Témata

Technologická agentura TA ČR

Organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Obory činností

Kontakty

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
Tel: +420 234 611 111

Sociální sítě

Facebook: @tacr.cz
Instagram: @tacr_official
Twitter: @TACR_cz

Články Technologická agentura TA ČR

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Hudba na dálku

Pokud se snažíte stát virtuózem, který perfektně ovládá třeba housle, potřebujete jistě vybrousit svou hru pod dohledem špičkového pedagoga. Ten však možná žije na druhém konci světa. Musíte se tedy vydat za ním. Nebo využít speciálního zařízení, vyvinuté výzkumníky v ČR, které umožňuje nízkolatenční přenosy zvuku a obrazu.

Nakupování budoucnosti

S výsledky práce českých výzkumníků hledajících využití nejnovějších technologií pro oblast retailu jsme se mohli seznámit zejména v poslední době. Tuzemští řešitelé ze Severní Moravy na několika významných úkolech z této oblasti spolupracují i s kolegy z Jižní Koreje.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Jak ideálně akumulovat elektřinu?

Přizpůsobení parametrů podle velikosti objektu, pro který je určený umožňuje nový stavebnicový systém pro akumulaci elektrické energie. Za podpory TA ČR jej vyvinuli výzkumníci z Fakulty materiálově-technologické VŠB-Technické univerzity v Ostravě a z firmy EVC Group.

Software pro přínos ekonomický i ekologický

Unikátní software s názvem Next Generation District vyvíjí tým složený z českých výzkumníků a odborníků z praxe. Ten na bázi několika vstupních informací dokáže upravit pro své uživatele odběr elektrické energie tak, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému plýtvání. Nový systém bude schopný rozhodnout o efektivním nákupu a prodeji energií. Projekt podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou jedenáct milionů z programu Théta.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce