Témata
Reklama

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Reklama
Reklama

Jeho unikátnost tkví v tom, že jsou určeny pouze základní parametry podpory, ostatní tematické a technické náležitosti se stanoví podle aktuálních potřeb při přípravě veřejných soutěží. Nový Program Sigma významně přispěje k urychlení a větší variabilitě podpory aplikovaného výzkumu a inovací. Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánováno v rámci rozpočtových možností na konec letošního roku.

Myšlenka vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let. Dosud existující nástroje podpory výzkumu jsou sice funkční a přináší požadované výsledky, ale v případě náhlých změn musí být upraveny pouze v rozsahu, které jim umožňuje legislativa. Přitom je zřejmé, že potřeba komplexního a dlouhodobého nástroje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a inovací je více než nutná. Takového, který zvýší flexibilitu podpory a umožní rychle reagovat na aktuální potřeby a výzvy společnosti i trhu. Program Sigma implementuje schémata řešená v současných programech TA ČR, ale také nově vznikající výzvy.

Myšlenka vytvořit široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací vznikla v kontextu nečekaných událostí posledních let.

Jsem velmi rád, že se povedlo schválit Program Sigma, protože se nám tím otevírají zcela nové možnosti podpory aplikovaného výzkumu. Jde o nástroj s volnějšími mantinely, který umožní lépe a efektivněji reagovat na krizové situace, které nastávají,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka. „Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální výzvy v oblasti výzkumu a inovací. Určování témat veřejných soutěží bude probíhat se zapojením relevantních resortů, regionů, výzkumné rady TA ČR a RVVI.“

Nový program je koncipován tak, aby byl připraven v průběhu doby trvání postupně převzít podporu oblastí několika současných programů TA ČR, které bude zastřešovat, a které budou dle jejich doby trvání v následném období končit. Konkrétně jde o programy Gama 2, Zéta, Éta, Delta 2 a nástroje unijních programů (typu ERA-NET cofund apod.). Současné programy NCK, Théta, Beta 2 a Kappa jsou programy s velkou mírou zapojení dalších organizačních složek státu, podobně jako u resortních programů. Tyto typy programů budou stát nadále samostatně a nebudou do Programu Sigma začleněny.

_______________________________________________________________________

Zdroj: TA ČR. Zpracováno redakcí.

Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Den TA ČR opět online

Z důvodu epidemické situace se rozhodla Technologická agentura ČR realizovat letošní Den TA ČR opět v online prostředí. Diváci se v týdnu od 29. 11. do 2. 12. mohou těšit na sérii regionálních debat, pořad se zástupci inspirativních firem, závěrečnou konferenci s finským velvyslancem a předávání cen těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým potenciálem pro uplatnění na trhu. Celým Dnem TA ČR bude provázet téma zelené příležitosti.

BioEkonomika nástrojem proti krizi

Nové obchodní modely a metodika jejich využití pro malé a střední podniky. To je cílem projektu na podporu bioekonomiky z dílny českých výzkumníků. Projekt má zajistit přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu proticovidových opatření a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit