Témata
Reklama

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Reklama
Reklama

Jeho unikátnost tkví v tom, že jsou určeny pouze základní parametry podpory, ostatní tematické a technické náležitosti se stanoví podle aktuálních potřeb při přípravě veřejných soutěží. Nový Program Sigma významně přispěje k urychlení a větší variabilitě podpory aplikovaného výzkumu a inovací. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánováno v rámci rozpočtových možností na konec letošního roku.

Myšlenka vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let. Dosud existující nástroje podpory výzkumu jsou sice funkční a přináší požadované výsledky, ale v případě náhlých změn musí být upraveny pouze v rozsahu, které jim umožňuje legislativa. Přitom je zřejmé, že potřeba komplexního a dlouhodobého nástroje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací je více než nutná. Takového, který zvýší flexibilitu podpory a umožní rychle reagovat na aktuální potřeby a výzvy společnosti i trhu. Program Sigma implementuje schémata řešená v současných programech TA ČR, ale také nově vznikající výzvy.

Myšlenka vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let.

Jsem velmi rád, že se povedlo schválit Program Sigma, protože se nám tím otevírají zcela nové možnosti podpory aplikovaného výzkumu. Jde o nástroj s volnějšími mantinely, který umožní lépe a efektivněji reagovat na krizové situace, které nastávají,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka. „Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální výzvy v oblasti výzkumu a inovací. Určování témat veřejných soutěží bude probíhat se zapojením relevantních resortů, regionů, výzkumné rady TA ČR a RVVI.“

Nový program je koncipován tak, aby byl připraven v průběhu doby trvání postupně převzít podporu oblastí několika současných programů TA ČR, které bude zastřešovat, a které budou dle jejich doby trvání v následném období končit. Konkrétně jde o programy Gama 2, Zéta, Éta, Delta 2 a nástroje unijních programů (typu ERA-NET cofund apod.). Současné programy NCK, Théta, Beta 2 a Kappa jsou programy s velkou mírou zapojení dalších organizačních složek státu, podobně jako u resortních programů. Tyto typy programů budou stát nadále samostatně a nebudou do Programu Sigma začleněny.

_______________________________________________________________________

Zdroj: TA ČR. Zpracováno redakcí.

Související články
Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Vozidla na vodík? Ano!

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Posouvání hranic v aplikovaném výzkumu

Den TA ČR je na poli výzkumu tradiční událostí, prostřednictvím které Technologická agentura ČR oceňuje nejlepší projekty aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství. Ani letošní rok nebude výjimkou. 

Speciální balící papír na elektroniku i výbušniny

Čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy vyvinuli speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny. Ten lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elektrický náboj. Další využití má například i pro balení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu Epsilon spolupracovali výzkumníci z Centra organické chemie společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo.

Čeští výzkumníci: Recyklace solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu a další

Unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s velmi zajímavým a společensky významným zaměřením vzniklo letos v České republice. Nese název Národní centrum kompetence (NCK) Biocirkl a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit