Témata
Reklama

Dotační podpory z OP PIK za 11,5 miliardy korun

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v roce 2020 zadministrovala přes 3,5 tisíce žádostí o platbu za téměř 11,5 miliard korun. Ve srovnání s předloňským rokem je to skoro o třetinu více. Největší objem dotační podpory z OP PIK čerpali podnikatelé v programech Úspory energie, Aplikace a Inovace. Letošní novinkou bylo vyhlášení dvou výzev zaměřených na podporu boje proti koronaviru – Technologie Covid-19 a Inovační vouchery Covid-19. Nové výzvy nabídly také programy Vysokorychlostní internet, Úspory energie a Proof of Concept.

API administruje 21 dotačních programů OP PIK a jejím hlavním úkolem je pomáhat žadatelům s přípravou žádostí o dotace a s administrací schválených projektů. V roce 2020 zadministrovala přes pět tisíc žádostí o dotace (o třetinu více než předloni) a přes 3,5 tisíce žádostí o platbu (o čtvrtinu více než předloni) u schválených dotačních projektů. „V letošním roce jsme se snažili zazávazkovat maximální objem finančních prostředků v závěrečné fázi programového období OP PIK 2014-2020. Nárůst objemu zadministrovaných dotačních prostředků v žádostech o platbu ukazuje také na její rostoucí průměrnou výši. Náš cíl, administraci žádostí o platbu v celkovém objemu 10 miliard, který jsme si loni stanovili, jsme tak ještě o 1,5 miliardy překročili,“ komentuje úspěšně splněný cíl Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Zároveň s blížícím se koncem operačního programu narůstá počet ukončovaných etap u podpořených projektů. OP PIK vstoupil v loňském roce do své závěrečné fáze, ale administrace projektů v něm bude pokračovat až do konce roku 2023. Kromě toho se už připravujeme na start nového Operačního programu Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) 2021-2027.“

Reklama
Reklama

Pro zvěšení kliknete na obrázek
V  roce 2020 podnikatelé čerpali největší objem dotační podpory v programu Úspory energie, a to 2,6 miliard korun. Druhý největší obnos, téměř 2,2 miliardy, čerpali v programu Aplikace, který podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Inovace, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu téměř 1,5 miliardy korun na produktovou, procesní, organizační a  marketingovou inovaci.
(Zdroj: API)

V roce 2020 podnikatelé čerpali největší objem dotační podpory v programu Úspory energie, a to 2,6 miliard korun. Druhý největší obnos, téměř 2,2 miliardy, čerpali v programu Aplikace, který podporuje projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Na třetím místě je program Inovace, který českým firmám poskytl finanční podporu v celkovém objemu téměř 1,5 miliardy korun na produktovou, procesní, organizační a marketingovou inovaci.

Na jaře 2020, v reakci na koronavirovou pandemii, byly okamžitě vyhlášeny dvě výzvy na podporu boje s nákazou v programech Technologie a Inovační vouchery. Výzva Technologie Covid-19 podpořila produkci zdravotnických a osobních ochranných prostředků a firmy o ni projevily velký zájem. Schváleno bylo dosud 99 projektů za více než 488 milionů korun a v roce 2020 už bylo firmám proplaceno téměř 320 milionů korun. Druhá výzva Inovační vouchery Covid-19 podpořila nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací. Příjem žádostí trval až do konce roku 2020. Přihlásilo se v ní celkem 30 projektů za necelých 10 milionů korun. V obou výzvách se nejvíce projektů zaměřilo na výrobu roušek a dezinfekčních gelů.

Novinky loni nabídly také další dotační programy OP PIK. V programu Vysokorychlostní internet byly vyhlášené dvě výzvy, jež se zaměřily na vznik a rozvoj digitálních technických map, a to krajů a veřejnoprávních subjektů. V programu Úspory energie byla vyhlášena první výzva Úspory energie s EPC, kde novinkou je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor. Novinkou, a to svou návazností, byla také poslední výzva v programu Proof od Concept. Jedná se o výzvu synergickou, navazující na projekty z výzev „Předaplikační výzkum“ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

OP PIK od začátku svého programového období, od roku 2014 do konce roku 2020, podpořil téměř 11 tisíc projektů za bezmála 67 miliard korun. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 143 výzev, zadministrovala přes 25 tisíc žádostí o dotační podporu a předala Ministerstvu průmyslu a obchodu, řídicímu orgánu OP PIK, více než 12,5 tisíce žádostí o platbu v hodnotě téměř 37 miliard korun.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma. V loňském roce pracovníci API odbavili přes 7 tisíc hovorů a e-mailem zodpověděli téměř 5 tisíc dotazů. Nejčastěji se dotazy týkaly metodických pravidel, programu Úspory energie OP PIK nebo práce v internetové aplikace pro administraci žádostí žadatelů a příjemců IS KP14+.

Zdroj: Zpracováno redakcí podle tiskové zprávy společnosti API.

Reklama
Firmy
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Čeští strojaři mezi nejlepšími

Ocenění Českých 100 se vyhlašuje více než čtvrtstoletí, a přesto doposud strojaři neměli svoji kategorii. Letos tomu bylo jinak a to díky iniciativě Pavla Diviše ze společnosti TGS. Mezi laureáty se z oboru poprvé v historii zařadily společnosti Iteco, MSR Engines, Roka Industry, TOS Varnsdorf a Walmag Magnetics. Zástupci firem převzali na konci listopadu ve Španělském sále Pražského hradu ocenění. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Vytvoření vlastní výzkumné infrastruktury

Agentura pro podnikání a inovace, zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu podpory Potenciál. Firmy mohou žádat o podporu na založení nebo rozvoj vlastních center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.

Technologické trendy 2021 #9 DEI tech – diverzita, rovnost, inkluze

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme devátým, již závěrečným trenden, který spadá do oblasti Human Research.

Nejdražší povolenky v historii

Emisní cíle stanovené pro rok 2030 mají Evropu přiblížit k uhlíkové neutralitě. Mimo jiného však způsobují nevídaný růst cen povolenek, které téměř denně lámou rekordy. Odvětví spadající pod EU ETS jsou pod obrovským tlakem. Teplárenství nevyjímaje.

Umělá inteligence zefektivňuje výrobu

Dlouhodobá spolupráce společnosti Lego, která má v Kladně jeden ze svých velkých výrobních závodů, a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT přináší konkrétní výsledky využitelné v praxi. Jedním z příkladů této spolupráce je aktuální projekt, jenž využívá umělou inteligenci k automatickému nastavování balicích linek.

Jak zjistit kvalitu vnějšího prostředí

Na vývoji nové senzorové platformy pro měření kvalitativních parametrů venkovního prostředí v současné době pracuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit