Témata

Technologická agentura TA ČR

Organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Obory činností

Kontakty

Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
Tel: +420 234 611 111

Sociální sítě

Facebook: @tacr.cz
Instagram: @tacr_official
Twitter: @TACR_cz

Články Technologická agentura TA ČR

Speciální balící papír na elektroniku i výbušniny

Čeští výzkumníci díky použití modifikované celulózy vyvinuli speciální papír, který dobře odvádí elektřinu a zabraňuje nežádoucímu působení statické elektřiny. Ten lze využít při balení elektroniky citlivé na statický elektrický náboj. Další využití má například i pro balení výbušných produktů, kde by statická elektřina mohla způsobit explozi. Na projektu, který finančně podpořila Technologická agentura ČR v rámci programu Epsilon spolupracovali výzkumníci z Centra organické chemie společně s kolegy z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a firmy Synpo.

Čeští výzkumníci: Recyklace solárních panelů i využití odpadu z chovu hmyzu a další

Unikátní konsorcium výzkumných pracovišť a firem s velmi zajímavým a společensky významným zaměřením vzniklo letos v České republice. Nese název Národní centrum kompetence (NCK) Biocirkl a jeho cílem je získat nové produkty z obnovitelných zdrojů s napojením na strategii oběhového hospodářství a s využitím ekologicky šetrných technologií. Pro své snažení, které reaguje na jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu, získalo na dobu šesti let finanční podporu od státní Technologické agentury ČR (TA ČR) ve výši 434 milionů korun.

Virtuální realita pomůže v boji s bolestí

Výsledky již tříleté práce týmu českých odborníků ukazují, že by pacientům s popáleninovým traumatem mohla pomoci zvládat bolest a úzkost při výměně obvazů virtuální realita. Evropsky unikátní výzkum bude dokončen ještě letos. Projekt s významným celospolečenským dosahem podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) částkou téměř 10,8 milionu korun v Programu ÉTA.

Likvidace odpadu, účinná kosmetika i nová probiotika pro psy

Dvacet čtyři ověřených technologií, dvaatřicet funkčních vzorků a devět užitných vzorů. To je jen část výsledků velmi úspěšného čtyřletého snažení českých výzkumníků, kteří se sdružili v Národním centru kompetence s názvem Biocirtech. Šestnáctičlenné konsorcium vytvořily dohromady specializovaná tuzemská výzkumná pracoviště a privátní firmy (více na www.biocirtech.cz). Finančně je výrazně podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci jejího programu Národní centra kompetence NCK). NCK Biocirtech završil svou činnost na konci minulého roku.

Národní centrum kompetence Strojírenství

Na konci dubna proběhla v Ballingově sále Národní technické knihovny v univerzitním kampusu ČVUT v Praze slavnostní část Závěrečného oponentního řízení projektu Národní centrum kompetence Strojírenství, který byl podpořen z Programu Národní centra kompetence 1 Technologické agentury České republiky. 

Vozidla na vodík? Ano!

Jak bezpečně natankovat vodík do vozidel? To je název projektu, na němž od roku 2018 pracovali odborníci ze společnosti ÚJV Řež společně se specialisty ze společnosti APT a z Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Kromě vytvoření malé jednotky pro plnění vozidel vodíkem se také zaměřili na vývoj malého vozidla na pohon vodíkovým palivovým článkem. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) částkou téměř patnáct milionů korun z programu Epsilon.

Dřevo a cement ruku v ruce

Na způsob, jak efektivním spojením dřeva a vysoko hodnotných betonů při návrhu a realizaci mostních konstrukcí ušetřit, a navíc výrazně prospět ochraně životního prostředí, přišli Čeští výzkumníci. Na tříletém úspěšném projektu pracovali společně odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze a společnosti Novák & Partner. Částkou téměř 8,8 milionu korun je z programu Epsilon podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce