká se to například různé vnitropodnikové transportní či zdvižné techniky s krátkými dojezdovými vzdálenostmi a časy.

Pro vozidla typu menších dodávek, u kterých se počítá s delšími vzdálenostmi nebo třeba s rozvozem zboží po městě, je naopak výhodnější použití nádrží z kompozitu, které umožní díky vyššímu tlaku plnění vodíku a nižší váze podstatně delší dojezd, byť se to promítne do jejich ceny. Situace se však dynamicky vyvíjí. S rostoucími cenami energií se začínají kompozitní tlakové nádoby stávat více konkurenceschopné.

Na cestě k zákazníkům

Výzkumníci kromě uvedeného dále vyřešili též vývoj palivového článku pro malý dopravní prostředek a bipolární grafitové elektrody pro vzduchem chlazený svazek palivových článků. Konečným krokem pak bylo sestavení funkčního vzorku malého dopravního prostředku na pohon vodíkovým článkem.

Tato řešení nyní autoři projektu nabízejí zákazníkům. Spolupracují například i na vývoji vodíkového vozidla Tatra. Připravuje se také účast na tendrech na dodávku plnících stanic nejen v tuzemsku, ale také na Slovensku. S novým produktem se chystají jeho autoři vstoupit i na zahraniční trhy – aktuálně například do Taiwanu.

_____________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpracováno redakcí.

Související články
Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Speciální balící papír na elektroniku i výbušniny

Čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy vyvinuli speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny. Ten lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elektrický náboj. Další využití má například i pro balení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu Epsilon spolupracovali výzkumníci z Centra organické chemie společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo.

Čeští výzkumníci: Recyklace solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu a další

Unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s velmi zajímavým a společensky významným zaměřením vzniklo letos v České republice. Nese název Národní centrum kompetence (NCK) Biocirkl a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit